PROGRAMNAPTÁR
2024. június 21. péntek
HKSzCsPSzV
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30FACEBOOK

Nem csökken a környezetügy kormányzati súlya

  nyomtatási kép

Sallai R. Benedek (LMP) képviselő "Miért akarja megsemmisíteni a kormány az állami természetvédelmet?" című interpellációjára V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár válaszolt az Országgyűlés 2014. november 17-ei ülésnapján.

 

Sallai R. Benedek az alábbi kérdésekben foglalta össze interpellációját: Mit keresnek a zöldhatóságok a kormányhivatalokban? Mit keresnek a nemzeti parki védett földek az állami földprogramban? V. Németh Zsolt így válaszolt:

 

"Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét arra a tényre, hogy Magyarországon minden állami tulajdonú földnek, tehát a védett természeti területnek minősülő földnek is a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet gyakorolja a tulajdonosi jogait. Emiatt fogalmilag kizárt egyes földek NFA-hoz helyezése, hiszen minden állami föld eleve ott van. Az NFA mint tulajdonosi joggyakorló szerv dönt az állami földek hasznosításáról. A védett természeti területek egy részét nemzetipark-igazgatósági vagyonkezelésbe adja, amelyre egyébként több törvény kötelezi. Más részüket maga hasznosítja. Ez alapján nehezen érthető, hogy a képviselő úr miért kérdőjelezi meg a nemzeti parki igazgatóságok számára a kormány által biztosított 700 millió forintos földvásárlási forrást, amely törvényben előírt földvásárlási feladatainak végrehajtását szolgálja.

 

A képviselő úr azt sugallja, hogy a nemzetipark-igazgatóságok maguk nem adnak haszonbérbe területeket, és a haszonbérbe adás eleve káros. Holott ön is jól tudja, például a legeltetés a természetvédelmi kezelési tevékenység fontos eleme és a nemzetipark-igazgatósági vagyonkezelésű földek mintegy fele, tehát körülbelül 150 ezer hektár így hasznosul. Mint arra több írásbeli kérdése megválaszolása során a tárca felhívta a figyelmét, az NFA a hatályos jogszabályi előírások alapján csak úgy hasznosíthat védett természeti területet és Natura 2000-es területet, ha ahhoz az illetékes nemzeti parki igazgatóság előzetesen megadja a speciális természetvédelmi előírásokat. Ezek betartását az állami földek haszonbérlőinél mind az NFA, mind a nemzetipark-igazgatóság jogosult és köteles is ellenőrizni.

 

Ellentétben az ön állításával, az állami tulajdonú védett területek hasznosítása, haszonbérbe adása során a nemzeti parki igazgatóságok és az NFA szinte azonos szabályrendszer alapján járnak el. Tehát kiemelt szerepet kapnak az állattartó helyi földműves gazdák, akik a kormány programjával összhangban reményeink szerint egyre nagyobb számban tudnak részt venni az állami tulajdonú védett természeti területek szakszerű kezelésében is.

A zöldügyek kormányzati súlyának csökkenésével kapcsolatos észrevételét nem tudom értelmezni, ön abból indul ki, hogy ha egy államtitkár tevékenysége több területet is felölel, akkor az nem történhet máshogy, csak egymás kárára. Az ezzel kapcsolatos félelmeit alapvetően cáfolja többek között az a tény is, hogy ettől a ciklustól kezdve a környezetügyi államtitkárság területe még bővült is, hiszen az új kormányzati struktúrában hozzánk tartozik a korábban másik államtitkárság alá tartozó génmegőrzés és biodiverzitás. Itt jegyzem meg, hogy a minisztérium nem tervezi a természetvédelmi törvény átdolgozását, más törvényekkel való összeolvasztását.

Határozottan eloszlatom képviselő úrnak a természetvédelmi őrszolgálat jövőjét illetően megfogalmazott aggodalmát, a t

ermészetvédelmi őrszolgálat változatlan jogosítványokkal és feladatkörrel végzi a feladatát. A zöldhatóságok, illetve a nemzeti parki igazgatóságok kormányhivatalba történő integrációjával kapcsolatban döntés még nem született. Annyi történt, mint arról ön is bizonyára értesült, hogy a kormány határozott az Államreform Bizottság felállításáról, és ez a bizottság vizsgálja a kormányhivatali szervezetrendszeren kívül eső területi államigazgatási szervek integrációjának lehetőségét.

 

Végezetül meg kívánom jegyezni, hogy a nemzeti parki igazgatóságok már régóta nem látnak el hatósági feladatokat, alaptevékenységük mellett gazdálkodnak, földműveléssel, állattenyésztéssel és turizmusszervezéssel foglalkoznak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket."