PROGRAMNAPTÁR
2024. július 19. péntek
HKSzCsPSzV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31FACEBOOK

V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár részt vett a NATURAMA Szövetség találkozóján

  nyomtatási kép

2010. július 8-án, csütörtök délután öt órakor került sor V. Németh Zsolt Vidékfejlesztési államtitkár és a NATURAMA Szövetség szakmai találkozójára Dabason, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeténél. A késő délutáni időpont azoknak a munkaszervezeti munkatársaknak, akik vidékfejlesztési feladatokat ismerve rugalmas munkaidőben dolgoznak akár késő estig is, nem volt meglepő.

Mindamellett nagyszerű érzés, hogy V. Németh Zsolt államtitkár úr, aki az ország nyugati végéből, Vasvárról érkezett a találkozóra szintén nem tartja rendkívülinek, hogy fontos dolgokról a hivatali időn túl, akár egy késő estig tartó, nem formális beszélgetésen essék szó.

A NATURAMA Szövetség hét, Magyarország különböző régióiban működő, vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetet tömörít. Tagjai másfél éve szerveznek szakmai találkozókat annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak a vidékfejlesztés aktuális kérdéseire, együttműködésben hatékony módszereket tudjanak kidolgozni a felmerülő problémákra, és a résztvevő munkaszervezet vezetők és munkatársak egymás tapasztalatait felhasználva, egymástól tanulva, minél eredményesebben vegyenek részt a saját helyi vidékfejlesztési programjaik megvalósításában.

A szakmai segítséget a Szövetség létrehozásában, és a munkaértekezletek lebonyolításában dr. Nemes Gusztáv, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Intézetének munkatársa biztosítja a csoport számára. A tudományos kutató nem csak a Spanyolországban megszerzett szakmai tapasztalatait, nemzetközi jó gyakorlatok mintáit, közösségfejlesztési tapasztalatait, az Európai Unió vidékfejlesztési politikájával kapcsolatos ismereteit osztja meg a résztvevőkkel, hanem a közösségek hatékony együttműködéséhez nélkülözhetetlen szociológiai és társadalmi ismeretek birtokában vezeti és támogatja a szakmai találkozók lebonyolítását.

Az összejövetel a résztvevők kölcsönös bemutatkozásával kezdődött. Minden résztvevő ismertette az általa képviselt vidékfejlesztési csoport főbb jellemzőit, a helyi vidékfejlesztési stratégia fontosabb elemeit, és a kiemelkedőbb helyi fejlesztéseket.

Az egy hónappal ezelőtt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkári posztjára kinevezett V. Németh Zsoltról is megtudhattuk, hogy 1990-től kisebb megszakítással Vasvár polgármestere, 1998-tól pedig országgyűlési képviselő is. Földmérő üzemmérnöki és humánszervező diplomával rendelkezik, vidékfejlesztésből írta a diplomadolgozatát, és valódi térségfejlesztési tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen tevékenyen részt vett a "LEADER plusz" program megvalósításában, a vasvári térségben.

Az államtitkár úr érdeklődve hallgatta végig a NATURAMA Szövetség eddigi tevékenységét bemutató prezentációt, üdvözölte a nem formális összejövetel gondolatát. Jelezte, hogy élő tapasztalatokra kíváncsi a találkozó során, hiszen elképzelései megvalósításához feltétlenül szükséges, hogy valós élmények alapján kerüljön sor a rendszer újragondolására. Ennek érdekében szükséges, hogy pontosan tudjuk definiálni a LEADER társadalom fogalmát (a benne közreműködőkkel, pályázókkal együtt), szigorúan be kell tartani az uniós szabályozást, a bizalmi elvet helyre kell állítani, nyilvánossá kell tenni az információkat, csökkenteni kell az adminisztratív terheket, új forrásokat, támogatási lehetőségeket kell találni a jó ügyek érdekében.

A NATURAMA Szövetség tagjai által közösen elkészített szakmai anyag főbb témakörei a hazai és nemzetközi együttműködések, a helyi akciócsoportok fő feladatainak összefoglalása, működési nehézségeinek ismertetése, a pályázatkezeléshez és a gyakorlati és adminisztrációs feladatok ellátásához köthető problémák, a fejlesztési, tervezési tevékenységhez kapcsolódó tapasztalatok, a közreműködő szervezetként megélt élmények és nem utolsó sorban a finanszírozási nehézségek ismertetése volt.

