Képviselőtestületi ülés - 2010. május 27.

2010-05-24 10:19:09


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
    Előadó: Dr. KISS ATTILA osztályvezető

II. RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft 2009. évi mérlegbeszámolója
RÉGIÓHŐ KFT felügyelő bizottsági tagjának beszámolója
Előadó: NÉMETH ISTVÁN, a RÉGIÓHŐ KFT ügyvezető igazgatója, TÓTH BALÁZS felügyelő bizottsági tag

III. FOLYÓ ÜGYEK:

 1. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézményekben indítható osztály- és csoportlétszámokról a 2010/2011-es tanévben
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 2. Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola alapító okiratának módosításához
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 4. Előterjesztés a Mária Út Egyesület és mozgalom munkájához való csatlakozáshoz
  Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester
 5. Előterjesztés a Vasvár Városi Zeneiskola nyereményösszegének megelőlegezéséhez
  Előadó: KOVÁS TILDA alpolgármester
 6. Előterjesztés a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez tagként történő csatlakozáshoz
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 7. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2010. évi teljesítménytervéhez
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 8. Előterjesztés folyószámla hitelkeret meghosszabbítására
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 9. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 10. Előterjesztés Sárközi Károly Vasvár, Alkotmány u. 9. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 11. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata "A Vasi Hegyhát gyermekeiért: tanulói laptopokkal" című TIOP-1.1.1-09/1 nyertes pályázat megvalósításához
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 12. Bérleti és üzemeltetési szerződés kötése a RÉGIÓHŐ KFT-vel "A biomassza alapú távfűtés Vasváron" című pályázat kapcsán
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 13. ALS-HALLER KFT-vel a vasvári 2069. hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelmének módosítása, a korábbi döntés hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 14. Vasvár Város Helyi Fenntartható Fejlődési Programja (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 15. Előterjesztés a vasvári 153/2. hrsz. alatti tornyos bázisállomás létesítéséhez (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 16. Vasvár szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP pályázat (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V a s v á r, 2010. május 21.

V. NÉMETH ZSOLT s.k.
polgármester