Meghívó Képviselőtestületi ülésre - 2009. november 26.

2009-11-21 08:25:19


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:

I. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. ¾ éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2009./.../ számú rendelet-tervezete a Vasvár Városi Zeneiskola tanulói által fizetendő térítési-, és tandíj megállapításáról szóló 7/1995./II.24./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2009./.../ számú rendelet-tervezete a helyi idegenforgalmi adóról szóló, módosított 20/1999./XII.10./ számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Tájékoztató a helyi adó- és gépjárműadó bevételek alakulásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Beszámoló a közoktatási Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való pályázati részvételhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

5) Előterjesztés a Kardos László Általános Iskolában megüresedő technikai alkalmazotti álláshely betöltésének engedélyezéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés Egyházashollós Község Településrendezési Terv módosításának véleményezéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/2. szám alatti, költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a "Közösség és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció Vasváron" projekthez kapcsolódó építési beruházás ajánlattételi felhívásának újbóli elfogadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

11) Előterjesztés NYDOP pályázat keretében történő iskola felújítás saját forrásának biztosításáról, EIB által refinanszírozott, támogatott hitel felvételéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. szám alatti üzlethelyiség bérbeszámítási kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés Sárközi Temetkezési Bt kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történő 2008. évi elszámolásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


ZÁRT ÜLÉS:
14) Előterjesztés Szecsődi Attila és neje Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/1. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. november 18.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester