PROGRAMNAPTÁR
2024. február 21. szerda
HKSzCsPSzV
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29péntek
FACEBOOK

"Új szemléletű vidékpolitikát, vidékstratégiát dolgozunk ki"

  nyomtatási kép

A parlament november 8-i ülésnapján Endrésik Zsolt, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a vidékfejlesztési miniszterhez: "Milyen jövő elé néznek a magyar apró- és kisfalvak, megindul-e végre a vidékmentés?" címmel.  

Államtitkárként V. Németh Zsolt  válaszolt:

"Tisztelt Képviselő Úr! Egyetértek képviselő úrral abban, hogy az elmúlt 8 év szocialista kormányzása már-már teljesen ellehetetlenítette a vidéki életet. Válaszom elején szeretném leszögezni, hogy a nemzeti együttműködés kormánya számára a falu nem középkori maradvány. Mindent meg fogunk tenni a vidék felemeléséért.   Amint azt miniszterelnök úr már a kormányprogram expozéjában elmondta, olyan vidékpolitikát kívánunk folytatni, amely megerősíti a magyar tulajdonú gazdaságot. Ezért legalább akkora védelmet és támogatást kell nyújtanunk a magyar vállalkozásoknak, a gazdáknak, a termékeknek, amekkorát az Európai Unió más országai biztosítanak saját gazdaságuk számára. Ennek megfelelően egy olyan XXI. századi vidékfejlesztési modell kialakítása a célunk, amely a természeti erőforrás-gazdálkodást, mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozások együttes fejlesztésén keresztül széles rétegeknek nyújt esélyt a felemelkedésre.Azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk e téren, jól mutatják eddig megtett intézkedéseink. Csak röviden utalok néhányra. Enyhítettük az alkalmi foglalkoztatás anyagi és adminisztratív terheit. A kistermelői rendelettel, a közbeszerzési törvény módosításával lehetővé tettük, hogy a helyben termelt élelmiszert a kistermelők iskolába, óvodába, éttermekbe közvetlenül értékesíthessék. A magyar termőföld védelme érdekében létrehoztuk a Nemzeti Földalapot. Az illetéktörvény módosításával lehetővé tettük, hogy a családon belül adó- és illetékmentesen apáról fiúra szállhasson a gazdaság, elősegítve ezzel a generációváltást és a családi gazdálkodás folytonosságát. A közbiztonság javítása érdekében elfogadtuk az úgynevezett három csapás törvényt, az elkövetkező években több ezer új rendőr kezdheti meg szolgálatát. Sorra nyitottuk a korábban bezárt postákat, és indítottuk meg a közlekedést a bezárt szárnyvonalakon.Az eddig megtett intézkedések mellett egy új szemléletű vidékpolitikát, vidékstratégiát dolgozunk ki. Ennek keretében átalakítjuk többek között az agrártámogatások egész rendszerét, mivel az nem biztosítja kellő mértékben a vidéki térségek felemelkedését, a faluközösségek megerősödését. Ugyan a vidékfejlesztést kellene hogy szolgálja az Új Magyarország vidékfejlesztési program, de jelenlegi szerkezetével nem alkalmas rá. Szembesülnünk kellett azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 2007-2013 közötti időszakára a programozási korszak felénél a források több mint 80 százaléka már lekötött, vagy a már kiírt és elbírálásra váró pályázatok révén determinált.     Az új kormány az említett prioritások alapján mindössze körülbelül 200 milliárd körüli forrás elosztásáról dönthet. Az 1-es versenyképességi, illetve a 2-es tengely lehetőségei szinte kimerültek, így források a vidékfejlesztési és a LEADER-keretből lehetségesek. Ha az általunk nyújtható támogatások időben megfelelő helyekre kerülnek, akkor hosszú távon is reálissá válhat, hogy az agrár- és nem agrárfejlesztések összehangolásával, a vidék integrált fejlesztésével meg tudjuk őrizni talajainkat, vizeinket, a tájat, benne a közösségben élő, sajátos kultúráját, hagyományait megőrző, ápoló embert. Mert csak így maradhat belakott ez az ország egyik sarkától a másikig, és ez közhaszon."

Az Országgyűlés az államtitkári választ 212 igen szavazattal, 61 ellenszavazattal, 39 tartózkodás mellett elfogadta.