Nagy Gáspárra emlékezve

2010-01-16 14:43:35


A vasvári kulturális központban rendezték meg szombaton a három éve elhunyt Kossuth díjas költő emlékére a térségi vers és prózamondó találkozót. 

V. Németh Zsolt köszöntötte a harmincöt versmondót s a számos más érdeklődőt.

"Mikor művelődési házunk felvette Nagy Gáspár nevét, megfogadtuk, hogy életművét ápolni fogjuk. Ennek a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő találkozónak a célja nem csak az, hogy esztétikai élményt nyújtson, de a költő emberi nagyságára is méltóképpen emlékezni. Igazán nagy művész csak kiváló ember lehet, s Ő saját életével hitelesítette művét. A költészet egyre értékesebbé válik, és segít abban, hogy boldogabban tudjunk élni"- zárta gondolatait a képviselő, végül Nagy Gáspárt idézve: "Én még hiszek abban, hogy egy vers vagy egy jó novella élni segít."

Majthényi László a megyei közgyűlés alelnöke ezután megnyitotta a találkozót, kifejezve azon reményét, hogy Nagy Gáspár életműve példamutatás, mintát ad a fiataloknak.

Ezt követően átvették a pódiumot a fiatal korosztályból kikerülő versmondók, kiknek előadását neves szakemberekből álló zsűri bírálta.

Délután a résztvevők koszorúztak a költő bérbaltavári szülőházánál és sírjánál a nagytilaji temetőben, végül még kulturális műsor is színesítette az emlékezés napját.