PROGRAMNAPTÁR
2024. június 21. péntek
HKSzCsPSzV
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30FACEBOOK

Új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer készül

  nyomtatási kép

A Kormány 2014. november 18-án a Országgyűlés elé terjesztette a Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Az előterjesztés nyitóbeszédét V. Németh Zsolt környezetügyi államtitkár mondta el:

 

"Nagy előrelépés a környezetügyi ágazat számára, hogy új, modern, a XXI. századi kihívásoknak eleget tevő informatikai rendszer fogja segíteni a mindennapi szakmai munkát 2015. január 1-jétől. A Földművelésügyi Minisztérium által működtetett országos környezetvédelmi információs rendszer segítségével végzi a környezetügyi ágazat a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtését, feldolgozását, nyilvántartását.

 

A rendszer biztosítja a felhasználók számára - beleérve a széles körű nyilvánosságot is - a szűkebb és tágabb környezetre vonatkozó adatokat, információkat. A jelenleg működő rendszer több mint tíz éve került kialakításra. Moduláris felépítésű, ami azt jelenti, hogy a különböző környezetvédelmi szakterületek - természetvédelem, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, felszín alatti és felszíni vizek védelme, adatai - relatív önállósággal rendelkező szakterületi adatbázisokba kerülnek.

 

Az egyes szakrendszerek egymással összefüggő és egymás között - bizonyos határok között - átjárható egységet alkotnak. Az országos környezetvédelmi információs rendszer valójában ezen környezetvédelmi szakrendszerek összessége. Fontos kiemelni, hogy jelenleg az egyes szakterületek tekintetében az adatbázisba kerülő, a vonatkozó jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során beérkező adatokat döntően papír alapon nyújthatják be a kötelezettek. Ez évente az egyes szakterületek összességét tekintve több tízezer adatszolgáltatást jelent.

Az informatikában a több mint tíz év hosszú idő. Ez az akkor fejlett technológia - például a vonalkód használatának lehetősége - az egyes adatszolgáltatások tekintetében jelenleg már nem korszerű. Az informatikai rendszer az elmúlt években kevésbé tudott lépést tartani a dinamikusan változó jogszabályi környezettel, a műszaki informatikai fejlődéssel, továbbá az olcsó állami feladatellátás és a gyors, ügyfélbarát közigazgatás megteremtésének kihívásaival.

 

Az országos környezetvédelmi információs rendszer a környezet és energetika operatív program keretében mintegy 2 milliárd forint összeggel elnyert pályázat megvalósítása során megújul. A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a rendszer működésével és az adatszolgáltatással összefüggő érintett szakterületi jogszabályok oly módon történő módosítása, hogy az új informatikai rendszer működése jogi szempontból is biztosítva legyen.

 

2015. január 1-jétől mind az informatikai rendszer, mind a környezetvédelmi adatszolgáltatás módja is teljes mértékben újjászületik. A jelen törvényjavaslat elfogadásával a környezethasználók adatszolgáltatásának elektronikus alapokra helyezése valósul meg, vagyis a jelenlegi, döntően papír alapú adatszolgáltatás felváltása az ügyfélkapus adatszolgáltatási rendszerrel. A jogi szabályozás ezért fő szabályként elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Kivételes esetekben, kifejezett jogszabályi rendelkezés esetén marad csak meg a papír alapú adatszolgáltatás. A rendszerfejlesztés eredményeképpen létrejön az informatikai rendszernek a nyilvánosság tájékoztatásához szükséges publikus internetes felülete. Az internetes honlapon megjelenő környezeti információk tekintetében deklarálni szükséges, hogy azok a továbbiakban úgynevezett nyilvánosságra hozandó közérdekű adatok, így a lakosságnak nem kell a kiadásukat egyedileg kérelmezni, hanem mindenki számára korlátozásmentesen és ingyenesen hozzáférhetővé válnak.

 

A törvényjavaslat biztosítja az egyes szakrendszerek közötti erősebb informatikai kapcsolatot. Az egyes szakterületi adatok felvitelénél a bejegyzés automatikusan meg fog jelenni a másik szakrendszerben is, ahol ez szükséges, elkerülve az adatbázisok tekintetében a többszöri adatszolgáltatást. A változás folytán az informatikai rendszer a mainál hatékonyabban és nyitottabban fog együttműködni más, ágazaton belüli és kívüli rendszerekkel, környezeti információkat tartalmazó adatbázisokkal. A rendszer fejlesztése révén a környezetvédelmi azonosító adatok kiadása a mainál gyorsabbá válik: a hatóságnak három napon belül ki kell adnia az eljárás kezdeményezéséhez és az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítókat.

 

Jelenleg az adatszolgáltatások döntő többsége papír alapon érkezik a hatóságokhoz. Az elektronikus adatszolgáltatás technikai feltételei eddig korlátozottak voltak. Tekintettel az éves szinten több tízezer adatszolgáltatásra, az adatok felvitele, feldolgozása, összevetése, szakmai ellenőrzése és érvényessége a környezetvédelmi hatóságok számára jelentős munkaidő-ráfordítást igénylő manuális feladatot jelentett.

 

Összefoglalva: az országos környezetvédelmi információs rendszer átalakításának fő célkitűzése tehát, hogy a jelenlegi, döntően papír alapú adatszolgáltatások megszűnjenek, elektronikus úton teljesítsék azokat a jövőben a kötelezettek. Ezzel párhuzamosan megújul a rendszer publikus felülete, és átjárhatóvá, más informatikai rendszerek számára is elérhetővé, nyitottabbá válik az új rendszer. A jövőben lehetőség nyílik majd a környezethasználat több szempontú, komplexebb értékelésére is."