Budapest, IKSZT IV. országos találkozója 2015. szeptember 25.

2015-09-29 11:00:54


V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT) IV. országos találkozóján.


      Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program, mint olyan, a magyar vidékfejlesztés egyik legsikeresebb intézkedése. Lényege, hogy a vidéki lakosság életminőségét, az integrált szolgáltatásokat biztosítsa az 5000 fő alatti kistelepülések lakosai számára. A kezdeményezés alapvetően egy olyan kormányzati intézkedést jelentett, amely támogatást nyújt a vidéki kistelepülések többnyire kihasználatlan, leromlott infrastruktúrájú, elavult közösségi és közművelődési épületeinek felújítására, korszerűsítésére. Az IKSZT azonban nem pusztán építkezés, hanem lehetősség arra, hogy a vidéki közösségek méltó környezetben élhessék meg hagyományaikat, teret kapjanak önszerveződő képességük kiteljesítéséhez, önmaguk folyamatos megújulásához. A magyar vidék népességmegtartó képessége szempontjából elengedhetetlen, hogy a települési alapszolgáltatások minél jobb minőségben és minél szélesebb körben elérhetők legyenek, lehetőleg egy épületben.

     Mindehhez teret adott, szervező központ lett az IKSZT, azaz az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program. Az első, 2010. október 15-én átadott úrhidai IKSZT-t a mai napig további 463 követte, így a támogatást elnyert 635 település több mint kétharmadán, immár 464 településen kezdte meg egy-egy IKSZT működését.

Tudjuk az IKSZT-k számos kötelező szolgáltatást nyújtanak, mint az ifjúsági és közművelődési programok szervezése, könyvtár üzemeltetése, a közösségi hozzáférés biztosítása az internethez vagy információszolgáltatás a helyi vállalkozások számára. Persze a program arra is lehetőséget nyújt, hogy a kötelező szolgáltatásokon túl helyi igényekre szabják az IKSZT funkcióit.

     A könyvtárról, mint a hagyományőrzés egyik tartópilléréről és közösségi központról, az embernek óhatatlanul is eszébe jut reformkori költőnk, Vörösmarty Mihály, „Gondolatok a Könyvtárban” című versének szavai. Mit is ír, mit kérdez a költő? ,,…Hol a nagyobb rész boldogsága?- ment-e A könyvek által a világ elébb?” De mindjárt meg is válaszol kétkedéseire:,,…De hát ledöntsük, amit ezredek/ Ész napvilága mellett dolgozának? / A bölcsek és költők műveit, / S mit tapasztalás arany/ Bányáiból kifejtett az idő?”

    Hát ez az! Mi ez a kezdeményezés, mit is csinál az IKSZT?- ahogyan Vörösmarty írja a könyvekről, ahogyan az ember a tapasztalás évezredes aranybányáiból meri forrásait.

    Ennek sikereit bizonyítja, hogy az IKSZT-k egyik kötelező funkciója a könyvtári szolgáltatás, melynek a megfelelő szakmai-módszertani segítése érdekében szakmai találkozón került sor az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel, valamint a Könyvtári Intézettel, a Herman Ottó Intézet részéről. Erre az élő együttműködésre jó példa a többi között a Bács-Kiskun megyei Imrehegy község. A község tíz éve üres könyvtára 2012.augusztus 1-én vált IKSZT-vé. A 37 millió forintos támogatással megújult épületet rendbe hozták, akadálymentessé tették, így visszaköltözhetett ide a könyvtár. A gyűjtemény, valamint az épület-könyvtár alapú-többfunkciós szolgáltatási terének a kialakításáért 2012-ben a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat javaslatára az Év Vidékfejlesztő Közössége Díjban részesítette a megyei intézményt.

 

     Azt akarjuk, hogy a vidék népességmegtartó képessége, ereje növekedjék, hogy ne ürüljenek ki a falvak, legyen élet, legyen munka, legyen minél több gyerek, iskolák, művelődési házak és sorolhatnám tovább. De ehhez elengedhetetlen, hogy a települési alapszolgáltatások minél jobb minőségben, és minél szélesebb körben legyenek elérhetők. Ebben az összehangolt munkában nagy szerepe van az összefogásnak és különböző minisztériumok együttes munkájának, mint például a Földművelésügyi Minisztériumnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak, de folytathatnám a sort.

    Tisztelt szakmai résztvevők! Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy a 635 támogatást elnyert IKSZT címbirtokos szervezet az ország vidéki településeinek közel egynegyedét lefedi, így a társadalom és közösségfejlesztő hatása is jelentős. A 635 települést érintő összlakosságszám mintegy 1 millió százhetvenezer ember. Ők kapják ezeket a szolgáltatásokat, amit tovább akarunk bővíteni.