V. Németh Zsolt szerint egy hatályba lépés előtt álló szabályozás a helyi termékek kereskedelmét fogja támogatni és elősegíteni. Elmondta, hogy a jelenlegi rendszer átalakítását tervezik, törekedni fognak a folyamatok leegyszerűsítésére, és a bizalom helyreállítására az európai uniós támogatások, pályázati lehetőségek esetén is. Terveik között szerepel, hogy újabb támogatási lehetőséget teremtenek a kisvállalkozások számára, és visszaállítják a hagyományosan jó minőségű magyar termékek tekintélyét a hazai piacokon.

A vidékfejlesztési csoportok szakmai működésével kapcsolatosan szó esett az eddigi negatív tapasztalatokról is, és megjegyezte, hogy az egyszerűsítésre vonatkozó terveket a visszaélések nehezítik. Ennek ellenére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felső vezetői szintjén is meg van a szándék arra, hogy az európai uniós támogatások rendszere "ügyfélbarát" irányba mozduljon el.

A vidékfejlesztési csoportoktól összegyűjtött konkrét kérdésekre válaszolva elmondta, hogy még nem tudja mikor, és hol kerül sor a szakmai irányítás és a vidékfejlesztési csoportok közötti első formális találkozóra, de dolgoznak rajta. A rendszer szükséges átalakítása után lesz újabb pályázatok beadására nyitva álló időszak, amit természetesen a helyi vidékfejlesztési stratégiák felülvizsgálata fog megelőzni. Ezért várhatóan az őszre meghirdetett III. és IV. tengelyes pályázati beadási időszak elmarad. Tisztában vannak az utófinanszírozás nehézségeivel, erre is keresik a megoldásokat. A mostani rendszer túlbiztosításra, túlellenőrzésre épül, hiszen egy magyar mondás szerint, "abból még nem volt baj, ha a sorompó le volt engedve." Mostanában azért már az is látszik, hogy ez nem egészen így van. A LEADER pályázatok döntési határozatain dolgoznak, értesült a nehézségekről, megpróbálnak megoldást találni a problémákra.

A minisztériumban folyamatban van egy szakmai csapat felállítása, kinevezték az Irányító Hatóság új vezetőjét, Búsi Lajos helyettes államtitkár urat, akinek feladatai közé tartozik a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai feladatainak ellátása, így többek között a LEADER akciócsoportok irányítása is.

Mindenféleképpen szeretnék csökkenteni az adminisztrációs terheket, a helyi vidékfejlesztési irodák megszüntetéséből származó pénzügyi lehetőséggel pedig jól szeretnének gazdálkodni. Sajnos az időbeni ütemezést nem tudják előre megjósolni, de a kérelemkezelést valószínűleg ki fogják vonni az akciócsoportok feladatellátásából.

Az államtitkár úr ígéretet tett egy újabb, szélesebb körű rendezvényen való megjelenésre, a szakmai párbeszéd folytatására, és kérte a jelenlévőket egy írásos összefoglaló anyag elkészítésére, melynek figyelembevételével további pontosításokat tudnak tenni a pillanatnyilag több oldalról is támadott rendszerben.

A NATURAMA szövetség tagjai felajánlották a segítségüket a rendszer átalakításához, hiszen véleményük szerint egy alulról építkező kezdeményezést, mely a LEADER elv alapja, nem lehet a benne résztvevők bevonása nélkül, az általuk összegyűjtött valós szakmai tapasztalatok felhasználása nélkül jobbítani.

V. Németh Zsolt elmondása szerint azzal számolni kell, hogy "amíg építjük a síneket, addig nem megy a vonat." A vidékfejlesztésben és az Európai Uniós programok lebonyolításában érintett résztvevő civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások, magánszemélyek, munkaszervezetek pedig reménykednek, hogy ezek a sínek nem szétválasztják, hanem összekötik majd a közösségeket határon innen és túl. Bíznak benne, hogy tovább viszik a LEADER program megvalósítását, mert az alapvetően hasznos, érdemes és jelentős program, és az új sínek lerakásához az új szakmai irányítók felhasználják az eddig összegyűjtött jó- és rossz tapasztalatokat egyaránt, hogy a vidékfejlesztés mozdonya ne csak haladni, hanem száguldani tudjon, és fel tudja venni a versenyt az európai modern gyorsvasutakkal is.

 

Rácz Judit
Munkaszervezet vezető
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
NATURAMA SZÖVETSÉG

A találkozón készült képek az alábbi linken megtekinthetők.