A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Kőszegen is

2014-01-27 12:50:00


A Magyar Kultúra Napját Kőszegen a Jurisics Vár és Művelődési Központ lovagtermében ünnepelték, melynek keretében 21. alkalommal adták át tíz egyéni díjazott és két közösség részére azt a civil elismerést, amivel csendes szorgalommal végzett munkásságuk előtt tisztelegnek.

Az ünnepi köszöntőt V. Németh Zsolt államtitkár mondta el.

"A kultúra nem könyvesláda, tele avult, bár tisztes fóliánsokkal. A kultúra: mozgás, cselekvés, a továbbgondolkodás képessége."

A magyar kultúra napján szerte az országban egy régi, tisztes írást ünnepelünk: azt a híres kéziratot, amit Kölcsey Ferenc Csekén, anno 1823. január 22-én fejezett be, s aminek azt a címet adta: "Hymnus, a' Magyar nép zivataros századaiból". De itt, Kőszegen, a magyar kultúra napi ünnepségen nemcsak a könyvesláda mélyére nézünk tisztelettel és büszkeséggel, hanem azokra is, akik köztünk élnek, akik napjainkban tesznek a magyar kultúra ügyéért.

Közel kétszáz év telt el azóta, hogy megszületett nemzeti himnuszunk szövege, s ez a közel két évszázad is volt olyan zivataros, mint azok, amelyekről a költemény szól. Hogy mégis itt vagyunk, hogy mégis együtt ünnepelhetünk, és hogy mégis fennmaradtak értékeink, az a hétköznapi hősöknek köszönhető. Azoknak, akik a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület tagjaihoz és díjazottjaihoz hasonlóan rendíthetetlenül dolgoznak, hogy hagyományaink, kulturális kincseink és közösségeink megmaradjanak, tovább éljenek. Ki-ki a maga eszközével teszi ezt: gyűjtéssel, kutatással, szervezéssel, oktatással, énekszóval.

Ők nemcsak azt érzik magukénak, ami a kerítésükön belül található; nemcsak azért vállalnak felelősséget, amiről szerződést írtak alá; nemcsak abba hajlandóak időt és energiát fektetni, amiért fizetést kapnak. Ők azok, akik ebben az anyagias, sikerorientált világban sem felejtették el, hogy a kultúránk a mi megtartó hálónk, a kultúránk a közösségeink kötőanyaga, hogy a kultúránk az az erőforrás, amire a jövőnket alapozhatjuk.

Nagy baj volna, ha lelkesedésük alábbhagyna, ha lendületük megtörne. És nagy baj volna az is, ha csendes, alázatos munkájuk észrevétlen maradna, ha csak a közvetlenül érintettek ismernék tevékenységüket. Ezért szeretném kifejezni köszönetemet és elismerésemet a mai díjazottaknak, és mellettük a Dr. Kiss Gyula Egyesületnek is, ami lehetővé teszi, hogy észrevegyük és megismerjük ezeket a nagyszerű embereket.

Kodály Zoltán szavaival élve: "Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának." Ezért bízom benne, hogy a mai díjazottak példájából mindannyian tudunk erőt és ötleteket meríteni, s így folytatódhat mindaz a mozgás, cselekvés és továbbgondolkodás, ami a kultúránkat jelenti."