Zalaszentgyörgy, Konferencia, Testvértelepülés Park avatás 2015. szeptember 26

2015-09-29 14:00:24


Az  „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló Konferencián Marosszentgyörgy és Oromhegyes települések részvételével V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő előadást tartott Környezetvédelem és Vidék témában Zalaszentgyörgyön. Egyben felavatták Zalaszentgyörgy Testvértelepülés Parkját. 

 

         Történelme során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott a magyar társadalom megújulni. A vidék nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége. Vidéki tájaink az emberi méltóság, életminőség biztosításához szükséges feltételek megteremtésének, a természet és a társadalom harmonikus együttélésének sajátos, történetileg kialakult színterei. E térségek egyrészt az ott élők számára biztosítják az életfeltételeket, másrészt mással nem helyettesíthető ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek az egész társadalom számára biztonságos élelmiszerellátást, jó környezetminőségi alapfeltételeket, természeti erőforrásokat és értékeket, regenerációs és rekreációs lehetőséget kínálnak. Ebből adódóan a vidék sikereinek és kudarcainak a társadalom minden tagja részese.

       A természeti erőforrások és értékek megőrzése, az azokkal való felelős, fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, az épített és a természeti környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a XXI. században egyre inkább nemzetbiztonsági jelentőségű stratégiai feladat.

       A világszerte tapasztalható környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatok, a tudományos világ ezekkel kapcsolatos figyelmeztetései egy olyan XXI. századot jeleznek, amelyet erkölcsi/etikai, fizikai, biológiai és ökológiai értelemben vett fokozódó erőforrás-válság jellemez.

      Magyarország vidéki térségei számára kiemelt fontosságú, hogy mi történik a kedvező környezeti, természeti erőforrásaival és értékeivel, kiemelten a termőfölddel és vízkészleteivel, az ökoszisztéma-szolgáltatások mással nem helyettesíthető gazdagságával. Meg tudjuk-e őrizni a természetes és természet-közeli élőhelyek és az azokhoz kötődő fajok sokszínűségét, a mezőgazdasági termelés kedvező biológiai alapjait, GMO mentességét, tudjuk-e biztosítani az ország, illetve tágabb térsége jó minőségű élelmiszerekkel történő ellátását, képesek vagyunk-e alkalmazkodni az éghajlatváltozás várható hatásaihoz.

      E kérdéseket tekintve a felsorolt környezeti-stratégiai kihívásokkal kell szembenéznie a hazai környezet- és vidékpolitikának.

      Bár természeti adottságaink kiválóak, mégis azt látjuk, hogy nem tudunk megfelelően élni velük. A negatív irányú folyamatok gyors megállítása érdekében stratégiai fejlesztési és cselekvési programokra, a célok megvalósítását szolgáló intézkedésekre van szükség. A vidékfejlesztés számára elengedhetetlen a környezet-harmonikus irányba vezető, a jövőbeni kihívásokhoz való alkalmazkodást is magában foglaló stratégiai dokumentumok megvalósítása.

      Szakmapolitikai elköteleződésünket számos, a Kormány, illetve az Országgyűlés által is elfogadott stratégia tükrözi. A környezetvédelem egyike azoknak a területeknek, ahol átgondolt tervezés zajlik már több mint 20 éve, hiszen 1995 óta folyamatosan készülnek a Nemzeti Környezetvédelmi Programok. Az Országgyűlés idén, június 17-én fogadta el a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Programot a 2015-2020 időszakra vonatkozóan. 2012-ben pedig a Kormány elfogadta a 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégiát, amelyhez hasonló átfogó, hosszú távú koncepció hosszú évtizedek óta nem készült Magyarországon.

     Mind a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, mind a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott intézkedések végrehajtásakor meghatározó szerepe van az EU támogatásoknak. A környezetvédelmi célok eléréséhez szükséges források (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, Vidékfejlesztési Program) részletesebb ismertetésére az előadás későbbi részében kerül sor.

     A 2014−2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához 10 operatív program készült, melyek közül a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) támogatja legnagyobb aránnyal a főbb környezeti ügyeket.

    A pályázati kiírások alapján felhasználható támogatás összegek a vidékpolitikai célkitűzések környezetvédelmi vonatkozású intézkedéseire is fordíthatók.