Felújították a nemzetiségi óvodát

2014-09-29 15:00:36


Szentpéterfa 25 millió forintos pályázati támogatást nyert községben működő óvoda fejlesztésére, mely Vas megye térségi horvát anyanyelvi nevelést biztosító bázisintézménye. A felújítás kiterjedt az épület teljes energetikai korszerűsítésére, fejlesztették a csoportszobákat újjáépítették a tetőszerkezetet, lecserélték a nyílászárókat, hőszigetelték a homlokzatot, napkollektorokat szereltek fel.  A megújult intézmény vasárnapi átadásán V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is köszöntőt mondott:

 

 

Szentpéterfa nemcsak hazájához, de horvát kulturális hagyományaihoz is hűséges. Itt a hagyományőrzés formái végigkísérik az életet kisgyermekkortól időskorig - így a gazdag örökséget minden felnövő nemzedék megismerheti, magáévá teheti és megélheti.

 

Több szervezet, több intézmény és számtalan rendezvény gondoskodik arról, hogy az elődök kultúrája ne vesszen ködbe. Inspiráló látni, ahogy a Gradisce Horvát Kulturális Egyesület tagjai büszkén és élvezettel mutatják be országszerte az öröklött táncokat, énekeket. Elismerésre méltó a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka, és a tanításon kívüli szakkörök, elfoglaltságok széles skálája. Jó látni az anyanyelvi színjátszás felé elhivatott színjátszók lelkesedését és sikereit is.

 

 

A szentpéterfaiak rendíthetetlenül dolgoznak azon, hogy közösségük, hagyományaik, kulturális kincseik megmaradjanak, tovább éljenek.  Ki-ki a maga eszközével teszi ezt: gyűjtéssel, kutatással, szervezéssel, oktatással, énekszóval, színjátszással. Számomra ez azt bizonyítja, hogy az itt élők pontosan tudják, hogy a kultúránk a mi megtartó hálónk, a kultúránk a közösségeink kötőanyaga, hogy a kultúránk az az erőforrás, amire a jövőnket alapozhatjuk.

 

A jövő megalapozását pedig hol máshol kezdhetnénk, mint az óvodában? A Szentpéterfai Óvoda Vas megye térségi horvát anyanyelvi nevelést biztosító bázisintézménye. A helyi közösség megtartásában, a nemzetiségi identitás és a hagyományok megőrzésében betöltött szerepe felbecsülhetetlen. Hiszen a gyerek életében ez az első állomás a családi kör, a szülői ház után. Itt kerülnek először kortárscsoportba, itt szembesülnek leghamarabb azzal, hogy a családjuknál egy tágabb közösségnek is részesei, itt érzik meg leghamarabb, hogy micsoda biztonság és mennyi lehetőség rejlik ebben.

 

 

Arról nem is szólva, hogy nincs nyitottabb, kíváncsibb és befogadóbb a gyermeki léleknél. A legjobb táptalaj a hagyományok továbbadáshoz. Ráadásul,  nincs az életben még egy olyan időszak, ami során napi szinten annyit játszhatunk, táncolhatunk, énekelhetünk és hallgathatunk mesét, mint az óvodában. Így a feltételek is ideálisak a kultúra megismertetéséhez, megszerettetéséhez.

Az állami támogatással megvalósult mostani beruházásnak köszönhetően pedig már nemcsak a lelki és társadalmi feltételek ideálisak, de a helyszín, a környezet is. A megszépült, megújult épület most már méltó az intézmény jelentőségéhez. Környezetügyért is felelős államtitkárként pedig melengeti a szívemet, hogy nemcsak korszerű és szép, de energiafelhasználását tekintve is környezetkímélő, fenntartható és költséghatékony épületet avathatunk - ami garantálja, hogy a közösségüknek több forrása maradjon az igazán fontos célokra."