Vasvár, Vasvári káptalan- vasi települések 1217-20172017.06.09

2017-06-13 12:00:00


VASVÁRI KÁPTALAN - VASI TELEPÜLÉSEK

1217 - 2017

Vasvár

2017.június 09.

A Vasvári Múzeum az MNL Vas Megyei Levéltára és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, Vasvári káptalan - vasi települések 1217 - 2017 címmel ünnepelte a térség idén 800 éves jubileumát, mely 15  település  közös ünnepe is volt egyben.


A vendégeket Tóth Balázs Vasvár város polgármestere köszöntötte, majd V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is üdvözölte a jelenlévőket ünnepi beszédével.


A képviselő beszédét így kezdte: közös múltunk egy kiemelt helyén gyűltünk most össze: a vasvári Békeházban, a vasvári káptalan egykori intézői lakában. Ez a szép épület sokszorosan fontos helyet foglal el a vasváriak szívében, emlékezetében: 1664-ben ugyanis ezen a helyszínen köttetett a török elleni háborút lezáró híres vasvári béke.

Szerencsére fennmaradtak bizonyos források, dokumentumok, amelyekből következtetni tudunk a századokkal ezelőtti életre. Ezek a források horgonyként segítenek nekünk megállni egy-egy időszakban, időpillanatban.

A vasvári káptalan birtokösszeíró oklevele is egy horgony. Segít nekünk visszatekinteni: de e visszatekintésből végső soron magunkra látunk majd. Ahogyan az író mondta: Az ember a múltban találja meg a jövőjét, s mindkettő része egy oszthatatlan egésznek.


Tudjuk jól, hogy ez a II. András által készíttetett oklevél Vas vármegye és rengeteg vasi település története szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A középkori megye egyik legkorábbi forrása tizenöt település első írásos említését tartalmazza. Saját közösségünk múltjába enged tehát betekintést.

Forrás: FM