Meghívó képviselőtestületi ülésre - 2010. március 25.

2010-03-22 11:32:19


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Tájékoztató a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. alezredes, kapitányság vezető

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009./III.02./ számú önkormányzati rendelet módosítására (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

IV. Beszámoló a Kardos László Általános Iskola tevékenységéről
Előadó: HORVÁTHNÉ TÓTH MÁRIA igazgató

V. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


VI. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2007./II.28./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete a vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

VIII. FOLYÓ ÜGYEK:

1) A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 10. számú módosítása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Megállapodás kötése a Kistérségi Alapszolgáltatási Központtal a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2010. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 12. szám alatti üzlethelyiség pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/1. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Civil szervezetek 2010. évi támogatására elkülönített pénzalap felosztása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

8) Belső ellenőri jelentés
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

9) Előterjesztés Közbeszerzési Terv elkészítéséhez Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Nagy Gáspár Kulturális Központ TÁMOP-3.2.11/10/. Pályázata
Előadó: GERGYE REZSŐ igazgató

12) Előterjesztés a vasvári 2022/1. hrsz-ú terület egy részének bérleti jog átadásához (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V a s v á r,  2010. március 19.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester