PROGRAMNAPTÁR
2020. június 5. péntek
HKSzCsPSzV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


FACEBOOK

Képviselőtestületi ülés

2009. április 25. 09:08:20  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

1) VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt éves beszámolójának elfogadása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft 2008. évről készült mérlegbeszámolójának elfogadása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Előterjesztés a közoktatás helyzetéről szóló tájékoztató elnapolásához
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

4) Előterjesztés a Kardos László Általános Iskolában megüresedett magyar szakos, pedagógus álláshely betöltésének engedélyezéséhez
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Előterjesztés a Városi Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat véleményezéséhez szakmai szakértő bizottság létrehozására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Megállapodás a 2009. évi társulási feladatok székhely települési önkormányzattal történő elláttatása szakmai szempontok szerinti költségviselési arányainak meghatározására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

7) Előterjesztés a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás folyószámla hitelkeret felvételéhez kezességvállalás megadásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

8) Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltóság helyi adómentességi kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tag és póttagok választásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megjelent, az "Épületenergetikai fejlesztésekés közvilágítás korszerűsítése" című pályázat benyújtásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


11) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. IV/1. szám alatti lakás egy részének albérletbe adására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/3. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetése
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
17) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbedására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/1. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19) Előterjesztés Wippich Ferencné Vasvár, Németh A. u. 4. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

20) Előterjesztés Robán Zoltán Vasvár, Németh A. u. 4. fsz. 6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

21) Előterjesztés Pasics Tünde Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

22) Előterjesztés Tőke Barbara Vasvár, Németh A. u. 3. fsz. 6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

23) Előterjesztés Horváth Károly és Nyári Mária Vasvár, Petőfi S. u. 32. I/1. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

24) Előterjesztés Szigeti Józsefné Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

25) Előterjesztés "iskolai és óvodai gyermekétkeztetés biztosítása" tárgyában megindított egyszerű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat elbírálására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V a s v á r,  2009. március 19.


                                  V. NÉMETH ZSOLT
                                polgármester