Úrhida, 5 éves az úrhidai IKSZT, helyi aktivációs műhelynap 2015. szeptember 9

2015-09-16 08:00:32


   V. Németh Zsolt államtitkár Úrhidára látogatott, ahol az 5 éves az úrhidai IKSZT, Helyi Aktivációs Műhelynap elnevezésű rendezvényen köszöntőt mondott.

   Itt az Úrhidai Gazda Táborban, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program rendezvényen- ezentúl csak IKSZT-nek fogom hívni-, nos az ezzel kapcsolatos vidékfejlesztési támogatások sikeressége, célba érése, nekem Vörösmarty Mihály, Gondolatok a Könyvtárban című verse jut eszembe. Mit is ír, kérdez a költő? ,,… Hol a nagyobb rész boldogsága? –ment e A könyvek által a világ elébb?” De mindjárt meg is válaszol kétkedéseire: ,,…De hát ledöntsük, amit ezredek / Ész napvilága mellett dolgozának? / A bölcsek és költők műveit, / S mit tapasztalás arany / Bányáiból kifejtett az idő?”


   Ezek a gondolatok ihlettek meg azért, mert a vidékfejlesztési program egyik legsikeresebb komplex kormányzati intézkedései valósultak meg az elmúlt öt évben és immár 464 vidéki település IKSZT-je kezdte meg működését. Miért fontos erről beszélni, miért fontos ezt csinálni működtetni? Azért, mert ahogy költő is írta, -ez a kezdeményezés- a tapasztalás évezredes aranybányáiból meri forrásait, jelen esetben támogatást nyújt a vidéki kistelepülések többnyire kihasználatlan, leromlott infrastruktúrájú, elavult közösségi és közművelődési épületeinek felújítására, korszerűsítésére. Mindjárt hozzá teszem, hogy ez az integrált vidékfejlesztés nem pusztán építkezés, hiszen a művelődésre is sokat ad, amibe belefér a helyi könyvtárak fejlesztése s az, hogy a falusi, kisvárosi közösségek méltó környezetben élhessék meg hagyományaikat, teret kapjanak önszervezendő képességük kiteljesítéséhez, önmaguk folyamatos megújulásához.

   Megint Vörösmarty Mihályt kell idéznem. Gondolatok a könyvtárban című versét a reformkorban írta 1844-ben akkor, amikor még nem dőlt el, hogy mi lesz Magyarország sorsa, békés átmenettel rendeződnek a dolgok vagy forradalommal vívja ki szabadságát és önrendelkezését a magyar nép. Ekkor még ezt írja: ,,…Egy újabb szellem kezd felküzdeni,/ Egy új irány tör át a lelkeken:/ A nyers fajokba tisztább érzeményt/ S gyümölcsözőbb eszméket oltani,/ Hogy végre egymást szívben átkarolják,/ S uralkodjék igazság, szeretet,/ Hogy a legalsó por kunyhójában / Mondhassa bizton: nem vagyok magam!”  Nem vagyok magam, talán a legfontosabb gondolat a mi számunkra.   Mi, a rendszerváltás óta eltelt huszonöt évben most kezdünk eljutni oda- hál,Isten békésen-, hogy a vidéki gazdálkodás olyan mederben folyjék, amelyet mindig is szeretnénk. Nem vagyunk magunk, azt szeretnénk, hogy a magyar vidék népességmegtartó képessége, ereje növekedjék, hogy ne ürüljenek ki a falvak, legyen élet, legyen munka, legyenek gyerekek, iskolák, művelődési házak és sorolhatnám tovább. De ehhez elengedhetetlen, hogy a települési alapszolgáltatások minél jobb minőségben és minél szélesebb körben legyenek elérhetőek, akár egy épületben is.

   

Az első, 2010 október 15-én átadott úrhidai Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Programot a mai napig további 463 követte, így a támogatást elnyert 635 település több mint kétharmadán, immár 464 településen kezdte meg egy-egy IKSZT a működését. Ezekből a számokból is látható, hogy ez a kezdeményezés vált az elmúlt évtizedek legjelentősebb vidéki közösségépítési és szolgáltatás-fejlesztési programjává. Tehát nemcsak arról van szó, hogy az IKSZT-k számos kötelező szolgáltatást nyújtanak, mint az ifjúsági és közművelődési programok szervezése, könyvtár üzemeltetése, a közösségi hozzáférés biztosítása az internethez vagy információkat szolgáltat a helyi vállalkozások számára. Arról is szó van, hogy ez a program ugyanakkor lehetőséget ad a településeknek arra, hogy a kötelező szolgáltatásokon túlmenően a helyi igényekre szabják az IKSZT funkcióit. Így különféle szolgáltatásokat is elláthatnak az egészségfejlesztéstől a munkaerő-piaci információ nyújtáson és postai szolgáltatásokon át a közösségfejlesztési folyamatok segítéséig.

   Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztel gazdák, vendégeink! A mondottakból világosan láthatjuk, hogy ez a program ezeket a településeket óhatatlanul bekapcsolja az ország vérkeringésébe. S ez a lényeg. Nem marad senki sem vidéki, a szó rossz értelmezésében. Ezeket a szolgáltatásokat, az IKSZT-ket az egész országban egységesen magas színvonalon a Herman Ottó Intézet (korábbi nevén NAKVI) koordinálja, támogatja, segíti: mint például a kisebb létszámú, frontális módszereket alkalmazó, akkreditált képzési programoktól (közösségi animátor képzés) egészen az országos nagyrendezvényekig. Jó példák sokasága jelzi, hogy jó úton haladunk. Akár említhetném Abaújvár települést, ahol ez a program javított a helyiek életminőségén azzal, hogy segített a munkanélküliek foglalkoztatásában. De Murakeresztúron a közösségi ház megteremtésében – a római katolikus egyház hathatós közreműködésével- is sikereket könyvelhetünk el, mert a helyiek, idősek, fiatalok, családok szeretetteljes légkörben, tartalmasan tölthetik szabadidejüket. Hernádszentandráson -az IKSZT programjának köszönhetően – megvalósították a földművelésből élő családok -25 család- számára az öko gazdaság létrehozását. Ma Hernádszentandrást Bioszentandrásnak nevezik. Imrehegyen, a tíz éve üresen álló könyvtárból újat varázsoltak. 37 millió forint támogatással rendbe hozott épületben újra vissza költözhetett a könyvtár. Kialakítottak egy többfunkciós szolgáltatást egy épületben –könyvtár, rendezvények tartása és művelődés, mindezt egy helyen.

   Sorolhatnám tehát a pozitív példákat, de hadd fejezzem be stílusosan Vörösmarty Mihály már idézett versével, visszatekintve az elmúlt évek eredményes munkáját látva, megköszönve azoknak is az áldozatos tevékenységét, akik ebben részt vettek: ,, Ez jó mulatság, férfi munka volt!” Bocsánat, tudom ebben a munkában szép számmal nők is részt vettek. Nekik különösen köszönjük.