Csehimindszent,Ünnepség Mindszenty bíboros születésének 125. éves évfordulója alkalmából,2017.04.01 10:30

2017-04-03 09:00:26


Mindszenty József bíboros, hercegprímásra emlékeztek Csehimindszenten

Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 125. évfordulójára emlékeztek április 1-én a vas megyei Csehimindszenten. A bíboros személye példa a ma keresztényeinek is a bátor hitvallásra, hangzott el az ünnepségen. 

 

Csehimindszent apró település Vas megyében, közel Vasvárhoz. A falu leghíresebb szülötte a 20.századi magyar és a katolikus egyház egyik meghatározó alakja: Mindszenty József, aki 1892. március 29-én, 125 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Erre a nevezetes évfordulóra emlékezett a község április 1-én, amikor nagyszabású ünnepséget szerveztek az ország utolsó hercegprímásának tiszteletére. 


Mindszenty bíboros szülői háza, csak néhány méterre található a Mindszentek tiszteletére szentelt templomtól. A vallásos Pehm szülők ebben a templomban kereszteltették meg fiúkat, aki később, már mint újmisés pap, természetesen itt mutatta be első szentmiséjét is. Az elmúlt években a falu sok mindent tett, hogy megőrizzék és méltó módon bemutassák Mindszenty József emlékét, mondta a martinus.hu-nak adott interjúban Fukszberger Imre, polgármester. 1992-ben szobrot állítottak a Bíborosnak. Talán az egyik legfontosabb lépés, hogy  több lépcsőben sikerült felújítani a bíboros szülői házát és itt emlékkiállítást tudtunk berendezni. Személyes használati tárgyak, fényképek, dokumentumok idézik fel a bíboros életét. És itt látható a Terror Háza Múzeum: Magyarok lelkiismerete című kiállítása, amely kifejezetten Mindszenty Józsefről szól. A tervünk, hogy a jövőben nagyobb turistacsoportok megfelelő fogadására, valamint elszállásolására is képesek legyünk. Emellett az elmúlt években sikerült felújítani a templomot és megújítani annak környezetét, ahol most már több éve minden hónap 29-én, a bíboros születésének napján engesztelő imaestet tartunk. Itt imádkozunk boldoggáavatásáért is.


Csehimindszent nélkül, a család, a környezet nélkül nem érthető meg Mindszenty bíboros későbbi tevékenysége, személyisége, gondolkodása mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Déri Péter, a település plébános aki hozzátette: a múlt század 60-as, 70-es éveiben ő volt az egyik legismertebb magyar a külföldiek körében. És ezt példamutató életével, helytállásával,  valamint magyarság, a katolikus hit és a vallásszabadság biztosításáért vállalt küzdelmeivel érdemelte ki. Minden Istenellenes rendszer vele konfrontálódott. De sem 1919-ben a Tanácsköztársaság, sem a nyilas diktatúra, sem pedig a kommunista diktatúra nem tudta megtörni és mindig kiállt a magyarság és a Katolikus Egyház érdekeikért, tette hozzá Déri Péter.


Az április 1-i ünnepségre a Szombathelyi Egyházmegye vasi és zalai településeiről is érkeztek hívek és papok. Az emléknap szentmisével kezdődött, amelynek főcelebránsa dr. Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyéspüspök volt. A szertartás kezdetén püspök atya megáldotta az elmúlt hónapokban felújított főoltárképet. Szentbeszédében Pápai Lajos példaképként állította a hívek elé Mindszenty Józsefet. Példakép, hogy végiggondoljuk: mit kell tegyünk, hogy felébresszük a 21. század magyar egyházát. Ennek feltételei: meg kell újulni hitünkben. Ha Krisztusra a sziklára építünk és élő közösségben vagyunk egyházával, egységben püspökeinkkel, papjainkkal akkor szilárdan állunk. Jöhet a szennyes ár, de megtörik a sziklán, mondta. Majd hozzátette: rangsorolni kell a feladatokat. Az első az evangélium hirdetése és hitünk állandó elmélyítése. Szükséges a szentségi és imádságos élet az egyház közösségében. Majd a papi és szerzetesi hivatások, a keresztény család és házasság hivatása következik, és csak ezek után jönnek az életadó intézmények: mint iskolák, médiumok.


Előre kell tekintenünk, hogy mit mond a lélek az egyháznak. Nem csodavárásra van szükség, hanem az evangéliumra építő áldozatos hitre, amely a szeretetben tevékeny. A keresztény embernek küldetése van: az élet minden területén jelenvalóvá tegyék az evangéliumot. Az Egyház pásztorainak pedig az a feladatuk, hogy hirdessék a keresztény elveket, értékeket.A püspökök nem hallgathatnak, ha a keresztény értékek kerülnek veszélybe: így az emberi jogok, a szabadság, az Egyház szabadsága. Ezt tette Mindszenty bíboros is, amikor fellépett a nyilasok és a kommunisták egyház-és emberiségellenes lépéseivel szemben. Igaz, hogy a hatalom a politikába való jogtalan beavatkozásnak minősítette cselekedeteit, de a történelem igazolta őt és mi büszkék vagyunk rá.

A történelemben mindig jelen van a rossz. De az utolsó szó mindig Istené. És ebben az emberfeletti küzdelemben helyezkedik el azok Krisztussal való szenvedése, áldozata, vértanúsága, akik mint világítótornyok állnak előttünk, mondta Pápai Lajos.


A szentmisét követen a falu Fő terén, Mindszenty József szobránál folytatódott a megemlékezés. Ünnepi beszédet mondott Fukszberger Imre polgármester, valamint V. Német Zsolt. A környezet-ügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében kitér rá: ha egy tiszta embert kell mondani a 20. században az elsők között jut eszünkbe Mindszenty József neve. Mert soha nem volt megalkuvó. Emlékének ápolása morális kötelességünk. Rajta keresztül arra is emlékezünk, hogy az erkölcs és a tiszta hit mindannyiunkat felemel, mondta az államtitkár. 


Az ünnepség  végén megkoszorúzták Mindszenty József szobrát. 

Forrás: FM