PROGRAMNAPTÁR
2024. június 23. vasárnap
HKSzCsPSzV
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30FACEBOOK

Meghívó Képviselőtestületi ülésre - 2009. október 29.

  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 29-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Beszámoló a Ficánkoló Óvoda tevékenységéről
Előadó: KOVÁCS LÁSZLÓNÉ óvodavezető

II. Beszámoló a szociális alapszolgáltatások ellátásáról
Előadó: BORBÁS IMRÉNÉ Kistérségi Alapszolgáltatási
                      Központ Vezetője

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?./ számú rendelet-tervezete "A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. Törvény végrehajtásáról szóló 15/2005.(X.28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) 2010. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/1. szám alatti költségalapú lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés hitelkeret szerződés és hitelnyújtás Vasvár Város Önkormányzata részére - az MFB által refinanszírozott - szolgáltató kiválasztására irányuló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4) Belvárosi rehabilitációs pályázattal kapcsolatban a feltételes közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Elő-akcióterületi terv módosítása a belvárosi rehabilitációs pályázathoz
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Belvárosi rehabilitációs pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

V a s v á r,  2009. október 20.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester