PROGRAMNAPTÁR
2020. szeptember 22. kedd
HKSzCsPSzV
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


FACEBOOK

Meghívó közmeghallfatásra és testületi ülésünkre

2009. február 23. 09:06:49  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l
e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d :

I. Alsóújlak, Bérbaltavár, Vasvár Közoktatási Intézményfenntartó Társulás iskolájának 2009. évi intézményi költségvetés-tervezete
(Együttes ülés keretében tárgyalva Alsóújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületével)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./�/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Közmeghallgatáson résztvevő lakosság tájékoztatása a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2008./�/ számú rendelet-tervezete "Az egyes szociális ellátásokról" szóló 3/2007./II.28./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Városi Művelődési Ház 2009. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés a vasvári Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyének pályázati kiírására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Pályázat kiírása civil szervezetek 2009. évi támogatására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4) Előterjesztés Dr. Farkas Péter szülész-nőgyógyász szakorvos feladat-átvállalási szerződésének meghosszabbítása ügyében
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a vasvári 0430/5. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú külterületi közút egy részének áthelyezéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 12. szám alatti nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

8) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/3. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés Böcskei Lászlóné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. sz. alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V a s v á r,  2009. február 20.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester