PROGRAMNAPTÁR
2024. július 13. szombat
HKSzCsPSzV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31FACEBOOK

Vasszécseny, Maximilian Kolbe atya szobrának avatása, 2015. augusztus 16

  nyomtatási kép
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő Vasszécsenybe látogatott, és avató beszédet mondott Maximilian Kolbe atya szobrának állítása tiszteletére, a plébánia udvarán lévő szoborparkban.
   Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében...Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek, ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarrásnak, ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
Idézet a Prédikátor könyvéből.

   Szoboravatásra gyűltünk össze, méghozzá olyan ember szobrának avatására, olyan valakire emlékezünk, Maximilian Kolbe atyára, aki életét áldozta fel másokért, aki vértanúságot vállalt 1941-ben ember társaiért. Kolbe Szent Maximilián akkor szólalt meg egy fogolytársa érdekében, a poklok poklában az auschwitzi koncentrációs táborban, amikor egy rab szökése miatt a tábor parancsnoka a barakk tíz lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolbe atya önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa, Franciszek Gajownicek helyett. A tíz foglyot egy félig földbe ásott bunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolbe atya vezetett a halálraítéltek között. Két hét után már csak ő volt életben -a böjthöz szokott szervezete bírta az éhezést. Nagyboldogasszony Vigiliáján egy injekcióval oltották ki az életét. Kolbe atya azért halt meg, mert nem hallgatott, hanem bátran szót emelt.

    De ki volt Kolbe? Egy szegény lengyel családban született 1894. január 8-án, keresztneve Rajmund lett. Édesapja gyári munkás volt, édesanyja bábaasszony. Vallásos nevelésben részesültek fiú testvéreivel együtt, majd mindhárman beléptek a ferences rendbe. 1914-ben tette le a szerzetesi fogadalmát és felvette a Maximilián mellé a Mária nevet is. Pappá négy évvel később szentelték fel Rómában. Lengyelországban először kórházlelkész volt, aztán Krakóban a rendi szeminárium filozófia és egyháztörténelem tanára lett. Fiatal korától kezdve a ferences rend megerősítésén dolgozott. Megalapította a Szeplőtelen Szűsz Lovagja című vallásos folyóiratot, de katolikus rádióállomást is működtetett. Varsó mellett létrehozta a Szeplőtelen városa kolostorát, amely irányítása alatt gyors virágzásnak indult. Missziós lelkülete Japánba is elvitte, Nagaszakiban egy ferences kolostort hozott létre. A Távol-Keleten töltött évek alatt két kisszemináriumot alapított japán fiatalok részére. 1939-ben hazajött Lengyelországba és a második világháború kitörése után a Gestapo negyven rendtársával együtt letartóztatta. Négy hónapos börtön után kiengedték, de nem volt sokáig szabadon. Mivel rádiójában németellenes műsort sugárzott, valamint lengyel, zsidó és ukrán üldözötteket bújtatott, emiatt 1941. február 17-én újra letartóztatták. De most már az aschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Ő volt a16670-es számú rab. Egyik fogolytársa mondta el: Ő nemcsak egy embert mentett meg az életnek. Tettével sokakban fölébresztette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. A szörnyű körülmények ellenére fel tudta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet. Egyébként az a két gyerekes családapa, Franciszek Gajowniczek, akiért vállalta Kolbe atya az éhhalált, az túlélte Aschwitzot, 1995-ben halt meg. Maximilian Kolbe atya vértanúságáért harminc évvel később 1971-ben VI. Pál pápa boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982-ben szentté avatta.

    Tisztelt Vasszécsényiek, tisztelt hívők, kedves vendégek! Páter Maximilián hősiességét, és rendkívüliségét nem szabad csak halálában, abban az egy tettben látnunk, amellyel szeretetből életét adta felebarátjáért. Ez az önfeláldozás egyenes következménye volt életének, mely teljes egészében az Isten és az emberek szolgálatában állt. A vértanúság gondolata nem volt idegen tőle. Egyik ismert mondása volt: Szeretném, ha a Szeplőtelen Szűzért porrá őrölnének.