Dokumentumfilm dr. Pálffy Dezsőről

2015-01-22 09:00:54


A gyárépítő címmel készített dokumentumfilmet Kozma Gábor, Boros Ferenc és Horváth Zoltán dr. Pálffy Dezső életéről és küzdelmeiről. A filmet Szombathelyen, az AGORA-Savaria Filmszínházban mutatták ünnepélyes keretek között szerdán. A vetítést V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntője vezette fel:

 

 

"A filozófus szerint, ha az ember bátran megy előre ábrándjai felé, és megpróbálja azt az életet élni, amelyet elképzelt, törekvését olyan siker koronázza, amelyről hétköznapjain még álmodni sem mert. Szép gondolat, de ahhoz hogy elhiggyük, történetekre van szükségünk. Sikertörténetekre, szép történetekre, de mindenekelőtt igaz történetekre - amelyekből inspirációt és erőt meríthetünk. Ma egy ilyen történetet ismerhetünk meg A gyárépítő című film képkockáiról.

 

Ez a történet nem tündérmese. Küzdelmekről és nehézségekről szól, törekvésről és munkáról, álmokról és a megvalósításukról, de mindenekelőtt egy kivételes személyiségről, a magyar agrárium kiemelkedő alakjáról. Dr. Pálffy Dezső élettörténete még korántsem teljes, mégis olyan gazdag, hogy éppen ideje volt könyvek és újságok lapjai után filmen is megörökíteni, és megmutatni.

 

Dr. Pálffy Dezső agrármérnök, mezőgazdasági szakmérnök, nyugalmazott egyetemi docens elévülhetetlen eredményeit sokan ismerjük, sokan becsüljük nagyra. Itt, szülőföldjén különösen, de országszerte is tudják, hogy nevéhez fűződik a sárvári baromfi feldolgozóüzem kiépítése, a brazíliai Baromfi Világkiállításon nemzetközi sikert arató Lúdárutermelési Rendszer kidolgozása, a tiszazugi III. Magyar Fűszerpaprika Tájkörzet kialakítása, ami évi 2-3000 tonna kifogástalan minőségű fűszerpaprika-kivitelt tett lehetővé, és a sikeres, Martfűt gazdaggá tevő első magyar szövetkezeti sörgyár megépítése.

 

Akik alaposabban ismerik munkásságát, tudnak kevésbé látványos, de hasonlóan fontos érdemeiről is: hogy tanított és jegyzeteket írt a gödöllői baromfitenyésztési és baromfiipari szakmérnöki karon, vagy hogy tevékenyen támogatja a vasi Batthyány-hagyomány ápolását. Reményeim szerint, a róla szóló dokumentumfilmből még többet tudhatunk meg róla.

 

 

Megtudhatjuk, hogy milyen ember Dr. Pálffy Dezső. Hogy művelt, tevékeny, kreatív; ugyanakkor józan, gyakorlatias és kitartó. Megtudhatjuk, hogy milyen nehézségekkel, emberi gyarlóságokkal és gyakorlati akadályokkal kellett szembenéznie. Megláthatjuk, hogyan kereste mindig a megoldásokat a kifogások helyett, hogy milyen bátran állt ellő újító, nagyratörő tervekkel; de azt is, hogy hogyan vészelte át az igazságtalan támadásokat; hogyan őrizte meg becsületét és méltóságát; hogyan maradt máig céltudatos, kezdeményező és aktív.

 

De nemcsak vele ismerkedhetünk meg közelebbről. Miközben gazdag életútját kísérjük figyelemmel, feltárul előttünk a kor története is. Felidézünk egy másik társadalmi berendezkedést, egy másik világot, s így nemcsak erőt és bátorítást kapunk a filmtől, de sok tanulságot, hasznos tudást és értékes tapasztalatot is.

 

Egy ilyen film rendszerint lezár egy szakmai pályafutást. Jelen esetben ilyenről szó sincs, hiszen Pálffy úr maga mondta, számára a boldog nyugdíjas évek nem csöndes pihenést, hanem újabb feladatokat jelentenek. Hiszem, hogy ha vége nem is, a kezdete annál inkább lehet egy-egy szakmai karriernek ez a film.

 

Bízom benne, hogy a története meghozza majd a kedvét néhány fiatalnak a mezőgazdasági pályához, a továbbtanuláshoz. Remélem, hogy néhányakat arra késztet majd, hogy elővegyék a fiók mélyére süllyesztett terveiket, és elkezdjenek dolgozni értük. És kívánom, legyenek olyanok is, akiknek a történet arra inspirál majd, hogy segítsék és támogassák egy kiváló személyiség további céljait és elképzeléseit!"