PROGRAMNAPTÁR
2020. szeptember 22. kedd
HKSzCsPSzV
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


FACEBOOK

Meghívó

2009. február 03. 10:49:38  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 5-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete �/2009./�/ számú rendelet-tervezete "A köztemetők és a temetkezés rendjéről" szóló 26/2000./XII.01./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 7. számú módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Előterjesztés Dénes Zoltán mozgó büfé Vasvár közterületen történő üzemeltetési kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés a vasvári, belterületi 2556. hrsz-ú földterület vásárlási kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Vasvár, Bartók B. u. 2. szám alatti társasházban lévő ingatlanrész elővásárlási jogáról való lemondáshoz
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés térítésmentes fürdőhasználattal
kapcsolatban
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Előterjesztés a Városi Művelődési Ház névváltoztatására és alapító okiratának módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

7) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. I/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/1. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. évi informatikai koncepciójának elfogadásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés Farkas Imre Vasvár, Kossuth L. u. 8. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Fellebbezési kérelem elbírálása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

V a s v á r,  2009. január 28.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester