PROGRAMNAPTÁR
2023. szeptember 28. csütörtök
HKSzCsPSzV
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30FACEBOOK

10:00
Képviselői fogadóóra

V. Németh Zsolt  és Bebes István országgyűlési képviselők fogadóórájukra várják az érdeklődőket március 19-én - csütörtökön - 10 órától 11.00-ig Körmenden a polgármesteri hivatal 107-es helyiségében.

16:00
Önkormányzati meghívó

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme


NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatás-

                körben hozott döntésekről

                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:


Előterjesztés a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. alezredes, kapitányság

        vezető


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./�/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008./III.07./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./�/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./�/ számú rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
     Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


FOLYÓ ÜGYEK:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervéhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester


Előterjesztés a Városi Művelődési Ház 2009. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés Közbeszerzési Terv elkészítéséhez (Utólag kerül kiosztásra)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Civil szervezetek 2009. évi támogatására elkülönített pénzalap felosztása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2009. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Belső ellenőri jelentés (Utólag kerül kiosztásra)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztás támogatásával kapcsolatos felhívásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának kérelméhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester


Előterjesztés a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 8. számú módosítására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Kardos László Általános iskola konyhájának vállalkozásba adásáról (20. folyó üggyel együtt kerül megtárgyalásra.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 


Előterjesztés a városközponti ingatlanok telekhatárrendezésére
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megjelent az "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című, KEOP-2009.-5.3.0/A kódszámú pályázati felhívásával kapcsolatban - Vasvár város közvilágításának korszerűsítése energia megtakarítás céljából
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés "A Vasi Hegyhát gyermekeiért: A vasvári kardos László ÖKO-Általános Iskola, mint a kistérség bázisiskolájának megújítása egy modern-akadálymentes, inkluzív szolgáltató oktatási intézménnyé, amely a térség gyermekeinek fejlődését, fejlesztését szolgálja" projekthez kapcsolódó építési beruházás (eszközbeszerzés) közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eseti közbeszerzési szabályzat elfogadására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés "A Vasi Hegyhát gyermekeiért: A vasvári kardos László ÖKO-Általános Iskola, mint a kistérség bázisiskolájának megújítása egy modern-akadálymentes, inkluzív szolgáltató oktatási intézménnyé, amely a térség gyermekeinek fejlődését, fejlesztését szolgálja" projekthez kapcsolódó építési beruházás (eszközbeszerzés) közbeszerzési eljárás megindításához
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Vasvár, Béke utcai fűtőműben biomassza tüzelésű kazán létesítéséhez
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Pályázat benyújtása az Önkormányzati Miniszter által kiírt pályázati felhívás kapcsán a Béke utcai óvoda felújítására, továbbá az alsóújlaki általános iskolai tagintézmény felújítására (Írásos anyag az ülésen kerül kiosztásra.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés "Vasvár városban iskolai és óvodai gyermekétkeztetés biztosítása, a meglévő Vasvár, József A. u. 23-25. szám alatti konyha üzemeltetése" szolgáltatójának kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eseti közbeszerzési szabályzat elfogadására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés "Vasvár városban iskolai és óvodai gyermekétkeztetés biztosítása, a meglévő Vasvár, József A. u. 23-25. szám alatti konyha üzemeltetése" szolgáltatójának kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző 
 

V a s v á r,  2009. március 19. 
 
V. NÉMETH ZSOLT
polgármester

11:00
Meghívó

Vasvár Város Önkormányzataés a Nagy Gáspár Alapítvány tisztelettel meghívja Önt

2009. május 2-ára (szombaton) 11.00 órára

Nagy Gáspár Kulturális Központnévadó ünnepségére

10.00 órától a vendégek fogadása
Köszöntőt mond V. Németh Zsolt polgármester, országgyűlési képviselő

A költő életútjának méltatása
Szakolczay Lajos irodalomtörténész és Monostori Imre, az Új Forrás főszerkesztője

Az "Életünk" által alapított Nagy Gáspár-díj átadása
A díjat átadja: Alexa Károly főszerkesztő

Az ünnepélyes programban közreműködik:
Blaskó Péter színművész és a Városi Kórus

AJÁNLOTT PROGRAM
Kőnig Róbert - Nagy Gáspár: Hullámzó vizeken kereszt című versciklusát megihlető - linómetszetének kiállítása és a Városi Múzeumban Török Richárd szobrászművész emlékkiállítása

14.00 órától Nagytilajban tisztelgünk Nagy Gáspár sírjánál, majd Bérbaltaváron a szülői háznál (Rákóczi F. u. 33.) folytatódik a program, ahol a Nagy Gáspár Alapítvány sajtótájékoztatót tart

Készült: Vasvár Város Önkormányzataés a Nagy Gáspár Alapítvány megbízásából.

 

16:00
Meghívó Képviselőtestületi ülésre

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:
I. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II. Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba képviselő-testület által választott igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok beszámolója tevékenységükről
Előadók: TÓTH BALÁZS RÉGIÓHŐ KFT Felügyelő Bizottságának tagja,
           ZÁGORHIDI-CZIGÁNY CSABA, a VASIVÍZ ZRT Felügyelő Bizottságának tagja,
           VARGA ZOLTÁN, a VASI TRIÁSZ KFT Felügyelő Bizottságának tagja

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2009./…/ számú rendelet-tervezete "A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről" szóló, többször módosított 10/2002./III.29./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat elbírálására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés folyószámla hitelkeret meghosszabbítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Vasvár Város Önkormányzata pályázata "a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (ÖKO-PROGRAM) (LFP-2008-LA-9)" keretén belül az Alkotmány u. 8., 13. és a Szentmihályfalvi u. 4,6,8. számú önkormányzati lakásokra (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4) A KEOP-2009-4.2.0/B azonosító számú "Helyi hő és/vagy fűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokból" című pályázati konstrukcióra benyújtandó "Biomassza távfűtőmű létesítés Vasváron" című pályázathoz önerő biztosítása (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés Horváth Győző Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/2. szám alatti lakásbérleti szerződésének megszüntetésére, egyúttal bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V a s v á r,  2009. június 19.

                                  V. NÉMETH ZSOLT
                                polgármester

16:00
Meghívó Képviselőtestületi ülésre

M E G H Í V Ó
 

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2009. július 30-án /csütörtökön/

16.00 órai kezdettel

r e n d k í v ü l i

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

N a p i r e n d:

 1.  Vasvár Város Önkormányzata pályázata "a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (ÖKO-PROGRAM) (LFP-2008-LA-9)" keretén belül az Alkotmány u. 8., 13. és a Szentmihályfalvi u. 4,6,8. számú önkormányzati lakásokra

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

Az írásos anyag hétfőn kerül kiküldésre.

 

2.  A KEOP-2009-4.2.0/B azonosító számú "Helyi hő és/vagy fűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokból" című pályázati konstrukcióra benyújtandó "Biomassza távfűtőmű létesítés Vasváron" című pályázathoz önerő biztosítása

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

3.  Előterjesztés az EU önerő alap pályázat beadására az önkormányzati miniszter 19/2009. (IV.8.) ÖM rendeletére a vasvári Kardos László Általános Iskola felújításának NYDOP 5.3.1/2F-2f-2009-0006 számú projektjéhez

Előadó: V .NÉMETH ZSOLT polgármester

  

4.  Előterjesztés KEOP pályázat keretében történő szennyvízcsatorna beruházás saját forrásának biztosításáról, MFB által refinanszírozott hitel felvételéről

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5.  Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz 2. szám alatti költségalapú bérlakás lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetésére 

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6.  Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz 2.szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7.Előterjesztés Vasvár, Járdányi u. 6. szám alatti 2016/2/A/1 hrsz-ú helyiségcsoport bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  

V a s v á r,  2009. július 24.

  

 

                                 V. NÉMETH ZSOLT

                                   polgármester

11:00
VII. Vasvári Rétes Fesztivál

VII. Vasvári Rétes Fesztivál
2009. Augusztus 8.

PROGRAMOK
11.00. Kapunyitás, Rétes Porták megnyitása
11.30. Csalóka Péter - mesejáték
 a győri Forrás Színház előadása
12.00. Eszter Lánc: Mesés delelő (Napraforgó Ház)
 Mesélők: N. Baksa Eszter, Gergye Eszter
14.30. Csík Zenekar koncertje
 Közreműködnek a Csík Zenekar állandó táncosai
         Haránt Eszter és Lukács László
16.00. Könyvbemutató (Napraforgó Ház)
 Majthényi László - Nagy Zoltán:
 Szigetközi halételek, népi eledelek
 B.K.L. Kiadó és Reklám Kft. könyvbemutatója
16.30. Rétes készítő kompániák rétes
 beajánló műsorai
18.00. Díjkiosztó, fesztivál záró rétes áldomás koccintó
A Rendezvény Fővédnökei
V. Németh Zsolt Polgármester, Országgyűlési Képviselő
Fukszberger Imre "Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

Helyszín: Vasvár, Bartók B. u. 4. Szabadtér

      Íz kavalkád rétes vásár (a készlet erejéig! )                                                              
      Ládafia Műhely Kosaras körhinta
      Levendula Játszóház Népi babakonyha
      Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
 Kemencés sütési bemutatói
     "Rétes bújtató" fotó kiállítás a Napraforgó Házban
 Zöldség szobrászat  Keglovics Róbert bemutatója
                      
 Pipaszobrász Békés Mihály bemutató kiállítása
        Kézműves foglalkozás Simon Judit vezetésével
 Látvány kovácsolás Csiszár Tibor kovács mester
 Század eleji kovács eszközök bemutatója
 Kecske sajt kóstoló és vásár
 Molnár János sajtkészítő
 Kézműves portékák, mesterség  bemutatók          
 Rátz Györgyné kékfestő bábkészítő
 Solymos Norbert bőrműves
 Sulyok János népi fafaragó
 Szabó Béláné csuhé fonó
 Máramarosi Mária szalmafonó
 Csiszár Tiborné mézeskalácskészítő
 Horváth Csaba fazekas
           Rába Adrienn         Nyereg Gyűjteménye
 A Nemzeti Vágtán bemutatott különleges nyergekből
Pneumobil - Levegővel működő autó bemutatása
 Találkozás az  alkotókka: Léber Szabolcs, Hajas István,  Mészáros Attila, Szentgyörgyi Oszkár

Vendéglátás
Simon és Társa büfé
Kocsis Gasztro BT.

 

Belépő:
Felnőtt 500 Ft (14 éves kortól);
Gyeremek 250 Ft (14 éves korig);
Családi (két felnőtt - két gyermek) 1000 Ft

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

 További informció: 06 94/573-070

16:00
Meghívó Képviselőtestületi ülésre

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./…./ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009./III.02./ számú rendelet módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Tájékoztató a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tevékenységről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Vasvári Kneipp Közhasznú Egyesületbe való belépés
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Előterjesztés folyékony hulladékkezelési közszolgáltató pályázat útján történő kiválasztásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való csatlakozáshoz
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

5) Megállapodás kötése a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola és Kollégium támogatására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálat megállapításainak, javaslatainak végrehajtására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 9. szám alatti társasházi telekkel kapcsolatos kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/2. szám alatti lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, valamint pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetésére, valamint pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/2. szám alatti, költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés a Vasvár, Vasúti utcai ingatlanok közút céljára történő kisajátításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 


13) Előterjesztés hitelkeret szerződés és hitelnyújtás Vasvár Város Önkormányzata részére - az MFB által refinanszírozott - szolgáltató kiválasztására irányuló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatban (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


ZÁRT ÜLÉS:

14) Előterjesztés a 2009. évi helyi támogatási keret elosztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15) Előterjesztés "Vasvár Város Díszpolgára" cím, "Vasvár Városért" érdemérem, valamint "Vasvár Város Önkormányzatának a Közszolgálatért Alapított Barabás István Díja" kitüntetések adományozásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

16) Előterjesztés Szabó Judit lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17) Előterjesztés Viola Anita lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18) Előterjesztés Weigmocher Lászlóné lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19) Előterjesztés Horváth Miklós lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. szeptember 14.


                            

                              V. NÉMETH ZSOLT
                                         polgármester

15:30
Megemlékezés - Nemzeti Ünnep

16:00
Megemlékezés - Nemzeti Ünnep

Vas Megye Közgyűlése

 

Vasvár Város Képviselőtestülete

 

1000 éves Vasvármegye Emlékbizottsága

 

 

tisztelettel meghívja Önt

 

 

2009. október 22-én 16.00 órára

 

 

az 1956-os forradalom emlékére rendezett

 

 

ünnepségre

 

 

a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központba

(Vasvár, Bartók B. u. 4.)

 

 

 

 

 

         Kovács Ferenc                               V. Németh Zsolt                                              Majthényi László

a Vas Megyei Közgyűlés               Vasvár polgármestere           az 1000 éves Vasvármegye Emlékbizottságának

               elnöke                                                                                                                       elnöke

 

 

 

 

 

 

Az ünnepség programja:

 

 

 

            15.30 óra                    Koszorúzás a vasvári 56-os szobornál

                                               Közreműködnek a Vasvári Zeneiskola tanulói

 

           

16.00 óra                    Ünnepi közgyűlés és kitüntetések átadása 

                                   a Nagy Gáspár Kulturális Központban        

 

 

                                               Himnusz

 

 

                                               Vers

 

 

                                               Farkas Ferenc: Régi magyar táncok

                                               a Camerata pro Musica előadásában

                                               Hangversenymester: Gyenge Tibor

 

 

                                               Az 1000 éves vármegye köszöntése

                                               Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

 

 

                                               Millenniumi emlékszalag feltűzése a vasvári kistérség

                                               településeinek zászlóira

 

 

                                                Ünnepi beszéd

                                               V. Németh Zsolt, Vasvár polgármestere

 

 

                                               Kitüntetések átadása

 

 

                                               Weiner Leó: Divertimento

                                               a Camerata pro Musica előadásában

 

 

                                               Szózat

16:00
Meghívó Képviselőtestületi ülésre

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 29-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Beszámoló a Ficánkoló Óvoda tevékenységéről
Előadó: KOVÁCS LÁSZLÓNÉ óvodavezető

II. Beszámoló a szociális alapszolgáltatások ellátásáról
Előadó: BORBÁS IMRÉNÉ Kistérségi Alapszolgáltatási
                      Központ Vezetője

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./…./ számú rendelet-tervezete "A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. Törvény végrehajtásáról szóló 15/2005.(X.28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) 2010. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/1. szám alatti költségalapú lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés hitelkeret szerződés és hitelnyújtás Vasvár Város Önkormányzata részére - az MFB által refinanszírozott - szolgáltató kiválasztására irányuló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4) Belvárosi rehabilitációs pályázattal kapcsolatban a feltételes közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Elő-akcióterületi terv módosítása a belvárosi rehabilitációs pályázathoz
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Belvárosi rehabilitációs pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 

 

V a s v á r,  2009. október 20.


                            


                              V. NÉMETH ZSOLT
                                         polgármester

16:00
Meghívó Képviselőtestületi ülésre - 2009. október 29.

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:

I. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. ¾ éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2009./?/ számú rendelet-tervezete a Vasvár Városi Zeneiskola tanulói által fizetendő térítési-, és tandíj megállapításáról szóló 7/1995./II.24./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2009./?/ számú rendelet-tervezete a helyi idegenforgalmi adóról szóló, módosított 20/1999./XII.10./ számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Tájékoztató a helyi adó- és gépjárműadó bevételek alakulásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Beszámoló a közoktatási Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való pályázati részvételhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

5) Előterjesztés a Kardos László Általános Iskolában megüresedő technikai alkalmazotti álláshely betöltésének engedélyezéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés Egyházashollós Község Településrendezési Terv módosításának véleményezéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/2. szám alatti, költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a "Közösség és gazdaságélénkítést eredményező belváros-rehabilitáció Vasváron" projekthez kapcsolódó építési beruházás ajánlattételi felhívásának újbóli elfogadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

11) Előterjesztés NYDOP pályázat keretében történő iskola felújítás saját forrásának biztosításáról, EIB által refinanszírozott, támogatott hitel felvételéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. szám alatti üzlethelyiség bérbeszámítási kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés Sárközi Temetkezési Bt kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történő 2008. évi elszámolásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


ZÁRT ÜLÉS:
14) Előterjesztés Szecsődi Attila és neje Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/1. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. november 18.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester

16:00
Meghívó Képviselőtestületi ülésre

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 17-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének elfogadása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./…/ számú rendelet-tervezete "A gyermekek védelméről" szóló 2/2007./II.28./ számú rendelet módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Előterjesztés a folyékony hulladékszállítási szolgáltatás elvégzésére beérkezett pályázat elbírálásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./…/ számú rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 10/2002./III.29./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./…/ számú rendelet-tervezete a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 2/1994./I.28./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./…/ számú rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 13/2006./VII.15./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés a vasvári köztemetők közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetési díjának emeléséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. I/1. szám alatti, 44 m2 alapterületű, összkomfortos szolgálati lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, valamint pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés hóeltakarítási szerződés módosításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés gázbekötési jog forgalmi értékének megállapításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a 2009. évi Közbeszerzési Terv kiegészítéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a vasvári települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata intézményeinek villamosenergia beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

ZÁRT ÜLÉS:
9) Előterjesztés Vas Megye Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

10) Előterjesztés Balogh Jánosné Vasvár, Németh A. u. 2. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés Horváth Győző Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meg nem hosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. december 10.

 

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester

 

15:00
Program

08:00
Polgármesteri fogadóóra
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Vasvár város polgármestere fogadóórát tart szerdán 8-9 óráig a vasvári polgármesteri hivatalban.

16:00
Képviselőtestületi ülés - 2010. január 28.

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 28-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:


I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2009./.../ számú rendelet-tervezete "A köztemetők és a temetkezés rendjéről" szóló 26/2000./XII.01./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II. Beszámoló a szociális ellátások alakulásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv megalkotása
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 9. számú módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Előterjesztés a Nagy Gáspár Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei, intézményei közbeszerzési rendjéről szóló szabályzata módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. szám alatti nem lakás célú üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 12. szám alatti, 21 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetésére valamint pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti, költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. I/1. szám alatti lakás pályázat útján történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. szám alatti üzlethelyiség bérbeszámítási kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Ifjúság utca 1-8. szám alatti sorház lakói közvilágítási kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés pályázat benyújtására a Béke utcai óvoda felújításához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

11) ALS-HALLER KFT területvásárlási kérelme
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


V a s v á r,  2010. január 21.

 

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester

 

09:00
Képviselői fogadóóra

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője,
V. Németh Zsolt
2010. február 23-án (kedden)
09.00 órától
fogadóórát
tart az pankaszi Polgármesteri Hivatalban.

09:00
Képviselői fogadóóra

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője,
V. Németh Zsolt
2010. február 24-én (szerdán)
09.00 órától
fogadóórát
tart az oszkói Polgármesteri Hivatalban.

16:00
Ülésezik az önkormányzat - 2010. február 25.

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d :

I. Alsóújlak, Bérbaltavár, Vasvár Közoktatási Intézményfenntartó Társulás iskolájának 2010. évi intézményi költségvetés-tervezete
(Együttes ülés keretében tárgyalva Alsóújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő-testületével)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2010./?/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Közmeghallgatáson résztvevő lakosság tájékoztatása a
Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás tevékeny-
ségéről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Városi Művelődési Ház 2010. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Pályázat kiírása civil szervezetek 2010. évi támogatására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Vasvár Város Önkormányzat 2010. évi Informatikai Koncepciójának megalkotása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés személyszállító kisbusz beszerzésére
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Rádió 8 Körmend műsoridő-lekötési javaslatának megtárgyalása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Létszámleépítés elrendelése a Kardos László Általános Iskolában
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

7) Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Megállapodás kötése a vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola és Kollégium támogatására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

9) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztás támogatásával kapcsolatos felhívásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

10) Előterjesztés a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának kérelméhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

11) Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzésére vonatkozó pályázati igényének megerősítéséhez
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

12) Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár pályázatának támogatásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

13) Előterjesztés Böcskei Lászóné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) Előterjesztés Véberné Szendi Edit Vasvár, Árpád tér 4. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15) Előterjesztés Hegyi Andrea Vasvár, Eötvös L.u.6/a. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16) Előterjesztés Görcsi Beáta Vasvár, Árpád tér 4. fsz.2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17) Előterjesztés Balogh Jánosné Vasvár, Németh A. u. 2. fsz. 4. szám alatti lakos önkormányzati lakásának szociális úton történő ismételt bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19) Vasvár Város Önkormányzata teljes ellátás alapú villamos energia vétele
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

V a s v á r,  2009. február 20.

 

                                      V. NÉMETH ZSOLT
                                       polgármester

 

10:00
Képviselői fogadóóra Olaszfán

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője,
V. Németh Zsolt
2010. február 26-án (pénteken)
10.00 órától
fogadóórát
tart az olaszfai Polgármesteri Hivatalban.

09:00
Találkozó a választópolgárokkal Szentgotthárdon

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. február 27-én (szombaton)
9.00 órától
beszélgetésre várja
a választópolgárokat a szentgotthárdi városközpontban, a körforgalom melletti standnál.

18:00
Képviselői beszámoló Mikosszéplakon

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 1-én (hétfőn)
18.00 órától
képviselői beszámolót
tart az mikosszéplaki művelődési házban.

18:00
Képviselői beszámoló Kondorfán

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 2-án (kedden)
18.00 órától
képviselői beszámolót
tart az kondorfai művelődési házban.

18:00
Képviselői beszámoló Iváncon

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 3-án (szerdán)
18.00 órától
képviselői beszámolót
tart az ivánci Turista házban.

10:00
Képviselői fogadóóra Felsőjánosfán

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője,
V. Németh Zsolt
2010. március 04-én (pénteken)
10.00 órától
fogadóórát
tart az felsőjánosfai Polgármesteri Hivatalban.

14:00
Meghívó sajtótájékoztatóra

Tisztelettel várjuk Önöket 2010. március 6-án (szombaton) 14.00 órakor

"VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG!"- címmel tartandó

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓNKRA

Helye:   KÖRMEND   Várkert Ételbár (Várkör 3)
            (A Rázsó szakközépiskolával szemben, a 8-as főút mellett)

Résztvevők:

 • V. Németh Zsolt a választókerület képviselője és jelöltje
  (A szociális  intézményekről)
 • Bebes István országgyűlési képviselő
  (A szociális foglalkoztatásról)
 • Soltész Miklós A Fidesz -KDNP frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetője
  ( Szolidáris szociálpolitikára van szükség)
 • Dr. Puskás Tivadar országgyűlési képviselő
  (A háziorvosi ügyeletről)

Részvételükre számítunk!

V.  Németh Zsolt és Bebes István
A Fidesz -KDNP frakciószövetség nevében

09:00
Találkozó a választópolgárokkal - Körmend

18:00
Képviselői beszámoló Hegyhátszentjakabon

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 10-én (szerdán)
18.00 órától
képviselői beszámolót
tart az hegyhátszentjakabi iskolában.

18:00
Képviselői beszámoló Telekesen

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 11-én (csütörtökön)
18.00 órától
képviselői beszámolót
tart az telekesi művelődési házban.

11:00
Március 15.

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

10:45
Nemzeti ünnep - Március 15. - Bajánsenye

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

13:00
Nemzeti ünnep - Március 15. - Kerkáskápolna

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

18:00
Nemzeti ünnep - Március 15. - Vasvár

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

10:00
Nemzeti ünnep - Március 15. - Viszák

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

15:00
Nemzeti ünnep - Március 15. - Körmend

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

15:00
Megemlékezés - Körmend, 2010. március 15.

17:30
Nemzeti ünnep - Március 15. - Szentgotthárd

Nemzeti ünnepünkre majd minden településen méltóképpen emlékeznek a polgárok. V. Németh Zsoltot e napokban nyolc helyen kérték fel ünnepi beszéd megtartására. Elsőként pénteken este a csákánydoroszlóiakkal ünnepelt együtt, képeink itt készültek.

További ünnepségek:

13-án, szombaton 11 órakor ŐRISZENTPÉTEREN a Művelődési házban

14-én, vasárnap

 • 10.45-kor BAJÁNSENYÉN
 • 13.00-kor KERKÁSKÁPOLNÁN
 • 18 órakor VASVÁRON

15-én, hétfőn

 • 10.00-kor VISZÁKON
 • 15.00-kor KÖRMENDEN
 • 17.30-kor pedig SZENTGOTTHÁRDON
 hallgathatják meg képviselőjük ünnepi megemlékezését a térség polgárai.

17:00
Programismertető tájékoztató Felsőszölnökön

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 17-én (szerdán)
17.00 órától
programisnertető beszámolót
tart az felsőszölnöki kultúrházban.

18:30
Programismertető tájékoztató Alsőszölnökön

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 17-én (szerdán)
18.30 órától
programisnertető beszámolót
tart az alsószölnöki információs központban.

18:00
Programismertető tájékoztató Magyarszombatfán

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 18-án (csütörtökön)
18.00 órától
programisnertető beszámolót
tart az magyarszombatfai kultúrházban.

18:00
Programismertető tájékoztató Szőcén

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 19-én (pénteken)
18.00 órától
programisnertető beszámolót
tart az szőcei kultúrházban.

18:00
Programismertető fórum Gersekaráton

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 22-én (hétfőn)
18.00 órától
programismertető fórumot
tart az gersekaráti kultúrházban.

18:00
Programismertető fórum Molnaszecsődön

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 23-án (kedden)
18.00 órától
programismertető fórumot
tart az molnaszecsődi kultúrházban.

18:00
Programismertető fórum Döröskén

Vas megye 5. sz választókerületének oszággyűlési képviselője és jelöltje,
V. Németh Zsolt
2010. március 24-én (szerdán)
18.00 órától
programismertető fórumot
tart az döröskei kultúrházban.

16:00
Meghívó képviselőtestületi ülésre - 2010. március 25.

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Tájékoztató a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. alezredes, kapitányság vezető

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009./III.02./ számú önkormányzati rendelet módosítására (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

IV. Beszámoló a Kardos László Általános Iskola tevékenységéről
Előadó: HORVÁTHNÉ TÓTH MÁRIA igazgató

V. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


VI. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2007./II.28./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2010./.../ számú rendelet-tervezete a vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

VIII. FOLYÓ ÜGYEK:

1) A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 10. számú módosítása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Megállapodás kötése a Kistérségi Alapszolgáltatási Központtal a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2010. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 12. szám alatti üzlethelyiség pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/1. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Civil szervezetek 2010. évi támogatására elkülönített pénzalap felosztása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

8) Belső ellenőri jelentés
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

9) Előterjesztés Közbeszerzési Terv elkészítéséhez Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Nagy Gáspár Kulturális Központ TÁMOP-3.2.11/10/. Pályázata
Előadó: GERGYE REZSŐ igazgató

12) Előterjesztés a vasvári 2022/1. hrsz-ú terület egy részének bérleti jog átadásához (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V a s v á r,  2010. március 19.

V. NÉMETH ZSOLT
polgármester

16:30
Választási rendezvény - 2010. március 31.

06:10
Itt az idő! - 2010. április 11.

16:00
Képviselőtestületi ülés - 2010. áprlisi 29.

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 29-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

N a p i r e n d:

 I.      Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről

Előadó: KŐRIS TIBORNÉ Nyugat-Dunántúli Regionális

        Munkaügyi Központ Vasvári Kirendeltségének

        vezetője

 

  II.      Beszámoló a Nagy Gáspár Kulturális Központ tevékenységéről

Előadó: GERGYE REZSŐ igazgató

 

 

 III.      FOLYÓ ÜGYEK:

1)  Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltóság pályázatának támogatásához

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

2)  Határozati javaslat a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa folyószámla hitelkeret igénybevételéhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

3)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/2. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

4)  Előterjesztés Czetter Erika Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

5)  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások fűtésszabályozásához

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

 

16:00
Képviselőtestületi ülés - 2010. május 27.

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
    Előadó: Dr. KISS ATTILA osztályvezető

II. RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft 2009. évi mérlegbeszámolója
RÉGIÓHŐ KFT felügyelő bizottsági tagjának beszámolója
Előadó: NÉMETH ISTVÁN, a RÉGIÓHŐ KFT ügyvezető igazgatója, TÓTH BALÁZS felügyelő bizottsági tag

III. FOLYÓ ÜGYEK:

 1. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézményekben indítható osztály- és csoportlétszámokról a 2010/2011-es tanévben
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 2. Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola alapító okiratának módosításához
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 4. Előterjesztés a Mária Út Egyesület és mozgalom munkájához való csatlakozáshoz
  Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester
 5. Előterjesztés a Vasvár Városi Zeneiskola nyereményösszegének megelőlegezéséhez
  Előadó: KOVÁS TILDA alpolgármester
 6. Előterjesztés a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez tagként történő csatlakozáshoz
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 7. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2010. évi teljesítménytervéhez
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 8. Előterjesztés folyószámla hitelkeret meghosszabbítására
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 9. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 10. Előterjesztés Sárközi Károly Vasvár, Alkotmány u. 9. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 11. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata "A Vasi Hegyhát gyermekeiért: tanulói laptopokkal" című TIOP-1.1.1-09/1 nyertes pályázat megvalósításához
  Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 12. Bérleti és üzemeltetési szerződés kötése a RÉGIÓHŐ KFT-vel "A biomassza alapú távfűtés Vasváron" című pályázat kapcsán
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 13. ALS-HALLER KFT-vel a vasvári 2069. hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelmének módosítása, a korábbi döntés hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 14. Vasvár Város Helyi Fenntartható Fejlődési Programja (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 15. Előterjesztés a vasvári 153/2. hrsz. alatti tornyos bázisállomás létesítéséhez (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 16. Vasvár szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP pályázat (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V a s v á r, 2010. május 21.

V. NÉMETH ZSOLT s.k.
polgármester

13:35
Új közösségi ház, a példaértékű együttműködés eredményeként

Úrhida - Az új közösségi házat V. Németh Zsolt államtitkár és Bognár József polgármester avatta fel pénteken. Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése példaértékű a településen.

 


Úrhidán 2010 az avatások éve: tavasszal az egészségházat, nyár elején a közparkot és a játszóteret avatták, számos utcájuk megújult, parkolók készültek. 
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte: a Fejér megyei Úrhidán, az országban elsőként adják át a bővített, teljes külső és belső felújítással készült, akadálymentesített és számtalan új funkciót nyert közösségi épületet. 
A lakosságszám az elmúlt időszakban dinamikusan növekvő tendenciát mutat - hangsúlyozta Bognár József polgármester. 1970-ben 1135-en éltek a faluban, a 2010-es friss adat pedig 2500 lelket jelez! A fejlődés országos viszonylatban is egyedülálló.   

Az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében pályáztak sikeresen. Az 51,5 millió forint támogatás mellett a 16 milliós önrész vállalása tette lehetővé az épület bővítésén, külső és belső felújításán, korszerűsítésén, akadálymentesítésén túl a szükséges eszközök beszerzését, valamint a három éven keresztüli hozzájárulást a működtetési költségekhez. Színháztermet, könyvtárat, teleházat és számos egyéb helyiséget alakítottak ki a közösség számára. 
Az elmúlt években felerősödött az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés, a közös tenni akarás. A létrehozott Civil Kerekasztal megbeszéléseinek eredményei jelentős hatással vannak a település társadalmi viszonyainak és kulturális életének alakulására.

 

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

13:30
Középkori Vásárnap

Időpont: 2014. június 15. (vasárnap), 13:30

Helyszín: Csempeszkopács

Fellépp: a KÁRMENTŐ Népzenei Együttes, nagybőgőnél V. Németh Zsolt

13:30
Középkori Vásárnap

Időpont: 2014. június 15. (vasárnap), 13:30

Helyszín: Csempeszkopács

Fellép: A Kármentők népzenei együttes, a nagybőgőnél V. Németh Zsolt

 

14:00
Kánya László - A pankaszi cigányzene története – zenés könyvbemutató

18:00
Választási gyűlés

Választási gyűlésemre várom a választópolgárokat

2014. február 27-én, csütörtökön 18:00 órakor

Helyszín:

Vashosszúfalu, Plébániaház - Kossuth utca 6.

18:00
Választási gyűlés

Választási gyűlésemre várom a választópolgárokat

2014. február 28-án, pénteken 18:00 órakor

Helyszín: Pecöl, Művelődési Ház

12:00
Szarvaskendi Gasztronómiai Fesztivál
Böllérverseny, néptánc, népzene, helyi termék és kézműves vásár...

A Vas Megyei Önkormányzat a "Natur-Kulinarium - Régiók kertjei és kultúrtájai kínálta új élménylehetőségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása" projekt keretében megrendezi a II. Gasztronómiai Fesztivált.

12:00 Köszöntőt mondanak a rendezvény fővédnökei, V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke, valamint Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke.

19:00
Tűzoltók farsangi bálja Vasváron

Tűzoltók farsangi bálja Vasváron

 

Helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla utca 4., Vasvár, 9800

 

Program:

 

19:30 Fogadózene - Tűzoltó Fúvószenekar
20:00 Pohárköszöntő és nyitótánc
21:00 Vacsora
24:00 Tombola

14:30
Idősek farsangja, Rábagyarmat

11:00
20 éves a falugazdász hálózat

A falugazdász hálózat megalakulásának 20 évrs jubileumi emlékülése

Helyszín: Megyeháza Díszterme, 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Időpont: 2014. március 6. (csütörtök), 11 óra

09:00
Vásár(olj) Kanizsán!

Hagyományos Vásár(olj) Kanizsán! termelői vásár összektöve az első alkalommal megrendezésre kerülő Kanizsai Böllér Bemutatóval

 

Malacsütés, pálinkakóstoltatás, zene, tánc, igazi régi disznótoros hangulat, kézműves és helyi termékek vására, színpadi programok, játszóház.

 

A rendezvény fővédnöke: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár

Helyszín: Nagykanizsa, Vásárcsarnok

 

Időpont: 2014. március 8. (szombat), 9 óra

14:30
Szentpéterfai IKSZT átadása

A kultúrház felújításával és bővítésvel létestett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér ünnepélyes átadása

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár

 

Helyszín: 9799 Szentpéterfa, Rákóczi u. 10.

 

Időpont: 2014. március 9. (vasárnap), 14 óra 30 perc

 

 

 

10:00
III. Országos IKSZT Szakmai Találkozó

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), mint az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program szakmai koordinálásáért felelős intézet harmadik alkalommal szervezi meg az Országos IKSZT Szakmai Találkozót Budapesten.

 

A találkozót megnyitja: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár

 

Időpont: 2014. március 12. (szerda), 10 óra

 

Helyszín: 1173 Budapest, Pesti út 115.

 

18:00
Káldi választási gyűlés

Választási gyűlés

Helyszín: Káld, Művelődési Ház

Időpont: 2014. március 12. (szerda), 18 óra

18:00
Kondorfai választási gyűlés

 

Választási gyűlés

 

Helyszín: Kondorfa, Művelődési Ház

 

Időpont: 2014. március 13. (csütörtök), 18 óra

17:30
Március 15-ei ünnepség - Szentgotthárd

19:00
Március 15-ei ünnepség - Vasvár

11:00
Március 15-ei ünnepség - Rum

15:00
Március 15-ei ünnepség - Körmend

18:00
Március 15-ei ünnepség - Ivánc

16:00
Március 15-ei ünnepség - Lendva

11:00
Nemesbődi közösségi ház alapkőletétele

Időpont: 2014. március 20. (csütörtök), 11 óra

 

Helyszín: Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 38.

09:00
"Szőlőhegyek gazdagsága" záróesemény

A "Szőlőhegyek gazdagsága" külterületi szőlőhegyek tradicionális gazdálkodásba vonását célzó disszeminációs és partnerségépítő szakmai rendezvények a Vasi Hegyháton című rendezvénysorozat nyolcadik, záró programja

 

Időpont: 2014. március 21. (péntek), 9 óra

 

Helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ, 9800 Vasvár, Bartók Béla u. 4.

 

12:00
Vágópont és húsfeldolgozó átadása

Gércei új vágópont és húsfeldolgozó átadása

 

Avató beszédet mond: Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter

Köszöntő beszédet mond: V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

 

Időpont: 2014. március 21. (péntek), 12 óra

 

Helyszín: 9672 Gérce, Árpád u. 47.

14:00
Csákánydoroszlói ifjúsági szálló átadása

Őrség kapuja ifjúsági szálló ünnepélyes avatása

 

Avató beszédet mond: Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter

Köszöntő beszédet mond: V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

 

Időpont: 2014. március 21. (péntek), 14 óra

 

Helyszín: Csákánydoroszló, Vasút u. 15.

15:30
Csesztregi Pálinkaverseny

 

I. Határ Menti Pálinkaverseny

 

Program:

 

15.30 Megnyitó

15.40 Előadás az ősi gyümölcsfákról: Kovács Gyula előadásában

16.20 Cefrekészítésről: Nagy Sándor és Völgyi Zoltán előadása

17.00 Eredményhirdetés

 

 

Beszédet mond és a díjakat átadja V. Németh Zsolt államtitkár

 

Időpont: 2014. március 22. (szombat), 15:30

 

 

Helyszín: Művelődési ház, 8973 Csesztreg, Petőfi út 2.

 

11:00
Uraiújfalui keltetőüzem avatása

A Bábolna TETRA Kft. 32 millió darab éves keltetőtojás kapacitású keltetőüzemének átadása

Időpont: 2014. március 24. (hétfő), 11 óra

Helyszín: 9651, Uraiújfalu, Kossuth u. 16.

10:00
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

"Oltsál ültess egy fát őseid örökségéből..." - gyakorlati oltási bemutató

Időpont: 2014. március 25. (kedd), 10 óra

Helyszín: Pórszombat, Medes 

10:00
Őriszentpéteri gazdafórum

A Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének fóruma a 2014-2020 közötti időszakban várható támogatásokról

A fórum előadói:

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár

Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

Rácz Károly, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke

Időpont: 2014. március 25. (kedd), 14 óra

Helyszín: Művelődési Ház, Őriszentpéter, Városszer u. 55.

09:00
Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc átadása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségéhez tartozó Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc beruházásainak átadási ünnepsége és a 2014. évi beruházásainak projektindító ünnepsége

Időpont: 2014. március 26. (szerda), 9 óra

Helyszín: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1-3. 

11:00
Magyarlaki Ököiskola-avató ünnepség

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájának Ökoiskola-avató ünnepsége

Időpont: 2014. március 26. (szerda), 11 óra

Helyszín: 9963 Magyarlak, Kossuth Lajos u. 236.

18:30
Szentgotthárdi választási gyűlés

Időpont: 2014. március 26. (szerda), 18:30

Helyszín: Szentgotthárd

10:00
Alsószölnöki bekötőtút út felújítása

A projekt sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes indító rendezvénye

Megújul az alsószölnöki országhatárhoz vezető bekötőút az Új Széchenyi Terv keretein belül, a több mint 161 millió forintos támogatásból a mellékút közel egy kilométeres szakasza válik európai színvonalúvá.

Időpont: 2014. március 27. (csütörtök), 10 óra

Helyszín: Alsószölnök, a bekötő út kezdőszelvénye

13:30
Szombathelyi termelői piac megnyitása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Igazgatósága, a Pannon Helyi Termék Klaszter és Szombathely Megyei Jogú város helyi termelői piacot indít.

A piacot átadja: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár

Köszöntőt mond: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Dr. Puskás Tivadar polgármester

Időpont: 2014. március 27. (csütörtök), 13:30

Helyszín: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ előtti tér, 9700 Szombathely, Ady tér 5.

15:00
Jáki Önkormányzati Hivatal átadása

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felújításának ünnepélyes átadása

Időpont: 2014. március 27. (csütörtök), 15 óra

Helyszín: 9798 Ják Kossuth Lajos u. 14.

18:00
Vasvári választási gyűlés

Időpont: 2014. március 27. (csütörtök), 18 óra

Helyszín: Vasvár

13:00
I. Országos Vadász Horgász Nap

Időpont: 2014. mácius 28. (péntek), 13 óra

Helyszín: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége vaskeresztesi Horgászturisztikai Központja, 9795 Vaskeresztes, 165/4 hrsz.

18:30
Jánosházi Történelmi Várbéli Vigasságok

A Milleniumi Polgári Egyesület márxius 28-29-én rendezi meg a kétnapos Jánosházi Történelmi Várbéli Vigasságokat. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a felújított Erdődy- várkastélyra.  A Vigasságokra a várudvarban kerül sor, ahol a régi jánosházi szokásokat, néphagyományokat elevenítenek fel.

A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt

Helyszín: Jánosháza, Erdődy-kastély

Időpont: 2014. március 28. (péntek), 18:30

10:00
Csehimindszenti IKSZT átadása

A Csehimindszenti Kultúrotthon Integrált Közösségi Tér ünnepélyes átadása

Az épületet felavatja: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár

Időpont: 2014. március 29. (szombat), 10 óra

Helyszín: Csehimindszent, Fő u. 45. 

16:00
Csempeszkopácsi bakterház átadása

"Indul a bakterház", avagy a közlekedési emlékhely kialakítása Csempeszkopács egykori vasúti őrházból fejlesztés átadása

Időpont: 2014. mácius 29. (szombat), 16 óra

Helyszín: Csempeszkopács

11:00
Hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók szolgállatba állása

Hosszúpereszteg Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület önnállóan működő egyesületként való ünnepélyes szolgállatba állítása rendezvénye

Időpont: 2014. március 30. (vasárnap), 11óra

Helyszín: Hosszúpereszteg

14:00
Vasszécsényi Művelődési Ház átadása

A Pungor Ernő Művelődési Ház és Könyvtár felső szintjének avató ünnepsége

 

Időpont: 2014. március 30. (vasárnap), 14 óra

Helyszín: 9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály u. 5

11:00
Himfai Parkerdő átadása

Időpont: 2014. április 2. (szerda), 11 óra

Helyszín: Felsőmarác

11:00
Napelemes energiatermelő rendszer átadása

Időpont: 2014. április 3. (csütörtök), 11 óra

Helyszín: Őriszentpéter, Városszer 106.

14:00
Vas Megyei Gyermekotthon beruházásainak átadása

Időpont: 2014. április 3.

Helyszín: 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 2.

14:00
Milánói Világkiállítás alapkőletétele

Időpont: 2014. április 4. (péntek), 14 óra

Helyszín: Szombathely

10:00
Versmondó verseny Vasváron

A Kardos László Általános Iskola Arany János vers-, énekelt vers- és prózamondó versenye

A versenyt megnyitja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

Időpont: 2014. április 12. (szombat), 10 óra

Helyszín: 9800 Vasvár, József Attila u 23-25.

10:00
12. Herényi Virágút

Herényi Virágút 2014.

Virág- és dísznövénykertészeti kiállítás és vásár

Ünnepi köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

Időpont: 2014. április 27. (vasárnap), 10 óra
Helyszín: Szombathely, Szent György templom

13:00
Vasi Lovasok Majálisa

Vasi Lovasok Majálisa a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály

Onkohaematológiai Részleg műszerezettségének fejlesztésére.

 

Időpont: 2014. május 1. (csütörtök) 13 óra

Helyszín: Vép, Lovas iskola

Az eseményt megnyitja: V. Németh Zsolt

11:00
Akadálymentesített sétaút átadása a Jeli Arborétumban

Látás-, hallás- és mozgássérült látógatok által használható akadálymentesített sátaút átadása a Jeli Arborétumban.

 

Időpont: 2014. május 2. (péntek), 11 óra

Helyszín: Jeli Arborétum

Köszöntőt mond: Áder János köztársasági elnök és V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár

16:00
Vas Megyei Mentőnap

Vas Megyei Mentőnap

Főzőverseny eredményhirdetése

Időpont: 2014. május 2. (péntek), 16 óra

Helyszín: Vasvár, Termálfürdő

15:00
Viszáki Faluház átadása

Időpont: 2014. május 3. (szombat), 15 óra

Helyszín: Viszák, Fő út 56.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

12:15
Nagy Gáspár születésének 65. évfordulója

Időpont: 2014. május 4. (vasárnap), 12:15

Helyszín: Nagy Gáspár Emlékház, Bérbaltavár, Rákóczi Ferenc utca 33.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

10:00
Felelős Gyermekpolgár Program

Az Igazi Csoda-vár Nonprofit Kft. és a Holnapocska Tábor Kft. LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósuló Felelős Gyermekpolgár Programjának bemutató rendezvénye.

Időpont: 2014. május 9. (péntek), 10 óra

Helyszín:Holnapocska Tábor és Zobori Kalandozoo, Zalaszabar Hrsz. 1567

Meghívott vendégek:

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, megyei közgyűlés elnöke
Dr. Kalmár István, Zalaszabar község polgármestere

13:00
TeSzedd!

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció

Időpont: 2014. május 9. (péntek), 13 óra

Helyszín: Táplánszentkereszt, Fő u. 12.

 

11:00
Holokauszt megemlékezés

Megemlékezés a holokauszt olaszfai áldozatairól

Időpont: 2014. május 11. (vasárnap), 14 óra

Helyszín: Közösségi ház, 9824 Olaszfa, Ady Endre u. 19.

14:00
Művelődési Ház átadása

Helyszín: Vashosszúfalu, Kossuth u. 124.

Időpont: 2014. május 17. (szombat), 14 óra

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

17:00
Acsádi játszótér átadása

Időpont: 2014. május 23. (péntek), 17:00

Helyszín: Acsád, Béke utca 10.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

 

13:30
Molnaszecsődi közösségi tér átadása

Időpont: 2014. május 24. (szombat), 13:30

Helyszín: Molnaszecsőd, Rába-part

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

 

15:00
Orbán-nap Vásárosmiskén

Időpont: 2014. május 24. (szombat), 15:00

Helyszín: Vásárosmiske

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

 

13:00
Orbán-nap Oszkón

Időpont: 2014. május 25. (vasárnap), 13:00

Helyszín: Oszkó

Szőlőhegyek gazdagsága  - szakmai fórum V. németh Zsolt részvételével

 

16:00
Hősök Napja Egyházasrádócon

Időpont: 2014. május 25. (vasárnap), 16:00

Helyszín: Egyházasrádóc

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

 

09:30
XIX. Csákánydoroszlói Rajztalálkozó

Időpont: 2014. május 30. (péntek), 09:30

 

Helyszín: Csákánydoroszló, Értelmi Fogyatékosok Otthona

 

Megynyitja:

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár

 

Köszöntőt mond:

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő,

Déri Mártonné intézményvezető

 

 

 

14:00
XIX. Országos Fazekaspályázat kiállítása

Időpont: 2014. május 30. (péntek), 14:00

 

Helyszín: Körmend, Batthyány-kastély

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

15:00
Daraboshegyi világháborús emlékmű avatása

Időpont: 2014. május 31. (szombat), 15:00

Helyszín: Daraboshegy

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

11:00
Tanakajdi templomtér avatása

Időpont: 2014. június 1. (vasárnap), 11:00

Helyszín: Tanakajd

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

14:00
Természetesen a Hegyháton családi program

Időpont: 2014. június 1. (vasárnap), 14:00

Helyszín: Alsóújlak, Őshonos Állatpark

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

16:00
Trianoni emlékmű avatása

Időpont: 2014. június 4. (szerda), 16:00

Helyszín: Alsóújlak, Művelődési Ház előtti tér

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

10:00
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola kibocsátó ünnepsége

Időpont: 2014. június 13. (péntek), 10:00

Helyszín: Körmend, Alkotmány u. 5-7.

 

 

14:00
Vas Megyei Polgárőr és Véradó Nap

Időpont: 2014. június 14. (szombat), 14:00

Helyszín: Vasegerszeg

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

 

13:30
Középkori vásárnap

Időpont: 2014. június 15. (vasárnap), 13:30

Helyszín: Csempeszkopács

Fellép: a Kármentők népzenei együttes, a nagybőgőnél V. Németh Zsolt

10:00
Hungarikum konferencia

 

A "hungarikum mozgalom" első évének tapasztalatai, újdonságok és várható változások c. rendezvény

 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. fsz. Darányi Ignác terem

 

Időpont: 2014. június 17. (kedd) 10.00 - 14.00

 

Megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
III. Kárpát-medencei Tündérkert Találkozó

 

Helyszín: Oszkói szőlőhegy, Hegypásztor Pincék

 

Időpont: 2014. június 21. (szombat) 10 óra

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt

16:00
IV. Buti Pálinka Fesztivál

 

IV. Buti Pálinka Fesztivál - V. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és Párlat Verseny díjátadó

 

Helyszín: Vönöck, Buti Károly gyümölcsöse

 

Időpont: 2014. június 21. (szombat), 16 óra

 

A díjakat átadja: V. Németh Zsolt

 

11:00
ORBIT2014 nemzetközi konferencia

 

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntőt mond az ORBIT2014 nemzetközi konferencián, amely a szerves erőforrások és biológiai hulladékkezelés területén a világ legnagyobb szakterületi tudományos rendezvénye.

 

Helyszín: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

 

Időpont: 2014. június 26. (csütörtök), 11:00 - 11:30

14:00
Őrségből Kitelepítettek Emléknapja

 

Kitelepítettek Emlékművének felavatása

 

Helyszín: Kerkáskápolna, Batthyányszeri Buszforduló

 

Időpont: 2014. június 27. (péntek), 14:00

16:30
Kemestaródfai temető átadása

 

Helyszín: Kemestaródfa

 

Időpont:2014. június 27. (péntek), 16:30

 

14:00
Sírkő avatása

 

Helyszín: Gersekarát, templom

 

Időpont: 2014. június 28. (szombat), 14:00

14:00
Csörötneki pálinkafőzde átadása

 

A Tüzesvíz Kft. felújított látvány-pálinkafőzdéjének átadása a csörötneki Tüzesvíz Fesztivál keretében.

 

Időpont: 2014. július 6. (vasárnap) 14 óra

 

Helyszín: Csörötnek, Pálinkafőzde, Akácfa Kemping

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:00
Kemestaródfai templom 100 éves

 

A kemestaródfai templom 100 éves évfordulójának ünnepsége

 

Időpont: 2014. július 6. (vasárnap), 16 óra

 

Helyszín: Kemestaródfa

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

11:00
Balatoni Viharjelzés 80. évfordulója

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ünnepi rendezvénye a Balatoni Viharjelzés 80. évfordulója alkalmából.

 

Helyszín: Hotel Móló és Siófoki Viharjelző Obszervatórium, Siófok, Vitorlás u. 16. ill. 7.

 

Időpont: 2014. július 8. (kedd), 11 óra

 

Köszöntőt mond:

 

Dr. Radics Kornélia, az OMSZ elnöke

 

és

 

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

10:00
A megújult Szent István-barlang átadó ünnepsége

 

Helyszín: Szent István-barlang (Miskolc-Lillafüred - a Palota-szállótól 500 m-re, az Eger-Miskolc műút mellett)

 

Időpont: 2014. július 10. (csütörtök), 10 óra

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
XIII. Fazekas Napok

 

Vásárnyitó

 

Helyszín: Magyarszombatfa, Fazekasház

 

Időpont: 2014. július 12. (szombat), 11 óra

 

Köszöntőt mond: Albert Attila polgármester

 

A vásárt megnyitja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
120 éves Szakonyfalu Község Ökéntes Tűzoltó Egyesülete

 

Jubileumi ünnepség

 

Időpont: 2014. július 12. (szombat), 14 óra

 

Helyszín: Szakonyfalu, sportpálya

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
21. Faiskolai Börze

 

Időpont: 2014. augusztus 8. (péntek), 10:00

 

Helyszín: Arena Savaria Sportcsarnok, Szombathely, Sugár u. 18.

 

A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt államtitkár, a börze védnöke

15:00
Török Richárd Táncosnő c. szobrának avatása

 

Időpont: 2014. augusztus 8. (péntek), 15:00

 

Helyszín: Vasvár, Rendezvénytér

 

Avatóbeszédet mond: Wehner Tibor művészettörténész

 

Pohárköszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár

11:00
Értéktár kiállítás

 

Nyolc település kincse a Mátra alján c. értéktár kiállítás és szakmai fórum

Az értéktár kiállításon bemutatkozik a nyolc település: Buják, Csécse, Egyházasdengeleg, Hasznos, Mátrakeresztes, Palotás, Tar, Szurdokpüspöki

 

Időpont: 2014. augusztus 9. (szombat) 11 óra

 

Helyszín:Tornaterem,  Szurdokpüspöki, Árpád u. 2.

 

A fórum fővédnöke és a kiállítást megynyitja: V. Németh Zsolt államtitkár

17:00
Sótonyi Helytörténeti Gyűjtemény megnyitója

 

Időpont: 2014. augusztus 9. (szombat) 17 óra

 

Helyszín:Sótony, Petőfi S. u. 11.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

19:00
Vasvári Rétes Fesztivál a Családok évében

 

Időpont: 2014. augusztus 9. (szombat), 19:00

 

Helyszín: Vasvár, rendezvénytér

 

A díjátadón köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, a város egykori polgármestere

10:00
Jánosházi műfüves sportpálya avatása

 

Időpont: 2014. augusztus 10. (vasárnap) 10 óra

 

Helyszín: Jánosháza

 

Avató beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

17:00
Hétrétország - a szerek és porták köztiválja

 

Időpont: 2014. augusztus 10. (vasárnap) 17 óra

 

Helyszín: Őriszentpéter, Malom

 

A fesztivált megnyitja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

19:00
Körmendi Napok megnyitója

 

Időpont: 2014. augusztus 15. (szombat) 19:00

 

Helyszín: Körmend, Szabadság tér

 

A rendezvényt megnyitja: Bebes István polgármester és V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

 

17:15
Szőcei Falunap

 

Időpont: 2014. augusztus 16. (szombat) 18:00

 

Helyszín: Szőce

 

Ünnepi köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

17:00
Magyarkanizsa helyi értékeit bemutató tárlat megnyitója

 

Időpont: 2014. augusztus 18. (hétfő) 17:00

 

Helyszín: Martonosi Emlékház, Martonos, József Attila u. 1.

 

Köszöntőt mond:

 

 • Forró Lajos, a Délvidék Kutató Központ alelnöke
 • Dr. Bimbó Mihály polgármester
 • Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő
 • Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
 • V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

18:00
Bögötei Sportegyesület beruházásának átadása

 

Időpont: 2014. augusztus 19. (kedd) 18:00

 

Helyszín: Bögöte

 

Avató beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:30
Augusztus 20-ai hegyi vigasságok

 

Időpont: 2014. augusztus 20.

 

Helyszín: Petőmihályfa, Szőlőhegy, Szent Bertalan Kápolna és környéke

 

Ünnepi köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
Széll Kálmán major avatási ünnepsége

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kibővült majorságának átadása és névadó ünnepsége

 

Időpont: 2014. szeptember 5. (péntek) 10:00

 

Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság őriszentpéteri majorja

 

Köszöntőt mond: Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója

 

Avató beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

10:00
Apátistvánfalvai Gombafesztivál

 

 

Az őrségi gomba ünnepe

 

Időpont: 2014. szeptember 6. (szombat) 10:00

 

Helyszín: Apátsitvánfalva, Apát Hotel

15:00
Bérbaltavári út átadása

 

Bérbaltavári út átadása a 3. Bérbaltavári Borok Fesztiválja keretében

 

Időpont: 2014. szeptember 6. (szombat) 15:00

 

Helyszín: Bérbaltavár

17:00
Falunap Táplánszentkereszten

 

"Falusias falunap"

 

Időpont: 2014. szeptember 6. (szombat) 17:00

 

Helyszín: Táplánszentkereszt

13:30
Majorfelújítás és géppark átadása

 

Időpont: 2014. szeptember 12. (péntek) 13:30

 

Helyszín: Kővágóörs, Kornyi-tó Major

 

Megnyitó beszédet mond: Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

 

A szalagot átvágja: Fazekas Sándor, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, valamint Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója

16:00
25 éves a Magyar Természetvédők Szövetsége

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepség.

 

Időpont: 2014. szeptember 12. (péntek) 16:00-20:00

 

Helyszín: Budapest, Fővárosi Álalt- és Növénykert, Varázshegy

 

A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetségét köszönti: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Ispánki falunap és a színpadfedés átadása

 

IX. Falunap "a Világ közepén" Ispánkon, melynek keretében ünnepélyesen átadják LEADER pályázati támogatással épült színpadfedés beruházást

 

Időpont: 2014. szeptembet 13. (szombat) 14:00

 

Helyszín: Ispánk

 

A beruházást átadja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:00
Kercaszomori országhatárhoz vezető út átadása

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból megépült kercaszomori  országhatárhoz vezető út átadása

 

Időpont: 2014. szeptember 13. (szombat) 16:00

 

Helyszín: Kercaszomor, 74176 jelű út

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

18:30
Rumi művelődési ház avatása

 

A felújított és kibővített Művelődési Ház avatása Rumon

 

Időpont: 2014. szeptember 13. (szombat) 18:30

 

Helyszín: 9766 Rum, Béke u. 3.

 

Az intézményt felavatja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
NAKVI 20 éves jubileum

 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepeli a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet

 

Időpont: 2014. szeptember 17. (szerda) 10:00

 

Helyszín: 1223 Budapest, Park u. 2.

 

Az eseményen köszöntőt mond:

 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter,

V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

18:00
Lakossági Fórum Barcson

 

Időpont: 2014. szeptember 17. (szerda) 18:00

 

Helyszín: 7570 Barcs, Móricz Zsigmond Művelődési Központ, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.

 

Vendég: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:30
XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia

 

V. Németh Zsolt államtitkár "A kormány hulladékgazdálkodási koncepciója" címmel tart előadást Gyulán, a XVI. Hulladékhasznosítási Konferencián

 

Időpont: 2014. szeptember 18. (csütörtök) 10:30

 

Helyszín: Gyula, Park Hotel (5700 Gyula, Part u. 15.)

 

09:30
Szakmai konferencia Székelyudvarhelyen

 

V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart Székelyudvarhelyen, A tájfajták szerepe a fenntartható vidékfejlesztésben c. konferencián

 

Időpont: 2014. szeptember 19. (péntek)

 

Helyszín: Székelyudvarhely, Művelődési Ház, Tamási Áron u. 15.

15:00
Holokauszt megemlékezés Vasváron

 

Vasvár Város Önkormányzata megemlékezést tart a Magyar Holokauszt Emlékév keretében

 

Időpont: 2014. szeptember 21. (vasárnap) 15:00

 

Helyszín: Vasvár, régi zsidó temető

 

Emléktáblát avat: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

17:00
Lakossági fórum Kunszentmiklóson

 

Időpont: 2014. szeptember 23. (kedd) 17:00

 

Helyszín: Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5., Miklóssy János Sportközpont

10:00
Vasvári Egészségház átadása

 

Kistérségi Egészségház kialakítása Vasváron

 

Időpont: 2014. szeptember 25. (csütörtök) 10:00

 

Helyszín: Vasvár, Árpád tér 4/A.

 

A létesítményt felavatja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Zalaegerszegi üvegfeldolgozó üzem átadása

 

A HUKE cégcsoport tagja, a Vasi Consulting Kft. új, negyedik generációs gépsorral működő üvegfeldolgozó üzemének átadó ünnepsége

 

Időpont: 2014. szeptember 25. (csütörtök) 14:00

 

Helyszín: Zalai HUKE Kft., Zalaegerszeg, Posta u. 65.

 

Ünnepi beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Emlékülés Dr. Bendefy László születésének 110. évfordulójára

 

Időpont: 2014. szeptember 26. (péntek) 10:00

 

Helyszín: Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vasvár, Alkotmány u. 5.

 

Előadást tart: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Kondorfai falufejlesztés átadása

 

Időpont: 2014. szeptember 26. (péntek) 14:00

 

Helyszín: Kondorfa,  Alvég u. 129.

 

Ünnepi köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

11:00
XI. Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál

 

Időpont: 2014. szeptember 27. (szombat) 11:00

 

Helyszín: Őriszentpéter, sportpálya

 

A fesztivált megnyitja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Világháborús emléknap Jánosházán

 

Az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

 

Időpont: 2014. szeptember 27. (szombat) 14:00

 

Helyszín: Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Otthon és Könyvtár, Jánosháza, Bajcsy-Zs. u. 2.

 

Beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:00
Sportpálya avatás Vasváron

 

Időpont: 2014. szeptember 27. (szombat) 16:00

 

Helyszín: Vasvár

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

18:00
Rátóti tűzoltószertár avatása

 

"Őszköszöntő a közösség erősítése jegyében", a felújított tűzoltószerház avatása, felszentelése

 

 

Időpont: 2014. szeptember 27. (szombat) 18:00

 

 

Helyszín: Rátót

 

 

A beruházást felavatja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

11:00
Halastói címer avatása

 

Időpont: 2014. szeptember 28. (vasárnap) 11:00

 

Helyszín: Halastó, Fő u. 26.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár országgyűlési képviselő

14:00
Szentpéterfai Óvoda átadása

 

Időpont: 2014. szeptember 28. (vasárnap) 14:00

 

Helyszín: Szentpéterfa

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

17:00
Lakossági fórum Dévaványán

 

Időpont: 2014. október 1. (szerda) 17:00

 

Helyszín: Dévaványa

 

A fórumon részt vesz: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

 

 

14:00
Svábhegyi szüret
 
Időpont: 2014. október 03. (péntek) 14:00
         
Helyszín: Budapest, XII. kerület,  Jókai-kert, Költő u. 21.
 
Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő
        
 
 

10:10
Falunap és hungarikum rendezvény Gencsapátiban
 
Időpont: 2014. október 04. (szombat) 10:10
 
Helyszín: Gencsapáti, Művelődési Ház és Könyvtár, Szentegyház u. 5.
 
Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Megemlékezés Rátóton az aradi vértenúk emlékére
 
Időpont: 2014. október 05. (vasárnap) 14:00
 
Helyszín: Rátót
 
Részt vesz: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

15:00
Eredetvédettségi és jubileumi gálaünnepség
 
Időpont: 2014. október 07. (kedd) 15:00
 
Helyszín: Zsindelyes Pálinkafőzde, Újfehértó, Fő tér 15.
 
Ünnepi beszédet mond mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

18:30
Választási gyűlés Jánosházán

 

Időpont: 2014. október 9. (csütörtök), 18:30

 

Helyszín: Jánosháza

16:00
Falubusz átadása Kerkáskápolnán
 
Időpont: 2014. október 10. (péntek) 16:00
 
Helyszín: Kerkáskápolna, Közösségi Ház
 
Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

18:00
Választási gyűlés Csákánydoroszlón

 

Időpont: 2014. október 10. (péntek), 18:00

 

Helyszín: Csákánydoroszló

11:00
Időjárási radar átadása

 

"A magyarországi időjárási radarhálózat bővítése és csapadékmérési adatainak minőségi javítása" című projekt radarátadó ünnepsége

 

Időpont: 2014. október 13. (hétfő), 11:00

 

Helyszín:   Lapistó Radarállomás és Megyeháza (6600 Szentes, Kossuth tér 1.)

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:30
Természetvédelmi fejlesztések átadása a Hortobágyi Nemzeti Parkban

 

"Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén" című pályázat sajtótájékoztatóval egybekötött projekt záró rendezvénye

 

Időpont: 2014. október 16. (péntek) 9:30

 

Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park, Egyek-pusztakócsi bemutatóterület, Kaparó csárda, 33-as út nagyiváni leágazás

 

Köszöntőt mond és a beruházásokat átadja: V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára

12:00
Október 23-ai ünnepség Szombathelyen

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére tartandó megemlékezés és kitüntetési ünnepség

 

Időpont: 2014. október 22. (szerda), 12:00

 

Helyszín: Megyeháza Díszterme, Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

 

Ünnepi beszédet mond: V. németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

17:30
Október 23-ai ünnepség Vasváron

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés

 

Időpont: 2014. október 23. (csütörtök), 17:30

 

Helyszín: Koszorúzás - 56-os Emlékmű (Vasvár, Foszolgabíró tér), ünnepi műsor  - Nagy Gáspár Kulturális Központ (Vasvár, Bartók Béla utca 4.)

 

Ünnepi beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyulési képviselője

10:00
...természetesen, Őrség! öko kiállítás és vásár

 

Időpont: 2014. október 24. (péntek), 10:00

 

Helyszín: Őriszentpéter, Városszer 116.

 

A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára

10:00
A Bükki Nemzeti Park beruházásának átadása

 

Legeltetéses állattartás a természetvédelemért a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén - zárórendezvény és átadó ünnepség 

 

Időpont: 2014. október 29. (szerda) 10:00

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Parád, Kossuth Lajos út 91.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára

09:45
Szent Imre Általános Iskola felújításának átadása

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola felújított épületeinek megáldása és átadása

 

Időpont: 2014. november 5. (szerda) 9:45

 

Helyszín: Szent Imre Általános Iskola, Jánosháza, Ady u. 14.

 

Beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

11:40
Újrahasznosítási konferencia Sopronban

 

Szerves hulladékok hasznosításának aktuális kérdései c. regionális konferencia

 

A Földművelésügyi Minisztérium törekvései a szerves hulladékok hasznosításának elősegítésére címmel előadást tart V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a konferencia fővédnöke

 

Időpont: 2014. november 7. (péntek) 11:40

 

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum látogatóközpont, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

 

15:00
Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 5. évfordulója

 

A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ fennálásának 5. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség

 

Időpont: 2014. november 7. (péntek) 15:00

 

Helyszín: Művelődési Ház, Nádasd, Vasúti út 7.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:30
A felújított körmendi Sportcsarnok átadása

 

Időpont: 2014. november 8. (szombat) 15:30

 

Helyszín: Körmend, Kossuth L. u. 36.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

Vasi Néptáncpanoráma
feltöltés alatt

10:00
40 éves a Barcsi Borókás

 

Emléktábla-avatás és sajtótájékoztató

 

Időpont: 2014. november 12. (szerda) 10:00

 

Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park, Dárva-Kapu Bemutatóközpont, ill. a Barcsi Borókás

 

Ünnepi köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

16:15
Püspökmolnári Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 125 éves

 

Jubileumi ünnepség

 

Időpont: 2014. november 15. (szombat) 16:15

 

Helyszín: Printz Gyula Általános Iskola, 9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 91.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

18:00
Vasi Néptáncpanoráma gálaműsora

 

A Vas Megyei néptáncegyüttesek, néptáncműhelyek részére szervezett találkozó és konferencia "Aki dudás akar lenni...!?" című gálaműsora a 70 éves Horváth János "Gedi" tiszteletére

 

Időpont: 2014. november 15. (szombat) 18:00

 

Helyszín: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely, Ady tér 5. 

10:20
Magyar Fenntarthatósági Csúcs

 

Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014 - A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója

 

Időpont: 2014. november 19. (szerda) 10:20

 

Helyszín: Budapest, Danubius Hotel Arena, 14. ker., Ifjúság útja 1-3.

 

Előadást tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumért felelős államtitkár, Erőforrás-hatékonyság és körkörös gazdaság. Tettek és tervek a kormány asztalán címmel

09:30
40. Meteorológiai Tudományos Napok

 

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottsága tudományos napjai Klímaváltozás és következményei: A globális folyamatoktól a lokális hatásokig címmel.

 

Időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 9:30

 

Helyszín: MTA Székház, Nagyterem, Budapest V., Széchenyi István tér 9. II. emelet

 

A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

17:00
IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia

 

IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Tudományoktól a döntéshozatalig címmel

 

Időpont: 2014. november 20. (csütörtök ) 17:00

 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK), Szeged, Ady tér 10.

 

Nyitólőadást tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Jelen és Jövő a természetvédelem területén címmel

18:00
Zöldág - Nemzetközi Öko-Design Fesztivál

 

Időpont: 2014. november 21. (péntek) 18:00

 

Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria - 1028 Budapest, Templom u. 2-10.

 

A fesztivált megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

Névtelen
feltöltés alatt

12:30
Az éve emlőse a sün - meseíró verseny díjátadása

 

"Titokzatos sün történetek" c. mese- és képregényíró pályázat gálaműsora

 

Időpont: 2014. november 25. (kedd) 12:30

 

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:15
Bolhói vágópont átadása

 

A Határőr Zrt. bolhói vágópontjának ünnepélyes átadása

 

Időpont: 2014. november 26. (szerda) 10:15

 

Helyszín: Bolhó, GPS koordináták: É: 46°02'34.98", K: 17°18'0825"

 

A vágópontot átadja: V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára

10:00
A tápiószelei Pannon Magbank átadása

 

A tápiószelei Növényi Diverzitás Központ "Pannon Magbank létrehozása a a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére" c. LIFE+ projekt zárórendezvénye

 

Időpont: 2014. november 27. (csütörtök) 10:00

 

Helyszín: Növényi Diverzitás Központ, 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.

 

A rendezvényt megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

17:00
Előadás a Vas Megyei TIT Egyesület rendezvényén

 

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejelsztésért és hungarikumokért felelős államtitkár előadást tart a feladatkörébe tartozó aktuláis szakpolitikai  kérdésékről a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület rendezvényén

 

Időpont: 2014. november 28. (péntek) 17:00

 

Helyszín: Szombathely, Kőszegi utca 2.

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Egyházashetyei tűzoltószertár átadása

 

Az Egyházashetyei Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2014. közgyűlése, melynek apropója az egyesület pályázaton nyert gépkocsijának ünnepélyes átadása és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásával felújított szertárépület felszentelése és átadása.

 

Időpont: 2014. december 6. (11:00)

 

Helyszín: Egyházashetye, Béke u. 15.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:00
I. Keszthelyi Házipálinka Ünnep és Mustra

 

Időpont: 2014. december 6. (szombat) 16:00

 

Helyszín: Balaton Színház, 8360 Keszthely, Fő tér 3.

 

Előadást tart: V. Németh Zsolt államtitkár "A házipálinka-főzés jelenkori helyzete a törvényi változások tükrében" címmel.

18:00
"Év Vidékfejlesztője Díj" átadása

 

"Év Vidékfejlesztője Díj" és "Év Vidékfejlesztő Közösége Díj" átadása a IV. Vidékfejlesztési Napon

 

Időpont: 2014. december 9. (kedd) 18:00

 

Helyszín: Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár

 

Köszöntőt mond és a díjak átadásában közreműködik: V. Németh Zsolt államtitkár

10:00
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer projekt zárórendezvénye

 

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer projekt II. ütemének zárórendezvénye

 

Időpont: 2014. december 10. (szerda) 10:00

 

Helyszín: Keszthely, Festetics-kastély

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Táplánszentkereszti vetőmagraktár átadása

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft. Növénynemesítő Kutatóállomása új, hőszigetelt vetőmagraktárának avató ünnepsége

 

Időpont: 2014. december 12. (péntek) 10:00

 

Helyszín: Táplánszentkereszt, Rum út 25-27.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

 

12:00
Herman Ottó-szoboravató

 

A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Herman Ottó szobrának ünnepélyes avatása

 

Időpont: 2014. december 12. (péntek) 12:00

 

Helyszín: 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:30
Karácsonyváró Vasváron

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vasvári csoportjának "Karácsonyváró" ünnepe

 

Időpont: 2014. december 12. (péntek) 14:30

 

Helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ, 9800 Vasvár, Bartók B. u. 4.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

09:00
Herman Ottó - kiállítás

A „Herman Ottó Öröksége a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban” című kiállítás ünnepélyes megnyitója.


Időpont
: 2014. december 17. (szerda), 09:00


Helyszín
: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, XIV. kerület, Vajdahunyadvár


A kiállítást megnyitja
: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Gábor Dénes-díj átadása

Időpont: 2014. december 18. (csütörtök), 11.00

Helyszín: Országház

Díjat ad át és köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár

11:00
Együttműködési megállapodás az Országos Polgárőr Szövetséggel

 

A Környzetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság és az Országos Polgárőr Szövetség közötti együttműködési megállapodás sajtónyilvános aláírása.

 

Időpont: 2014. december 19. (péntek) 11:00

 

Helyszín: Készenléti Rendőrség Nagy Tanácsterem, Budapest, X. kerület, Kerepesi út 47-49.

 

Az együttműködést méltatja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztlésért és hungarikumokért felelős államtitkár

Kultúrház avatása Püspökmolnáriban

A felújított és kibővített Püspökmolnári Művelődési Ház ünnepélyes avatása


Időpont
: 2014. december 20. (szombat), 13:30


Helyszín: 9776 Püspökmolnári, Béke u. 4.


Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

11:00
Für Lajos szoborovató


Időpont: 2014. december 21. (vasárnap) 11:00

Helyszín: Egyházasrádóc, Református Templom, Kossuth Lajos u. 149.

Megemlékezik:
Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke
V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője
Bíró Zoltán az MDF alapító elnöke, a RETÖRKI főigazgatója

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Megemlékezés a doni áttörés 72. évforulóján

 

A doni áttörés 72. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés

 

Időpont: 2015. január 13. (kedd) 10:00

 

Helyszín: 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

 

Emlékbeszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
34. Postagalamb Olimpia

 

Időpont: 2015. január 16. 10:00

 

Helyszín: Syma Rendezvény és kongresszusi központ, 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

17:00
A gyárépítő c. dokumentumfilm díszbemutatója

 

Dr. Pálffy Dezsőről, a magyar agrárium kiemelkedő személyiségéről szóló magyar dokumentumfilm premierje

 

Időpont: 2015. január 21. (szerda) 17:00

 

Helyszín: AGORA-Savaria Filmszínház, 9700 Szombathely, Mártírok tere 1.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára

11:00
Terített asztalok üzenete könyvbemutató

 

Terített asztalok üzenete c. kötet díszbemutatója

 

Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 11:00

 

Helyszín: Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, Vajdahunyad vára

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára

 

13:00
Környezetvédelmi díjátadó ünnepség

 

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagazata díjainak ünnepélyes átadása.

 

Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 13:00

 

Helyszín: Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlsztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

16:00
Magyarszombatfai gerencsérek kiállítása

 

A Magyarszombatfán dolgozó, illetve onnan elszármazott fazekasok kiállításának megnyitója.

 

Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 16:00

 

Helyszín: Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, 1011 Budapest, Fő u 6.

 

A kiállítást megnyitja: V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára és dr. Nagy Zoltán néprajzkutató

17:00
Fonóházi esték zárórendezvénye

 

A "...Csak tiszta forrásból" Hagyományőrző Fonóházi esték sorozat zárórendezvénye.

 

Időpont: 2015. január 23. (péntek) 17:00

 

Helyszín: Pécsely, Kultúrház

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környzetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Oszkói szennyvízkezelési program alapkőletétel

 

Oszkó község szennyvízkezelési programja ünnepélyes alapkőletétele

 

Időpont: 2015. január 30. (péntek) 10:00

 

Helyszín: Művelődési Ház, 9825 Oszkó, Rákóczi u. 51.

 

Ünnepi beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért feleős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

14:00
Nádasdi információs délután

 

Nádasd bemutatása Nádasdért -  információs délután a falu közösségi életéről, siekreiről és nehézségeiről

 

Időpont: 2015. január 30. (péntek) 14:00

 

Helyszín: Művelődési Ház, Nádasd, Vasúti u. 7.

19:00
IV. Környezetvédelmi Bál

 

IV. szombathelyi Környezetvédelmi Bál a "Hulladékból energia?!" projekt médiamegjelenéseinek támogatására, valamint a "Környezetvédelmért" díjak átadása

 

Időpont: 2015. január 31. (szombat) 19:00

 

Helyszín: Claudius Hotel, 9700 Szombathely, Bartók B. krt. 39.

 

A díjakat átadja: A bál fővédnöke, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:00
Stratégiai Partnerségi és Együttműködési Megállapodások átadása

 

Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság és Helyettes Államtitkárságok javaslatai alapján megkötött Stratégiai Partnerségi és Együttműködési Megállapodások ünnepélyes átadása

 

Időpont: 2015. február 3. (kedd) 09:00

 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

10:00
A Magyar Tájdíj átadása

 

A Magyar Tájdíj elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára felterjesztésre kiírt pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a tájdíj kiállítás megnyitója

 

Időpont: 2014. február 2. (kedd) 10:00

 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

 

Előadást tart és a díjat átadja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:30
Környezeti pénzügyi reform konferencia megnyitója

 

Szeminárium a környezeti pénzügyi reformról és adózási kérdésekről

 

Időpont: 2015. február 4. (szerda) 09:30

 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

 

A konferenciát megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:00
II. Kanizsai Böllér Bemutató

 

II. Kanizsai Böllér Bemutató és a hagyományos Vásár(olj) Kanizsán! termelői vásár

 

Időpont: 2015. február 7. (szombat) 09:00

 

Helyszín: Vásárcsarnok, 8800 Nagykanizsa, Kalmár utca 6.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a rendezvény fővédnöke

10:00
Szilárdhulladék-lerakók rekultivációja projektzáró

 

A "Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" c. projekt sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes zárórendezvénye.

 

Időpont: 2015. február 10. (kedd) 10:00

 

Helyszín: Egri rekultivált hulladéklerakók - GPS-koordináták: N 47° 52' 24.91'' E 20° 20' 53.55'', majd Eger MJV Önkormányzata, Városháza, Díszterem, 3300 Eger, Dobó tér 2.

 

Beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

 

10:00
Konferencia a KAP környezeti vonatkozásairól

 

"Mit tehet az európai és magyar agrárpolitika a környezetért és a társadalomért?" c. konferencia a Födművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkársága és a Magyar Természetvédők Szövetsége szervezésében

 

Időpont: 2015. február 11. (szerda) 10:00

 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium (Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 11.), Darányi Ignác-terem

 

Nyitó előadást tart: V. Németh Zsolt államtitkár "Környezet- és természetvédelem a vidék szolgálatában" címmel

14:30
Rábagyarmati Idősek farsangja

 

Időpont: 2015. február 15. (vasárnap) 14:30

 

Helyszín: Kultúrotthon, Rábagyarmat, Kocsis László u. 4.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

XV. Környezetvédelmi és Vízipari Bál

 

XV. Környezetvédelmi és Vízipari Bál a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség rendezésében.

 

Időpont: 2015. február 14. (szombat) 20:00

 

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a bál védnöke

15:00
"Nemzetben gondolkodni - a nemzetért cselekedni" szakmai konferencia

 

A Nemzeti Művelődési Intézet országos konferenciája a szakmai megújulás alapértékeiről (2015. február 16-18.)

 

Időpont: 2015. február 17. (kedd) 15:00

 

Helyszín: Lakitelek Népfősikola

 

Előadást tart: A helyi értékek szerepe a település és a térségek fejlesztésében címmel V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:00
TeSzedd! sajtótájékoztató

 

Sajtótájkoztató a Földművelésügyi Minisztérium, valamint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF NHI)

"TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért" 2015. évi akciójáról

 

Időpont: 2014. feruár 19. (csütörtök) 9:00

 

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, Kollégiumi terem 101/A, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1.

 

Tájékoztatót tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Dr. Wágner Krisztina, az OKTF NHI vezetője

13:00
Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban konferecia

 

Időpont: 2015. február 19. (csütörtök) 13:00

 

Helyszín: Lion's Garden Hotel, 1146 Budapest, Cházár András u. 4.

 

Előadást tart: Fenntartható hulladékgazdálkodás - kormányzati törekvések címmel V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

11:30
Herman Ottó konferencia megnyitója

 

A "Herman Ottó a Polihisztor munkássága, hatása" című konferencia nyitó ünnepi ülése és a Herman Ottó emlékérmek átadása

 

Időpont: 2015. február 26. (csütörtök) 11:30

 

Helyszín: Parlament

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

18:00
Hungarikumok fotókiállítás

 

A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoport kiállítása

 

Időpont: 2015. március 5. (csütörtök) 18:00

 

Helyszín: Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös u. 10.

 

A kiállítást megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

 

 

10:30
V. Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia

 

Időpont: 2015. március 6. (péntek) 11:30

 

Helyszín: Duna Palota, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

 

Előadást tart: Nemzeti Vidékstartégia '12-'20 címmel V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
"Fejér Értékek Iránytűje" c. projektindító

 

Időpont: 2015. március 6. (péntek) 15:00

 

Helyszín: Művelődési Ház, Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.

 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Átadó ünnepség Olaszfán

A felújított Olaszfa Közösségi Ház, a fedett szín és az új falugondnoki busz ünnepélyes átadása.

Időpont: 2015. március 15. (vasárnap) 14:00

Helyszín: Olaszfa, Ady Endre u. 19.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

10:00
Emlékünnepség Mindszenty bíboros halálának 40. évfordulójára


Időpont: 2015. március 19. (csütörtök) 10:00


Helyszín: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.


A Mindszenty-emléktábla koszorúzásánál beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a Mindszenty Társaság tagja

10:00
Szlovén-magyar vidékfejlesztési konferencia


Időpont: 2015. március 20. (péntek) 10:00Helyszín: Natúrpark Akadémia, Alsószölnök, Fő út 58.A konferenciát megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

12:00
Geotermikus energiahasznosítás Vasváron - alapcsőletétel


A KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 számú Geometrikus Energiahasznosítás Korszerűsítése és Bővítése Vasváron című projekt nyitó rendezvénye


Időpont: 2015. március 20. (péntek) 12:00


Helyszín: Vasvár, Járdányi utcai piactér


Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő


11:00
Meteorológiai Világnap


Időpont: 2015. március 23. (hétfő) 11:00


Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. Díszterem


Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

18:00
Hungarikum szimpózium

A Szent István Közhasznú Alapítvány és a Párizsi Nemzeti Szalon szimpóziuma a nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésére.

Időpont: 2015. március 24. 18:00

Helyszín: Társalgó Galéria, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.

Előadást tart a A hungarikumok helye és szerepe a kormányprogram tükrében - A hungarikumok jelene és jövője címmel a rendezvény fővédnöke: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Gyümölcsoltó Nap

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Időpont: 2015. március 25. (szerda) 11:00

Helyszín: Pórszombat, Medes-hegy

Köszöntőt mond: Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

13:00
1 éves a szombathelyi termelői piac

Időpont: 2015. március 26. (csütörtök) 13:00

Helyszín: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ előtti tér, Szombathely, Ady tér 5.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára


10:00
I. Vasvári Bárány Fesztivál

Időpont: 2015. március 28. (szombat) 10:00

Helyszín: Vasvár, rendezvénytér

A fesztivált megnyitja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

18:00
A felújított Mindszenty Emlékház átadása

A Mindszenty Emlékház felújítása második ütemének átadása

Időpont: 2015. március 29. (vasárnap) 18:00

Helyszín: Mindszenty Emlékház, Csehimindszent, Fő u. 34.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
"Vas Megye Értékei" konferencia

Időpont: 2015. április 1. (szerda) 10:00

Helyszín: Tóvendéglő, 9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.

Előadást tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Nemzeti értékek, hungarikumok címmel

10:30
Sterbetz István Emlékszoba átadója

Időpont: 2015. április 2. (csütörtök) 10:30

Helyszín: Körös-Maros Nemzeti Park - Réhelyi Látogatóközpont, 5510 Dévaványa, Réhely

Az emlékszobát átadja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Kaptárkőnap

A Földművelésügyi Minisztérium, a Bükki Nemzeti Park és Szomolya község önkormányzata rendezvénye a kaptárkövek védetté nyilvánítása alkalmából

Időpont: 2015. április 10. (péntek) 10:00

Helyszín: Szomolya, Közösségi Ház (3411 Szomolya, Szabadság tér 1 . ) és a Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület

Tájékoztatót tart a Hungarikum törvényről és a Magyar Értéktárról: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Savaria Floriadae eredményhirdetés

A XXVI. Savaria Floriadae Fiatal Virágkötők Országos Versenye és a II. Savaria Parcum Fiatal Park- és Kertépítők Versenye ünnepélyes eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása

Időpont: 2015. április 11. (szombat) 10:00

Helyszín: Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola ás Kollégium, 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1.

A díjátadót és a kiállítást megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
Hosszúperesztegi Művelődési Ház átadása

A pályázati forrásból megújult hosszúperesztegi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az új falubusz átadása

Időpont: 2015. április 11. (szombat) 15:00

Helyszín: 9676 Hosszúpereszteg, Széchenyi u. 18.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:30
A Pannon régió élő öröksége - könyvbemutató
 A Pannon régió élő öröksége – A Natura 2000 hálózat, valamit az Ecology and management of soda pans in the Carpathian basin (A Kárpát-medence szikestavainak ökológiája és kezelése) c. könyvek bemutatása

Időpont: 2015. április 15. (szerda) 10:30

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Nagyterme, Budapest, Széchenyi István tér 9.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
Körösök Völgye natúrparki cím adományozása

Időpont: 2015. április 15. (szerda) 15:00

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont, 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
Herman Ottó-emléktábor

Látogatás a Nemzeti Környezetügyi Intézet és a Holnapocska Tábor jutalomtáborában, ahova a Herman Ottó-pályázat nyertes tanulóit hívták meg.

Időpont: 2015. április 16. (csütörtök) 15:00

Helyszín: Holnapocska Gyermek Tábor, Zalaszabar, 1565 hrsz.

Az esemény házigazdája: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
7. Szőlő és klíma konfencia


Időpont: 2015. április 18. (szombat) 10:00

Helyszín: Európa Ház, Kőszeg, Chernel u. 14.

A konferenciát megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Felsőjánosfai kultúrház átadása

Időpont: 2015. április 18. (szombat) 14:00

Helyszín: Felsőjánosfa, Kossuth u. 35.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:30
Őriszentpéteri közösségi ház avatása

Időpont: 2015. április 19. (vasárnap) 16:30

Helyszín: Őriszentpéter

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
A Köztisztasági Egyesülés szakmai konferenciája

Időpont: 2015. április 21. (kedd) 10:00

Helyszín: Hotel Azúr, Siófok, Erkel Ferenc u. 2/C

Előadást tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, A hulladékgazdálkodás helyzete, jövőképe címmel

                        

10:00
A Föld napja - V. Tudományfesztivál

Időpont: 2015. április 22. (szerda) 10:00

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum kertje, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Megnyitó beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

19:00
20 éves a székesfehérvári táncház

Az Alba Regia Táncegyüttesnek otthont adó székesfehérvári Táncház jubileumi ünnepsége

Időpont: 2015. április 23. (csütörtök) 19:00

Helyszín: Táncház, Székesfehérvár, Malom u. 6.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt  államtitkár

16:30
Őrségi hangulatok - könyvbemutató

Őrségi hangulatok - Egy nemzeti park képekben c. könyv bemutatója

Időpont:  2015. április 24. (péntek) 16:30

Helyszín: Megyeháza, Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
A Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek 25. Országos Találkozója

Időpont: 2015. április 25. (szombat) 14:00

Helyszín: Tokaji Ferenc Gimnázium, Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18.

Előadást tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Emlékezés az 1965-ös árvíz 50 éves évfordulóján

Időpont: 2015. április 26. (vasárnap) 10:00

Helyszín: Vízi Vándortábor a Rábahídnál, 9919 Csákánydoroszló,  Hertelendi ház 1.

Az évfordulóra állított kereszt avatásán beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
NAKVI piknik

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet alapítását ünneplő rendezvény.

Időpont: 2015. április 29. (szerda) 10:00

Helyszín: 1223 Budapest, Park u. 2.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár

09:30
Konferencia a Pest megyei értéktár népszerűsítésére

Időpont: 2015. április 30. (csütörtök) 9:30

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Cegléd, Kossuth tér 1.

Előadást tart: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, A hungarikumok gyűjtéséről, megőrzéséről, gondozásáról

17:00
Körmendi Herendi kiállítás

Az "Érzékek érintése: Herend" c. kiállítás ünnepélyes megnyitója

Időpont: 2015. április 30. (csütörtök) 17:00

Helyszín: Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, 9900 Körmend, Vár Pf. 12. 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Ambrózy-Migazzi István-kilátó átadása

Időpont: 2015. május 5. (kedd) 11:00

Helyszín: Jeli Arborétum

Köszöntőt mond: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Elnöki látogatás a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban

a Kis-Balaton projekt II. üteme és a 20 éves Ramsari Nemzeti Bizottság ünnepi ülése apropójából

Időpont: 2015. május 6. (szerda) 10:00

Helyszín: Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Igazgatóság, Vönöczky Jakab kutatóház, Fekete István Emlékhely

Résztvevők: Dr. Áder János köztársasági elnök, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:30
Könyvbemutató a heiligenkreuzi szemétégető elleni küzdelemről

Időpont: 2015.május 6. (szerda) 15:30

Helyszín: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

10:00
"Szeresd a magyart!" Információs Pont és Vásár megnyitása

Időpont: 2015. május 8. (péntek) 10:00

Helyszín: 8200 Veszprém, Vár u. 5. 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

13:30
Drónok és robotok a mezőgazdaságban bemutató

Időpont: 2015. május 8. (péntek) 13:30

Helyszín: Szombathelyi Növényfajta Kísérleti Állomás, 9701 Szombathely, Komáromi u. 34.

A bemutatót megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Hungarikum Központ megnyitója
az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár keretében

Időpont: 2015. május 9. (szombat) 14:00

Helyszín: Szerbia, Újvidék, Uro?a Predi?a 16. 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:00
A Magyar Női Unió konferenciája

"Aranyat érő anyaföld"  - a Magyar Női Unió konferenciája növénytermesztésről nem csak nőknek

Időpont: 2015. május 14. (csütörtök) 9:00

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

16:25
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő

Időpont: 2015. május 14. (csütörtök) 16:25

Helyszín: Gödöllő, Erzsébet Királyné Étterem Gálaterme

A Kárpát-medencei Filmműhely megalapításáról szól: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár


09:30
TeSzedd! szemétszedő akció

Időpont: 2015. május 15. (péntek) 9:30

Helyszín: Széchenyi parkoló, Szentgotthárd, Füzesi út 3.

Az eseményt megnyitja és az akcióban részt vesz: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Erdésznők Országos Találkozója

Időpont: 2015. május 15. (péntek) 14:00

Helyszín: Jeli Arborétum

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:15
Tudás Transzfer Központ átadása

Időpont: 2015. május 16. (szombat) 14:15

Helyszín: 9545 Jánosháza, Városközpont

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

16:00
Sitkei művelődési ház átadása

Időpont: 2015. május 16. (szombat) 16:00

Helyszín: Sitke, Hunyadi u. 1.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
Keszthelyi Tündérkert avatása

Időpont: 2015. május 17. (vasárnap) 15:00

Helyszín: Szent Család templom, Keszthely, Balogh Ferenc u. 1

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár 

14:00
Svájci-Magyar Együttműködési Program sajtótájékoztató

Időpont: 2015. május 20. (szerda) 14:00

Helyszín: OMSZ Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (1181 Budapest, Gilice tér 39. sz.)

Részt vesz: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár  

10:00
VI. Magyar Tájökológiai Konferencia

Időpont: 2015. május 21. (csütörtök) 10:00

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Lágymányosi Tömb, Pázmány Péter sétány 1/C

A konferenciát megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár  

17:00
Sajtótájékoztató a körmendi kórház „Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja” című pályázatával kapcsolatban

Időpont: 2015. május 21. (csütörtök) 17:00

Helyszín: Dr. Batthyány – Strattmann László Kórház, Gyógytorna helyiség (Körmend, Munkácsy út 1.)

Részt vesz: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár  

09:00
„Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás – 2015” konferencia

Időpont: 2015. május 27. (szerda) 9:00

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.)

Megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár  

17:00
Európai Hulladékcsökkentési Díj átadása

Időpont: 2015. május 27. (szerda) 17:00

Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.)

A díjakat átadja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár  

18:00
Hungarikum-Croatikum Fesztivál

Időpont: 2015. május 28. (csütörtök) 18:00

Helyszín: Zágrábi Magyar Kulturális Intézet, Zágráb, Horvátország
10000 Zagreb, Ulica Augusta Cesarca 4-10

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Alcsúti Arborétum fejlesztésének átadása

Időpont: 2015.05.29. (péntek) 10:00

Helyszín: Alcsútdoboz, Alcsúti utca

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
IV. Kárpát-medencei Tündérkert Találkozó

Időpont: 2015. május 30. (szombat) 10:00

Helyszín: Szilvágy, Nagy-hegy

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

13:00
Középkori Vígadalom és Vásárnap

Időpont: 2015. május 31. (vasárnap) 13:00

Helyszín: Csempeszkopács, Vásártér

A vásárt megnyitja: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár

10:00
SOER 2015
Az európai környezet állapotának és jövőjének bemutatása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség SOER 2015 kiadványán keresztül

Időpont: 2015. június 1. (hétfő) 10:00

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, Darányi Ignác terem,1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Környezetvédelmi díjak átadása

A környezetvédelmi világnap és a pedagógusnap alkalmából tartandó kitüntetési ünnepség.

Időpont: 2015. június 2. (kedd) 11:00

Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, XIV., Városliget, Vajdahunyadvár

Köszöntőt mond és a kitüntetéseket átadja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Kistokaji Geotermikus Projekt alapcsőletétele

Időpont: 2015. június 3. (szerda) 10:00

Helyszín: Kistokaj (3-as számú főút Miskolc előtti szakaszán, a PannEnergy Csoport Kistokaji Hőközpontja mellett

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:00
Emlékülés Chernel István születésének 150. évfordulójára

"Lélekkel teljesített hivatás" címmel emlékülés Chernel István, a Madártani Intézet második vezetője születésének 150. évfordulója alkalmából

Időpont: 2015. június 4. (csütörtök) 10:00

Helyszín: MTA Székház, Budapest, Széchenyi tér 9. I. em.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
Meszleni Közösségi ház átadása

Időpont: 2015. június 6. (szombat) 15:00

Helyszín: Közösségi ház, Meszlen, Béke  u. 2.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

17:00
Trianoni emlékmű avatása

Időpont: 2015. június 6. (szombat) 17:00

Helyszín: Egyházashollós

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Táncgála a Nemzeti Összetartozás Napján

Időpont: 2015. június 7. (vasárnap) 14:00

Helyszín: Kerkáskápolna

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Hulladékgazdálkodási projekt nyitórendezvénye

A Nyugat-Balaton és a Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel c. projekt

Időpont: 2015. június 10. (szerda) 14:00

Helyszín: Arany Bárány Szálloda télikertje, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:30
25 éves a Regionális Környezetvédelmi Központ

Időpont: 2015. június 11. (csütörtök) 09:30

Helyszín: Szentendre, Ady E. u. 9-11.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:00
"Az év ökoturisztikai létesítménye" pályázat meghirdetése
sajtótájékoztató

Időpont: 2015. június 12. 09:00

Helyszín: Körösök Völgye Natúrpark látogatóközpontja, Békéscsaba, Széchenyi liget

10:00
Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia
a Magyar Nemzeti Parkok Hete 2015 keretében
"Új irányok, lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál"

Időpont: 2015. június 12. (péntek) 10:00

Helyszín: Körösök Völgye Natúrpark látogatóközpontja, Békéscsaba, Széchenyi liget

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

15:00
Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár

Időpont: 2015. június 12. (péntek) 15:00

Helyszín: Városi Sportcsarnok, Békéscsaba, Gyulai út

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Templomfelújítás és kézműves műhely átadása

Időpont: 2015. június 13. (szombat) 14:00

Helyszín: Nádasd, Kossuth u. 66. 

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

14:00
II. Tüzesvíz Pálinkaverseny eredményhirdetése

Időpont: 2015. június 14. (vasárnap) 14:00

Helyszín: Akácfa Kemping, Csörötnek

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

13:25
8 milliomodik Opel motor átadása

Időpont: 2015. június 17. (szerda) 13:25.

Helyszín: Opel Szentgotthárd Kft., 9970 Szentgotthárd Füzesi út 15.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

10:00
Növényvédelmi konferencia
Merre tovább a növényvédelem? Szabályozás vagy tiltás? c. szakmai konferencia

Időpont: 2015. június 18. (csütörtök) 10:00

Helyszín: Park Inn by Radisson Hotel, 1138 Budapest, Szekszárdi út 16-18.

A konferenciát megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

17:00
Bükfürdői Termelői Piac átadása

Időpont: 2015. június 19. (péntek) 17:00

Helyszín: Bükfürdő, Termál krt. 3.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:00
V. Buti Pálinkafesztivál eredményhirdetése

Időpont: 2015. június 20. (szombat) 16:00

Helyszín: Buti Károly gyümölcsöse, Vönöck, Schönherz Zoltán u. 031/6, 031/10

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Tájgondnokság, Tájfejlesztés „elméletben és gyakorlatban” című konferencia

Időpont: 2015. június 24. (szerda) 10:00

Helyszín: Hatvani Grassalkovich Kastély (Széchenyi Zsigmond Vadászati díszterem)

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Színes város sajtótájékoztató

Időpont: 2015. június 24. (szerda) 14:00

Helyszín: Budapest, Kazinczy utca 47.

Részt vesz: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

19:00
Nemzeti Érték Gála

Időpont: 2015. június 25. (csütörtök) 19:00

Helyszín: Veszprém, Petőfi Színház, Óvári Ferenc út 2.

Részt vesz: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
"Szigetközi Naturparkot" Előkésztő Munkaértekezlet

Időpont: 2015. június 26. (péntek) 14:00

Helyszín: Dunakiliti, Faluház (Színház-terem) 

Beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

09:00
35. Őrségi Vásár

Időpont: 2015. június 27. (szombat) 09:00

Helyszín:  Őriszentpéter, városközpont

Vásárt megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Tündérkert avatás

Időpont: 2015. június 27. (szombat) 11:00

Helyszín: Milejszeg, sportpálya melletti Tündérkert

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Járási értéknap

Időpont: 2015. június 27. (szombat) 14:00

Helyszín: Türje, Sportpálya

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

16:00
5. Tárogatós Világtalálkozó

Időpont: 2015. július 1. (szerda) 16:00

Helyszín: Vaja, Vay Ádám Kastélymúzeum, Damjanich u. 75

A találkozót megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

14:00
Oklevélosztó ünnepség

Időpont: 2015. július 3. (péntek) 14:00

Helyszín: Székesfehérvár, Vörösmarty Színház, Fő utca 8

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

16:00
XIII. Vas Megyei Polgármesterek Főzőversenye

Időpont: 2015. július 4. (szombat) 16:00

Helyszín: Hosszúpereszteg, Szajki-tavak

Mezőgazdasági munkagép ünnepélyes átadása: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

10:30
Ökológiai konferencia

A Nemzeti Környezetügyi Intézet "Ökológia és Természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban" c. műhelytalálkozója

Időpont: 2015. július 8. (szerda) 10:30

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, Darányi Ignác Terem, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Tolnay Klári Emlékház szabadtéri színpadának átadása

Időpont: 2015. július 9. (csütörtök) 11:00

Helyszín: Tolnay Klári Emlékház, 2698 Mohora, Kossuth u. 30.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
XIV. Fazekas Napok

Fazekastalálkozó és Vásár
II. Országos Jótékonysági Kályhás Verseny

Időpont: 2015. július 11. (szombat) 11:00

Helyszín: Fazekasház, 9946 Magyarszombatfa, Fő út 52.

A vásárt megnyitja:  V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

13:00
21. Rábahídvégi Kispályás Utcabajnokság díjátadója

Időpont: 2015. július 11. (szombat) 13:00

Helyszín: Rábahídvég, Úttörő telep 1. (Iskola mögötti sportpálya)

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

16:00
V. Birkás Pálinkafesztivál

Vas Megyei Nyílt Pálinka- és Párlatverseny Kereskedelmi kategóriájának díjátadása

Időpont: 2015. július 11. (szombat) 16:00

Helyszín: Birkás Pálinka Kft., 9821 Győrvár, 435. hrsz.

A díjakat átadja:  V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
A 8. sz. főút Vasvár-Körmend közötti szakaszának átadása

A 8. sz. főút 11,5 tonnás tengelyterhelésre megerősített, új burkolatú Vasvár-Körmend közötti szakaszának ünnepélyes átadása.

Időpont: 2015. július 29. (szerda) 11:00

Helyszín: Molnaszecsőd, Hősök útja 1.

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

11:00
A 86. sz. főút megyehatár és Körmend közötti szakaszának átadása
A 86. sz. főút 11,5 tonnás tengelyterhelésre megerősített, új burkolatú megyehatár és Körmend közötti szakaszának ünnepélyes átadása.

Időpont: 2015. július 31. (péntek) 11:00

Helyszín: A 86. sz. főúton haladva Nádasd és Szőce települések között félúton (46.926845; 16.600386)

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

18:00
XIII. Balatoni Borok Versenyének díjkiosztó ünnepsége

Időpont: 2015. július 31. (péntek) 18:00

Helyszín: Badacsonytomaj, Badacsony Park, a Badacsonyi Bor7 színpada

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a verseny fővédnöke

11:30
Sajtótájékoztató

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart "Milliárdos fejlesztések a környezet- és természetvédelemben" témában.

Időpont: 2015. augusztus 1. (szombat) 11:30

Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság - Szőce, Lápok Háza - Szőce, Ady Endre utca 3/2.

14:00
IX. Magyarszecsődi Fesztivál

Időpont: 2015. augusztus 1. (szombat) 14:00

Helyszín: Magyarszecsőd

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

16:00
Nagypáli Bogyófeldolgozó üzem átadása

Időpont: 2015. augusztus 1. (szombat) 16:00

Helyszín: Nagypáli

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár

18:00
Petőmihályfai Falunap - főzőverseny díjátadója

Időpont: 2015. augusztus 1. (szombat) 18:00

Helyszín: Petőmihályfa Kultúrház és Könyvtár, 9826 Petőmihályfa, Dózsa u.13

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője

12:30
Hungarikumok fotókiállítás Kárpátalján

Kárpátaljai Nemzeti Érték Fesztivál Hungarikumok fotókiállítás megnyitója

Időpont: 2015. augusztus 7. (péntek) 12:30

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kárpátalja, Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

A kiállítást megnyitja: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésésért, hungarikumokért felelős államtitkár

11:00
Őrimagyarósdi falunap

Időpont: 2015. augusztus 8. (szombat) 11:00

Helyszín: Őrimagyarósd, sportpálya

Köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

14:00
Kercaszomori füzetek első kötetének bemutatása

Könyvbemutató: „Kercaszomori füzetek” első köteteként megjelenik Pongrácz Dániel családjának határszéli kálváriáját bemutató írása 

Időpont: 2015. augusztus 9. (vasárnap) 14:00

Helyszín: Kercaszomori Faluház

A kötetet ajánlja: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő


20:00
A Vasvári Békeház interaktív bemutatótermének átadása

Az „Együttműködés a Béke nevében” című LEADER térségek közötti együttműködési program keretében
a Békeházban kialakított interaktív bemutatóterem átadása.

Időpont: 2015. augusztus 9. (vasárnap) 20:00 

Helyszín: Békeház, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos út 10.

Avató beszédet mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő

11:00
Vasvári kormányablak átadás
A Vasvár, Árpád tér 1. szám alatt megnyíló Járási Hivatal
Kormányablak és Munkaerőpiaci Pont
átadási ünnepsége, melyet V. Németh Zsolt államtitkár köszöntővel nyit meg.

Időpont: 2015. augusztus 13. 11:00

Helyszín: 
Vasvár, Árpád tér 1. Járási Hivatal 
Kormányablak és Munkaerőpiaci Pont


11:00
Molnaszecsődi Falunap és Bagolytúra

Molnaszecsőd Község Falunapja 2015. augusztus 15-én szombaton kerül megrendezésre, a település rendezvényterén a Rába partján. A 11:00-kor kezdődő megnyitón V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszönti a résztvevőket.

Időpont: 2015. augusztus 15. 11:00

Helyszín: Molnaszecsőd, Közösségi tér


15:00
XIII. Rétesfesztivál Vasváron

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a Vasvári XIII. Rétesfesztiválra látogat és a  Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoportjának Hungarikumok - című kiállítását megnyitja. A kiállítás a XIII. Vasvári Rétes Fesztivál keretében a Nagy Gáspár Kulturális Központ Castrum Galériáján lesz bemutatva. 

Időpont: 2015. augusztus 15., 15:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Castrum Galéria


09:00
Vasszécseny, Szentmise és Szoboravató
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat, a Vasszécsenyi Templomban tartandó Maximilian Kolbe atya szobrának avatására, mely 2015. augusztus 16-án 9 órakor kezdődő szentmise után következik, a plébánia udvarán.

Időpont: 2015. augusztus 16. 9:00

Helyszín: Vasszécsenyi Templom, plébánia

Beszédet mond.

20:00
Körmendi Napok, Körmend
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz, és ünnepi beszédet mond a Körmendi Napokon

Időpont: 2015. augusztus 19. 20:00

Helyszín: Körmend, Rába part, városi híd, jobb part

10:00
Sárvár, Vas megyei Vadásznap megnyitója, 2015. szeptember 05. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője beszédében üdvözli a közönséget a Vas megyei Vadásznapon.

Időpont: 2015. szeptember 05. 10:00

Helyszín: Sárvár, Nádasdy-vár díszterme

14:30
Apátistvánfalva, Az őrségi gomba ünnepe 2015. szeptember 05. 14:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Gombafesztivál- az őrségi gomba ünnepe elnevezésű rendezvényen, Apátistvánfalván az Apát Hotelben, és a főzőverseny győzteseinek díját átadja.


Időpont: 2015. szeptember 05. 14:30
Helyszín: Apátistvánfalva, Apát Hotel és Étterem, Fő út 51.

16:30
Szarvaskend, Lovasverseny díjátadó 2015. szeptember 5. 16:30
A Szarvaskendi Lovasverseny díjátadón V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő köszöntőt mond.


Időpont: 2015. szeptember 05. 16:30

Helyszín: Szarvakend, Szabó-tanya

14:00
Sárvár, Vas Megyei Értéknap, Gála 2015. szeptember 6

V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője beszédével megnyitja a Vas Megyei Értéknapot, melyet a sárvári Nádasdy-várban rendeznek meg.

Időpont: 2015. szeptember 06 14:00 

Helyszín: Sárvár, Nádasdy-vár

10:00
Úrhida, 5 éves az úrhidai IKSZT, helyi aktivációs műhelynap 2015. szeptember 9
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond az 5 éves az úrhidai IKSZT helyi aktivációs műhelynapon.

Időpont: 2015. szeptember 9. 10:00

Helyszín: Úrhidai Gazda Tábor 8142 Úrhida, Petőfi Sándor u. 57.

09:30
Szombathely,22. Faiskolai Börze 2015.szeptember 10. 9:30
A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete szervezésében, 2015. szeptember 10-11-én megrendezik a 22. Faiskolai Börzét, melyen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz, és a rendezvény védnökeként a börzét megnyitja.

Időpont: 2015. szeptember 10. 9:30

Helyszín: Szombathely, Arena Savaria Sportcsarnok, Sugár u. 18.

08:45
Szentgotthárd, Kistérségi napok, vadászmise 2015. szeptember 12. 8:45
A Rábavölgye Vadásztársaság elnöke, Babati Zoltán felkérte V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, hogy legyen a Szentgotthárd városa kistérségi napok védnöke, vegyen részt a megnyitón, vadászmisén.

Időpont: 2015. szeptember. 12. 8:45

Helyszín: Szentgotthárd

12:30
Szentgotthárd, Első Hazai, Vasi Szüreti Bárányfesztivál 2015. szeptember 12.
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz az I. Szüreti Bárányfesztiválon Szentgotthárdon.

Időpont: 2015. szeptember 12. 12:30

Helyszín: Szentgotthárd

16:00
Rábafüzes, Nemzeti Fesztivál, 2015. szeptember 12. 16:00
A rábafüzesi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 12-én RÁBAFÜZESI Nemzeti Fesztivál, Nemzetiségek találkozóját rendezi meg, mely ezen kívül Falunap jelleget is fog ölteni, melyen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz.

Időpont: 2015. szeptember 12. 16:00

Helyszín: Rábafüzes, Rábafüzesi Fiókkönyvtár udvara 

14:00
Kemestaródfa,Tündérkert avatás 2015. szeptember 13. 14:00
V. Németh Zsolt avató beszédet mond a Kemestaródfai Tündérkert avatásán, majd részt vesz a Közösségi ház átadóján, amit falunap követ.

Időpont: 2015. szeptember 13. 14:00

Helyszín: Kemestaródfa

15:30
Keléd, Savanyító üzem alapkőletétele és hungarikum előadás 2015.09.19

V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő előadást tart a nemzeti értékekről Keléden a Savanyító Üzem Alapkőletétele alkalmából. 

Időpont: 2015. szeptember 19. 15:30 

Helyszín: Keléd 

17:00
Alma Fesztivál Jánosházán 2015. szeptember 19-én, köszöntő 17:00

2015. szeptember 19-én Alma Fesztivál Jánosházán. Második alkalommal rendezik meg az "Egy falat alma-egy korty pálinka-Vasi Vidéki Ízek" szlogent viselő fesztivált Jánosházán, melyen V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntőt mond.

Időpont: 2015. szeptember 19. 17:00

Helyszín: Jánosháza

Program:

9:30 óra Vásárnyitás

Délelőtt: Almavásár, Kirakodóvásár, Almából készült ételek és italok kóstolása, Alma falatozó, Helyi civil szervezetek és egyesületek bemutatója (Lekvár főzés)

Őrségi fazekas mesterség bemutatása (Magyarszombatfai fazekasok)

14:00 óra Óvodások, iskolások műsora

15:00 óra Animato Énekegyüttes

16:00 óra Soulwave

17:00 óra Köszöntő

18:00 óra Wellhello

20:00 óra Anna and the Barbies

21:00 óra Sipőcz Rock Band

Gyermekműsorok

 

Vasi jellegzetes ételek főzése és kóstolása.

(Grill ételek almával, Vasi kanászpecsenye, Jánosházi babgulyás, Kukoricás puliszka, Tökös-mákos rétes, Túrós rétes, Almás rétes)

11:00
Aggtelek, Konferencia megnyitó 2015.09 22

    V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az Aggteleki Nemzeti Park 30. éves, az UNESCO 70 éves és a Világörökség 20 éves jubileumi Ünnepségén.

Időpont: 2015.szeptember 22. 

Helyszín: Baradla Barlang Aggtelek

10:00
OMÉK megynyitó, Budapest 2015 szeptember 23
V. Németh Zsolt díszbeszédet mond az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár megnyitóján.

Időpont: 2015. szeptember 23. 10:00

Helyszín: Hungexpo, Albertirsai út 10, 1101


14:00
OMÉK Tanya Konferencia,Budapest 2015. szeptember 23

A 2015. évi OMÉK „A tanyafejlesztési program, legszebb konyhakert” című szakmai konferenciáján részt vesz V. Németh Zsolt államtitkár.

Időpont: 2015. szeptember 23. (péntek), 14:00 –18:00

Helyszín: Hungexpo, G pavilon (Budapest HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, 1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)   10:00
OMÉK, Hungarikum Konferencia Budapest, 2015. szeptember 24
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Nemzeti Értékek, Kiemelkedő Nemzeti értékek és Hungarikumok a Nemzeti Értékpiramis rendszerében konferencián az OMÉK keretein belül.


Időpont:  2015. szeptember 24. csütörtök 10.00-13.00 óráig

Helyszín: OMÉK 2015, Hungexpo (1101 Budapest Albertirsai út 10.), 


10:00
Budapest, IKSZT országos találkozó 2015. szeptember 25
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT) IV. országos találkozóján, és beszédében köszönti a résztvevő közönséget.

Időpont: 2015. szeptember 25. 10:00

Helyszín: Herman Ottó Intézet rendezvény terem (Budapest, XXII. kerület, Park utca 2.)

16:30
Egervár, Faluház és könyvtár avatás 2015 szeptember 25
V. Németh Zsolt avató beszédet mond az Egervári Faluház és könyvtár átadóján.

Időpont: 2015. szeptember 25 16:30

Helyszín: 8913 Egervár, József A. u. 40. 

13:30
Ikervár, Családi nap Milleneum Polgári Egyesület 2015.szeptember 26
Ikerváron, a Vas megyei Családi nap és Ikertalálkozón V. Németh Zsolt nyitóbeszédet mond.

Időpont: 2015. szeptember 26 13:30

Helyszín: Ikervár, Művelődési Ház, rendezvénytér

17:00
Hosszúpereszteg, 125 éves a Tűzoltó Egyesület 2015. szeptember 26
A hosszúperesztegi Tűzoltó Egyesület 125-éves jubileumi rendezvényén V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő beszédet mond, és átadják a pályázaton elnyert gépkocsit.


Időpont: 2015. szeptember 26 17:00

Helyszín: Hosszúpereszteg

   

14:00
Budapest, Országház Teremtésvédelmi konferencia 2015.09.29
V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár beszédet mond a Teremtésvédelmi Konferencián az Országházban.

Időpont: 2015. szeptember 29. 14:00

Helyszín: Országház, Felsőházi Terem

14:45
Budapest,Ostrakon Hungarikum Nap 2015. szeptember 30. 14:45
"Nemzeti értékeink védelme a XXI. században" - V. Németh Zsolt a Hungarikum Bizottság munkájáról előadást tart az Ostrakon Hungarikum Napon.

Időpont: 2015. szeptember 30. 14:45

Helyszín: 1118 Bp. Ménesi út 5.

11:00
Sarród,FHNP projektzáró rendezvény 2015 október 1
„A Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak
rekonstrukciója” című KEOP projekt sajtótájékoztatóval egybekötött
zárórendezvényén üdvözlő beszédet mond V. Németh Zsolt államtitkár.

Időpont: 2015. október 01. 11:00

Helyszín: Sarród, Rév-Kócsagvár

15:00
Budapest, Széll Kálmán konferencia 2015. október 1
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Széll Kálmán halála 100. évfordulójának tiszteletére rendezett emlékülésen.

Időpont: 2015. október 01. 15:00

Helyszín: Országház, Felsőházi terem

11:00
Nádasd, útátadás 2015. október 2
V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő részt vesz a nádasdi elkerülő út átadásán.

Időpont: 2015 október 2 11:00

Helyszín: Nádasd

14:00
Máriaújfalu,Hársas tavi kirándulóhely átadása 2015. október 2
A Szombathelyi Erdészeti Zrt.  2015. október 2-án (pénteken), 14 :00 órakor (Szentgotthárd-Máriaújfalu)
az Erdők Hete alkalmából, a Társaság közjóléti programja keretében felújított Hársas-tavi kirándulóhely átadó ünnepséget tart, melyen V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz.

Időpont: 2015. október 02. 14:00

Helyszín: Máriaújfalu

15:30
Körmend,Fórum - Kórházi beruházásról 2015. október 2
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a körmendi Kórházi beruházásokról szóló fórumon.

Időpont: 2015. október 02. 15:30

Helyszín: Körmend  

16:00
Gyanógeregye, Hungarikum előadás 2015 október 3
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz és beszédet mond a Gyanógeregyei Hungarikum előadáson.

Időpont: 2015 október 3. 16:00

Helyszín: Gyanógeregye

17:30
Oszkó, Hegypásztorkör köszöntése 2015. október 3
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz Oszkón a Hegypásztorkör köszöntésén.

Időpont: 2015 október 03 17:30

Helyszín: Oszkó

11:00
Nemeskolta,Szent Márton szoboravatás 2015. október 4
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő Nemeskoltán felavatja Szent Márton szobrát.

Időpont: 2015 október 04 11:00

Helyszín: Nemeskolta, Szent Márton Templom

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

13:00
Debrecen, Hungarikum Bizottsági Ülés
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Debreceni Hungarikum Bizottság ülésen.

Időpont: 2015. október 13. 13:00

Helyszín: Debrecen

13:35
Budapest, Ökoindustria Nagydíj átadása
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a IV. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás ünnepélyes megnyitóján, ahol átadja az ÖKOINDUSTRIA Nagydíjakat, és a Környezetbarát Termék védjegyeket.

Időpont: 2015 október 14. 13:35

Helyszín: Budapest, Millenáris B csarnok

17:00
Vaskeresztes, pályázati terepjárók átadása 2015 október 15
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének meghívására V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a pályázaton elnyert három gépjármű hivatalos átadó ünnepségén, Vaskeresztesen.

Időpont: 2015 október 15. 17:00

Helyszín: 9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz., Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége

09:30
Hegyhátsál, látogatás az OMSZ üvegházgáz mérőállomásra 2015 október 16
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ellátogat az Országos Meteorológiai Szolgálat Hegyhátsáli mérőállomására, ahol az üvegházgáz mérésére szolgáló műszert mutatják be.

Időpont: 2015 október 16

Helyszín: Hegyhátsál

11:00
Vasvár-Szemenye-8. főút elkerülő útátadás 2015 október 16
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a Vasvár-Szemenye 8. főút elkerülő szakaszának átadásán.

Időpont: 2015 október 16. 11:00

Helyszín: Vasvár-Szemenye 8.-as főút

14:00
Szombathely, Megyeháza-Megyei TOP egyeztetés 2015 október 16
V. Németh Zsolt  államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Szombathelyi Megyeházán megtartott Megyei TOP egyeztetésen.

Időpont: 2015 október 16. 14:00

Helyszín: Szombathely, Megyeháza

14:00
Szentpéterfa, Helyi értéktár megnyitó 2015 október 18
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő beszédet mond Szentpéterfán a helyi értéktár megnyitója alkalmából.

Időpont: 2015 október 18 14:30

Helyszín: Szentpéterfa 

10:00
Oszkó,Sajtótájékoztató 2015. évi Termelő Falu Program 2015. október 22
V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart Oszkón, a 2015 évi Falu Program kapcsán.

Időpont: 2015. október 22. 10:00

Helyszín: Oszkó

11:00
Jánosháza, Október 23-i ünnepség, koszorúzás 2015. október 22
V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője részt vesz a Jánosházán tartandó október 23-i ünnepségen és koszorúzáson.

Időpont: 2015. október 22. 11:00

Helyszín: 9545 Jánosháza, Ady u. 14., Szent Imre Általános Iskola

16:30
Őriszentpéter, Nemzeti Ünnepi köszöntő 2015. október 22. 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ellátogat az Őriszentpéteri, Nemzeti Ünnepi köszöntőre.

Időpont: 2015. október 22. 16:30

Helyszín: Őriszentpéter

19:30
Szombathely, Vas megyei választmányi ülés 2015. október 22. 19:30
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő részt vesz a Szombathelyi Vas megyei választmányi ülésen.

Időpont: 2015. október 22. 19:30

Helyszín: Szombathely

10:00
Őriszentpéter, "Természetesen Őrség" 2015. október 23. 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár és mint a térség országgyűlési képviselője ellátogat az őriszentpéteri "Természetesen Őrség" elnevezésű rendezvényre, ahol többek között a klímaváltozás is téma lesz, valamint kézműves vásárral, táncházzal, és sok más érdekes programmal készülnek a szervezők.

Időpont: 2015. október 23. 10:00

Helyszín: Malom Látogatóközpont, Őriszentpéter, Városszer 116.

14:30
Pinkamindszent, Köszöntő és helyi értéktár kiállítás megnyitása 2015. október 23. 14:30
V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő köszöntőt mond a pinkamindszenti helyi értéktár és kiállítás megnyitóján.

Időpont: 2015. október 23. 14:30

Helyszín: Pinkamindszent, Kultúrház, Fő utca 98.

17:30
Vasvár, Október 23-i megemlékezés, koszorúzás 2015 október 23 17:30
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen ünnepi beszédet mond V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, melyet
Vasvár Város Önkormányzata által adományozott kitüntetések átadása, és koszorúzás követ.

Időpont: 2015. október 23. 17:30

Helyszín: Vasvár, Főszolgabíró tér és Nagy Gáspár Kult. Központ

14:00
Vasalja, Pályázati terepjárók átadása, tündérkert avatás 2015. október 24. 14:00

Vasalja Község Önkormányzata és a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösségi rendezvényt tart, melyre V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselője ellátogat, és átadják a pályázat útján nyert terepjárót, majd Tündérkertet avatnak.

Időpont: 2015. október 24. 14:00

Helyszín: Vasalja, Templomkert

16:00
Alsóújlak, Őshonos állatpark, Könyvbemutató 2015. október 24. 16:00
Étkek, helyek, emberek Nemzeti ízek szakácskönyve című könyv rendhagyó könyvbemutatójára látogat V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő.

Időpont: 2015. október 24. 16:00

Helyszín: Őshonos Állatpark, Alsóújlak, Csurgó u. 38.

18:00
Vaskeresztes, Településfejlesztési Fórum 2015. október 24. 18:00
Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes és Szentpéterfa Községek Önkormányzatai és Képviselő-testülete megbízásából 2015. október 24. napján 16.00 órára összehívott,  a vaskeresztesi településfejlesztési fórumon vesz részt V. Németh Zsolt, mint a térség országgyűlési képviselője.

Időpont: 2015. október 24. 18:00

Helyszín: Vaskeresztes

Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Vasvár, Geotermikus projekt lezárása, 2015. október 27. 11:00
A „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” elnevezésű pályázat lezárásának alkalmából köszöntőt mond V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő Vasváron.

Időpont: 2015. október 27. kedd 11:00

Helyszín: Vasvár, Járdányi professzor utca
(74-es főút mentén, Járdányi professzor utca 13. szám alatti szakközépiskolával szembeni telephely, nyitott terület)

18:00
Budaörs, Helyi termékek kiállítása megnyitó 2015. október 28. 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond a Budaörsi Helyi Termékek Kiállításának megnyitóján.

Az esemény apropója, hogy a Buda környéki barackfajták a Pest megyei értéktárba kerültek, és a budaörsi barack az országos értéktárba pályázik. Budaörs hagyományosan barackjairól volt híres, és a Gazdakör célja, hogy ápolja és újjáélessze a régi hagyományokat.

Időpont: 2015. október 28. Szerda 18:00

Helyszín: Budaörs, Lévai utca 34., Lévai utcai Közösségi ház nagyterme

10:00
Budapest, együttműködési megállapodás a Coop Zrt.-vel 2015 október 29. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a COOP Zrt.-vel és a Környzetbarát Termék Nonprofit Kft.-vel kötött háromoldalú együttműködési megállapodás aláírásán.

Időpont: 2015 október 26. 10:00

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Egeraracsa, Sajtótájékoztató 2015. október 30. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a 2015. évi Termelő Falu Program kapcsán  Egeraracsán.

Időpont: 2015. október 30. 10:00

Helyszín: Egeraracsa, Kossuth u. 4. Közösségi Húsfeldolgozó

11:00
Pogányvár, OMSZ, radar állomás átadása 2015. október 30. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz az Országos Meteorológiai Szolgálat radar átadóján, Pogányváron.

Időpont: 2015. október 30. 11:00

Helyszín: Pogányvár


14:00
Káld, Pályázati kisbuszok átadása 2015. október 31. 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő Október 31-én (szombaton) 14.00 órakor kezdődő települési és megyei értékekről  szóló rendezvényen vesz részt Káldon.
Az esemény keretében átadják a pályázaton elnyert  két  káldi kisbuszt.


Időpont: 2015. október 31. 14:00

Helyszín: Káld, Kultúrház, Berzsenyi u. 5.

Senior néptáncegyüttes fellépése

11:00
Szentgotthárd, Kormányablak megnyitása 2015. november 6. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond a szentgotthárdi Kormányablak megnyitóján.

Időpont: 2015. november 6. 11:00

Helyszín: Szentgotthárd

10:00
Szombathely, Szent Márton Püspökért Szent Mise, 2015. november 7 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a Szent Márton Püspökért tartandó megemlékezésen, Szombathelyen a Székesegyház Szentélyében.

Időpont: 2015. november 7. 10:00 szombat

Helyszín: Szombathely, Székesegyház 
              Berzsenyi Dániel tér 3, 9700

14:30
Táplánszentkereszt, Népzenei rendezvény, 2015. november 7. 14:30

V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő részt vesz a táplánszentkereszti népzenei rendezvényen, melyen többek között a Tavaszi Szél Citerazenekar 50. születésnapját ünneplik.

Időpont: 2015. november 7. szombat 14:30

Helyszín: Táplánszentkereszt, Jókai Mór Művelődési Ház, 9761 Táplánszentkereszt, Fő út 4-6.  


18:00
Szombathely, Senior Néptáncegyüttes fellépése 2015. november 7. 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a szombathelyi rendezvényen, ahol a Senior Néptáncegyüttes lép fel.

Időpont: 2015. november 7. szombat 18:00

Helyszín: Szombathely, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Ady tér 5.

14:00
Szentgotthárd, Szlovének Szövetségének ünnepsége 2015. november 8. 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond Szentgotthárdon, a Szlovének Szövetségének ünnepségén.

Időpont: 2015. november 8. vasárnap 14:00

Helyszín: Szentgotthárd, Szlovének háza konferencia terme, 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi út 1. 

11:00
Nyíregyháza, értéktáras projektzáró rendezvény 2015. november 10 11:00
V. Németh Zsolt köszöntőt mond a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság által meghirdetett, és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megvalósult: Az értéktár mozgalom és a megyei értéktár népszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében című projekt rendezvényen.

Időpont: 2015. november 10. kedd 11:00 

Helyszín: Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, Benczúr tér 21, 4400 

17:00
Kecskemét, Bugaci őshonos kiállítás 2015. november 11. 17:00
Bodor Miklós grafikusművész képeiből rendez kiállítást a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Bugaci Őshonos Kiállítás címmel, melyen V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond.

Időpont: 2015. november 11. szerda 17:00

Helyszín: Kecskemét, 6000, Liszt F. utca 19.

10:00
Budapest, Színes falak sajtótájékoztató 2015. november 12. 10:00

A Színes Város program keretein belül, a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a tavaly átadott fal mellé három új falat készítenek a fiatal művészek. Ez utóbbiak arra a témára épülnek, hogy mit gondolnak rólunk a külföldiek. A BGYH Zrt. „fala” pedig Budapest ikonikus vonzerőit, a világhírű gyógyvizeket és gyógyfürdőket népszerűsíti.

A három új fal és az együttműködés bemutatása céljából sajtótájékoztatót tartanak, melyen V. Németh Zsolt államtitkár is részt vesz.

Időpont: 2015. november 12. csütörtök 10:00

Helyszín: Budapest, 1051 Petőfi tér 3-5.

10:00
Budapest, Ürge-konferencia, 2015. november 13. 10:00

 „Az Év emlőse az ürge” rendezvénysorozat  keretén belül V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a „Hát ilyen az ürge…” - Ünnepi Ürge Gálán a Magyar Természettudományi Múzeumban. 

Időpont: 2015. november 13. péntek 10:00

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest,  Ludovika tér 2-6. 

14:30
Karakó, Kisbusz átadása
V. Németh Zsolt államtitkár és mint a térség országgyűlési képviselője Karakóban pályázaton elnyert kisbuszt ad át.

Időpont: 2015. november 13. péntek 14:30

Helyszín: Karakó

19:00
Budapest, Köszöntő az U7-ben 2015. november 17. 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz az U7 kulturális-közéleti klub november 17-i rendezvényén, melynek témája ezúttal a hungarikum mozgalom, a nemzeti értékek gyűjtése, bemutatása lesz.

Időpont: 2015. november 17. 19:00

Helyszín: Budapest, Újpest rakpart 

08:15
Budapest, VI. Madárvédelmi konferencia 2015. november 18. 8:15
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. és a Herman Ottó Intézet együttműködésében megrendezik a VI. Madárvédelmi konferenciát, amelynek idei fő témája az energetikai infrastruktúrák természetvédelmi lehetőségeinek kihasználása, illetve ezen infrastruktúrák által okozott természetvédelmi problémák kezelése. V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az eseményen.

Időpont: 2015. november 18. 8:15 szerda

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2.

12:30
Székesfehérvár, Országos Geoinformatikai Konferencia 2015. november 19

Az ORSZÁGOS GEOINFORMATIKAI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS a földügy, az építésügy, a vízügy, a bányászat, a mezőgazdaság, a természet- és környezetvédelem földmérési-térinformatikai feladatkörében, "jogi szabályozás és szakmai gyakorlat a geoinformatikában" címmel fórumot szervez az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet. V. Németh Zsolt államtitkárt felkérték, hogy vegyen részt az elnökség munkájában, köszöntőt, és előadást is tart az eseményen.

Időpont: 2015. november 19. csütörtök 12:30

Helyszín: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet, Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.

10:00
Szarvaskend, Vas megyei értéknap 2015. november 21. 10:00

V. Németh Zsolt Államtitkár részt vesz a 2015. 11. 21-én Szarvaskenden "Értékeink által fennmaradni" címmel megrendezendő értéktárak létrehozását generáló és működésüket segítő programsorozat záróprogramján.

Időpont: 2015. november 21. szombat 10:00

Helyszín: Szarvaskend, Sibrik (Széchenyi) Kastély, 9913 Fő u. 66.

14:00
Vasvár, Autó átadása, szentelése 2015. november 21. 14:00
A Vasvári Tűzoltóság 2015. november 21-én új tűzoltóautót avat, melyre meghívták V. Németh Zsolt államtitkárt és országgyűlési képviselőt.

Időpont: 2015. november 21. szombat 14:00

Helyszín: Vasvár, Vasvári Tűzoltóság, 9800, Alkotmány u. 8.

16:00
Gasztony,Széll Kálmán emléktábla avatása 2015. november 21. 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő részt vesz Gasztonyban a Széll Kálmán emléktábla avatáson.

Időpont: 2015. november 21. szombat 16:00

Helyszín: Gasztony, Önkormányzati Hivatal, Fő utca 39., 9952

10:00
Budapest,Konferencia az egyházak környezetvédelmi szerepéről 2015. november 25 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond a Budapesti, Konferencia az egyházak környezetvédelmi szerepéről rendezvényen 2015. november 25-én.

Időpont: 2015. november 25. 10:00 szerda

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium, Kossuth Lajos tér 11.- Darányi Ignác terem

09:00
Budapest, HOi, Konferencia - TÁMOP-os projektzáró 2015 november 26 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz és köszöntőt mond a TÁMOP 3.2.15-15. kódjelű „Innovatív technológiák meghonosítása hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” című projekt záró rendezvényén 2015. november 26. napján a Herman Ottó Konferenciatermében.

Időpont: 2015. november 26. csütörtök 9:00

Helyszín: Herman Ottó Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2

11:00
Vasalja, KEOP projekt sajtó nyilvános záró rendezvény 2015. november 27 11:00

V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője beszédében méltatja a Vasalja Közös Önkormányzati hivatalához tartozó településeken önkormányzati épületek energetikai célú felújítása című KEOP projekt sajtó nyilvános záró rendezvényen résztvevő közönséget.

Időpont:          2015. november 27. (péntek) 11.00 óra

Helyszín:        11.00 – 11.15 Rádóckölked, Faluház

                        11.30 – 11.45 Nagykölked, Faluház

                        12.00 – 13.00 Vasalja, Kultúrház


14:00
Oszkó, Szennyvizes projektzáró rendezvény 2015 november 27. 14:00
Oszkó Község Önkormányzata meghívására V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszönti az „OSZKÓ KÖZSÉG SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAM” NYDOP-4.1.1/A-11-2012-0036 azonosító számú projektje ünnepélyes projektzáró rendezvényén résztvevő közönséget.

Időpont: 2015. november 27. Péntek 14:00

Helyszín: Oszkó, Kossuth u. 3. (Szennyvíztelep)

14:30
Balatonkenese, TÁMOP projekt lezárása, 2015. november 28. 14:30

Balatonkenese Város Önkormányzata 2015 júliusában pályázatot nyert a Balaton környéki hagyományőrzés és kézművesség értékeinek felkutatására és népszerűsítésére. A pályázatot a Herman Ottó Intézet vezetésével megalakult, öt tagú konzorcium tagjaként nyerte el. A konzorcium többi tagja a tokaji régió és a budapesti agglomeráció területén végeznek hasonló kutatást és egyéb tevékenységeket.

A projekt lezárásaként 2015. november 28-án Hagyományőrző Kultpiacot szerveznek, melyre V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő ellátogat.

Időpont: 2015. november 28. Szombat 14:30

Helyszín: Balatonkenese, Sportcsarnok, 8174 ,Táncsics utca 27


 

18:30
Budapest, Hungarikum Gála 2015. december 2. 18:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Hungarikum Gálán, melyen ünnepi beszédet mond.

Időpont: 2015. december 2. 18:30

Helyszín: Budapest, Vigadó

09:00
Budapest, Hungarikum Bizottsági ülés 2015. december 3 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Földművelésügyi Minisztériumban tartandó Hungarikum Bizottsági Ülésen.

Időpont: 2015. december 03. 9:00 csütörtök

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11

08:15
Vasvár, Mikulás ünnepség, 2015. december 4 8:15
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Vasvári Ficánkoló Óvoda Mikulás Ünnepségére, ahol szájharmónikázik, és részt vesz a gyerekek megajándékozásában.

Időpont: 2015. december 04. 8:15 péntek

Helyszín:
 Vasvári Ficánkoló Óvoda. 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 2.

09:30
Győrvár, Szója Roadshow 2015. december 4. 9:30
A Karintia Kft. “Karintia szója roadshow” című rendezvényén V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő nyitó beszédet mond.

Időpont: 2015. december. 04., péntek, 09:30

Helyszín: A Birkás Pálinkaház Konferenciaterme, 9821 Győrvár, 74-s főút mellett

11:00
Gérce, Mikulás ünnepség 2015. december 4 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Gércei Óvodai Mikulás Ünnepségére, ahol szájharmónikázik, és részt vesz a gyerekek megajándékozásában.

Időpont: 2015. december 04. péntek 11:00

Helyszín: Gérce óvoda, 9672 Gérce, Kossuth utca 88/b

16:20
Keszthely,Szent Miklós-napi Házipálinka Ünnep és Mustra 2015. december 6. 16:20
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő elfogadta a meghívást a Szent Miklós-napi Házipálinka Ünnep és Mustrára, ahol többek között szó lesz a pálinkához kapcsolódó adózásról, az otthoni pálinkafőzésről is.

Időpont: 2015. december 6. 16:20

Helyszín: Keszthely, Fejér György Városi Könyvtár - Keszthely, Zeppelin tér 3.

10:00
Budapest, MKÁ Kiadvány bemutatója - sajtótájékoztató 2015. december 8 10:00

A Herman Ottó Intézet szervezésében, a Magyarország Környezeti Állapota című kiadvány bemutatóján V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond.

Időpont: 2015. december 8 kedd 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Kossuth Lajos Tér 11

17:30
Budapest, Herman Ottó Ünnep 2015. december 9. 17:30
V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédet mond, és részt vesz a Herman Ottó Szellemiség díjátadón, amit a Herman Ottó Intézet Évzáró Ünnepségén belül tartanak.

Időpont: 2015. december 7. 17:30 szerda

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet, Budapest, Park u. 2. Rendezvényterem

11:00
Szentgotthárd, Autóbuszállomás átadása 2015.december 11. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond az ÉNYKK Zrt.-nél Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése című projekt keretében megvalósult Szentgotthárd intermodális új autóbusz-állomás, utas-tájékoztató rendszer átadásán, projektzáró rendezvényén.

Időpont: 2015. december 11 péntek 11:00

Helyszín: Szentgotthárd, Autóbusz-állomás, 9970 Ady u. 7.

17:00
Alsóújlak, Kisbuszok átadása 2015. december 11. 17:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond Alsóújlakon, a pályázaton nyert gépjárművek átadása alkalmából, amit felszentelés követ.

Időpont: 2015. december 11. péntek 17:00

Helyszín: Alsóújlak, Petőfi u. 13. (Kultúrház) mögötti aszfaltozott pálya

16:00
Körmend, 20. Jubileum, Kiállítás 2015. december 12. 16:00
A Körmendi Kastélyszínház Társulat 20. jubileumát ünnepli 2015-ben. A KASZT 20 évét képekben, tárgyakban, mondatokban bemutató kiállítás megnyitójára invitálták V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki ünnepi beszéddel készül az eseményre. 

Időpont: 2015. december 12. szombat 16:00

Helyszín: Körmend, 9900 Berzsenyi u. 11.

18:00
Vasvár, Káldy Lajos kiállítás megnyitása 2015. december 12 18:00

V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédével megnyitja Káldy Lajos festőművész kiállítását.

Időpont: 2015. december 12. Szombat 16:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, 9800 Bartók B. u. 4.

Névtelen
feltöltés alatt

12:30
Budapest, Kürtőskalács sajtótájékoztató 2015. december 14. 12:30
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart kürtőskalács témában.

Időpont: 2015. december 14. 12:30 hétfő

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium 1055 Kossuth Lajos tér 11

Brüsszel, Környezetvédelmi Tanácsülés 2015. december 16.
V. Németh Zsolt államtitkár Környezetvédelmi Tanácsülésen vesz részt Brüsszelben.

Időpont: 2015. december 16. szerda

08:30
Budapest, Tanyapályázatos sajtótájékoztató 2015 december 17.
V. Németh Zsolt államtitkár tanyapályázattal kapcsolatos sajtótájékoztatót tart.

Időpont: 2015. december 17. 8:30 csütörtök

Helyszín: Budapest, 1055 Földművelésügyi Minisztérium, Kossuth Lajos tér 11

11:00
Budapest, Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2015. december 17.
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő díjat ad át a Gábor Dénes-díj átadási ünnepségen az Országházban.

Időpont: 2015. december 17 csütörtök 11:00

Helyszín: Budapest, Országház

                                      

10:00
Vasvár, Körforgás Egyesület rendezvénye 2015. december 18. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Körforgás Egyesület rendezvényén, amit a  Kardos László Általános Iskolában tartanak Vasváron. 

Időpont: 2015. december 18. péntek 10:00

Helyszín: Kardos László Általános Iskola,Vasvár, József A. u.23-25

13:00
Vasszécseny, Kerékpárút átadása 2015. december 18. 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond Vasszecseny Község Önkormányzata meghívására a Hiányzó hivatásforgalmi kerékpárút építése Vasszécseny községben a 87-es számú főút mentén elnevezésű projekt keretében a Gyöngyös és Széchenyi utca között megvalósult kerékpárút szakaszának ünnepélyes átadásán.

Időpont: 2015. december 18. péntek 13:00 

Helyszín: Vasszécseny, Petőfi Sándor u. 11 Községháza, Házasságkötő terem

15:00
Szentgotthárd, Karácsonyi Ünnepség 2015. december 18. 15:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat, és köszöntőt mond a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 2015. december 18-án tartandó karácsonyi ünnepségén.

Időpont: 2015. december 18 péntek 15:00

Helyszín: Szentgotthárd10:00
Körmend, szennyvizes projektzáró 2015.12.22. 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő Körmendre látogat, és beszédet mond a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0030 azonosítójú, „Körmend Város szennyvíz-csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával” című projekt sajtónyilvános, ünnepélyes projektátadó rendezvényén.

Időpont: 2015.december 22. kedd 10:00

Helyszín: Körmend, Berki Étterem17:00
Vasszécseny, Jubileumi Tanácsülés 2015.12.22. 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz Vasszécsenyben a Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulása 25. éves jubileumi tanácsülésén.

Időpont: 2015. december 22. kedd 17:00

Helyszín: Vasszécseny, 9763 Kossuth Lajos utca 36. Új-Ebergényi Kastélyszálló díszterme

10:00
Szentgotthárd, Focipálya átadó ünnepség 2015.12.23. 10:00
Szentgotthárd Város Önkormányzata meghívására V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz az új nagyméretű műfüves labdarúgópálya 2015. december 23-án, szerdán, 10.00 órától tartandó ünnepélyes átadásán,és az azt követő fogadáson.

Időpont: 2015. december 23. szerda 10:00

Helyszín: Szentgotthárd Városi Sporttelep (9970 Szentgotthárd Kossuth L. út 57.)

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

13:00
Budapest, Magyar Mérnöki Kamara díjátadó 2016.01.20 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának szervezésében tartandó díjátadón, ahol a díjazottak három kategóriában indulnak.

Időpont: 2016. január 20. szerda 13:00

Helyszín: Budapest, Angyal u. 1-3. (Magyar Mérnöki Kamara)

20:00
Vasvár, Városi Bál, 2016.01.23 20:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Vasvári Bálon, ahol köszönti a bálozókat.

Időpont: 2016. január 23. szombat 20:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4, 9800

10:00
Budapest, Konferencia: Szigetköz és a Csallóköz rehabilitációja 2016.01.26. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár konferencián vesz részt Szigetköz és a Csallóköz rehabilitációja témában.

Időpont: 2016. január 26. kedd 10:00

Helyszín: MTA, 1051 Széchenyi István tér 9.

14:30
Szombathely, Nagy Kolbászkönyv bemutatója 2016.01.29 14:30
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntőt mond a szombathelyi Nagy Kolbászkönyv bemutató elnevezésű eseményen.

Időpont: 2016. 01.29. péntek 14:30

Helyszín: Szombathely, Vas Megyei Levéltár, Hefele Menyhért u. 1., 9700

19:00
Szombathely, Környezetvédelmi Bál 2016.01.30 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntőt mond a szombathelyi Környezetvédelmi Bálon.

Időpont: 2016. január 30. szombat 19:00

Helyszín: Szombathely, Bartók Béla krt. 39, 9700, Claudius Hotel

09:30
Budapest, Vizes Élőhelyek Világnapja 2016. február 2. 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel köszönti a Vizes Élőhelyek Világnapján részt vevő közönséget a Természettudományi Múzeumban.

Időpont: 2016. február 02. kedd 9:30

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey Andor terem, Budapest, Ludovika tér 2-6, 1083


10:00
Körmend, Sajtótájékoztató 2016. február 5 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, sajtótájékoztatót tart Körmenden.

Időpont: 2016. február 5. péntek 10:00

Helyszín: Körmend, Rákóczi út 35, VK iroda

12:00
Szarvaskend, III. Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny 2016.
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Szarvaskendi III. Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.

Időpont: 2016. február 6. szombat 12:00

Helyszín: Szarvaskend, Szabó-tanya,  Iskola utca 030/5 hrsz., 9913


14:00
Rábagyarmat, Idősek Farsangja 2016. február 7. 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Rábagyarmati Idősek Farsangján.

Időpont: 2016. február 7. vasárnap 14:00

Helyszín: Rábagyarmat, Művelődési Ház - Kocsis László u. 4.

Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Budapest, Hulladék Akadémia megnyitó 2016.02.09 9:00

V. Németh Zsolt államtitkár köszöntővel nyitja meg a Hulladék Akadémia Kiállítást.

Időpont: 2016. február 09. kedd 9:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus Déli Épület aulája, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

 

10:00
Budapest, Sajtótájékoztató hungarikum témában 2016.02.10 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart hungarikum témában.

Időpont: 2016. február 10. szerda 10:00

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

20:00
Budapest, Környezetvédelmi Bál 2016.02.13. 20:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a XVI. Környezetvédelmi Bálon Budapesten.

Időpont: 2016. február 13. szombat 20:00

Helyszín: Bp. Kongresszusi Központ, Jagelló út 1-3, 1123

19:00
Budapest, Echo TV élő adás hungarikum pályázatok 20169.02.15 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár a hungarikum pályázatokról nyilatkozik az Echo TV élő műsorában ma 19:00 kezdettel.

Időpont: 2016. február 15. hétfő, 19:00

Helyszín: Budapest, Echo TV

09:30
Pozsony,Szlovák-magyar Környezetvédelmi Bizottsági Ülés 2016.02.18 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz Pozsonyban a Szlovák-magyar Környezetvédelmi Bizottsági Ülésen.

Időpont: 2016. február 18. csütörtök 9:30

Helyszín: Pozsony, Hotel Kormorán, ?amorín-?ilistov, Slovakia 

14:00
Vasvár, Ápolók Napja 2016.02.19 14:00

A Magyar Ápolási Egyesület Vas Megyei Szervezete Ápolók Napját szervez Vasváron, melyre meghívta V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki ünnepi köszöntővel tesz eleget a felkérésnek.

Időpont: 2016. február 19. péntek 14:00

Helyszín:Vasvár,Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4, 9800

 

10:00
Budapest, Hungarikum a turizmusban, turizmus a hungarikumokért konferencia 2016.02.25.
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a "Hungarikum a turizmusban, turizmus a hungarikumokért" konferencián.

Időpont: 2016. február 25 csütörtök 10:00

Helyszín: Budapest, Edutus Főiskola, Falk Miksa utca

18:00
Szombathely, Előadás környezetvédelmi rendezvénysorozat 2016.02.25 18:00

V. Németh Zsolt államtitkárt fővédnöke lesz a Szülőföld Kulturális, Sport és Örökségvédelmi Egyesület által szervezett szombathelyi környezetvédelmi rendezvénysorozatnak, melyet beszédével nyit meg, majd tájékoztatja a jelenlévőket az idei évre tervezett környezetvédelmi programokról, valamint a környezetvédelmi felelősségvállalás fontosságáról.

Időpont: 2016.02.25. csütörtök 18:00

Helyszín: 9700 Szombathely,11-es Huszár út 40.  

11:00
Szentgotthárd, Sajtótájékoztató A Magyar Államkincstár irodájának avatója 2016.02.26. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Magyar Államkincstár irodájának avatója alkalmából rendezett sajtótájékoztatón.

Időpont: 2016. február 26. péntek 11:00

Helyszín: Szentgotthárd

17:00
Körmend, Szalagavató Ünnepség 2016.02.26 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Szombathelyi Műszaki SZC Rázsó Imre szakközépiskolája és szakiskolája végzős diákjainak szalagavató ünnepségére.

Időpont: 2016.02.26 péntek 17:00

Helyszín: Körmend, Sportcsarnok, 9900 Kossuth Lajos utca 36

11:00
Dorog, Hulladékégető üzem látogatás 2016.március 02 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a dorogi hulladékégető üzembe.

Időpont: 2016. március 02 szerda 11:00
Helyszín: Dorog, Bécsi út 131, 2510

Brüsszel, Környezetvédelmi Tanácsülés 2016.március 4
V. Németh Zsolt államtitkár kiutazik a Környezetvédelmi Tanácsülésre Brüsszelbe.

Időpont: 2016. március 04 péntek

Helyszín: Brüsszel

09:30
Budapest, Sajtótájékoztató - TeSzedd 2016. március 8 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár bejelenti a TeSzedd! akció időpontját, és beszél annak nemzetközi vonatkozásáról, eddigi eredményeiről, valamint a kezdeményezés céljairól a Földművelésügyi Minisztérium sajtótájékoztatóján.

Időpont: 2016. március 08 kedd 9:30

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Budapest, Tisztújító közgyűlés 2016. március 10.10:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz és előadást tart a környezetvédelem aktuális kérdéseiről a Magyar Mély-és Útépitő Társaság 2016 március 9-én tartandó tisztújító közgyűlésén.

Időpont: 2016. március 10 csütörtök 10:00

Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park

12:00
Nemeskeresztúr, Falubusz átadása 2016. március 12 12:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a nemeskeresztúri falubusz átadáson.

Időpont: 2016. március 12. szombat 12:00

Helyszín: Nemeskeresztúr, Polgármesteri Hivatal udvara, Kossuth u. 71.

19:00
Vasvár, Nemzeti Ünnepi Köszöntő 2016.03.14 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, az ünnep előestéjén, 2016. március 14-én (hétfőn) tartandó városi megemlékezésen Vasváron.

Időpont: 2016. március 14. hétfő 19:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4. 9800

09:00
Nádasd, 48-as emlékmű avatása 2016. március 15. 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a 48-as emlékmű avatáson, Nádasdon.

Időpont: 2016. március 15. kedd 9:00

Helyszín: Nádasd, Templomkert, 9915 Kossuth L. u. 112.

11:00
Viszák, Nemzeti ünnepi köszöntő 2016. március 15. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a viszáki március 15-i ünnepségen.


Időpont: 2016. március 15. kedd 11:00

Helyszín: Viszák, IKSZT épülete, Fő utca 56.

11:30
Vasvár, II. Húsvéti Vasvári Bárányfesztivál 2016.03.19
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő megnyitja a második Húsvéti Vasvári Bárányfesztivált.

Időpont: 2016. március 19. szombat 11:30

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4. 9800

13:30
Egyházasrádóc,Tavaszváró családi nap 2016.03.19
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, mint a március 19-i Egyházasrádóci "Tavaszváró Családi Nap" fővédnöke megnyitja beszédével az ünnepséget.

Időpont: 2016. március 19. szombat 13:30

Helyszín: Egyházasrádóc, Művelődési Ház, Kossuth L. u. 97.

16:00
Ikervár, Falubuszok átadása 2016. március 19. 16:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz Pecöl, Kenéz, Megyehíd, Ikervár községek pályázaton nyert kisbuszainak átadásán. 

Időpont: 2016. március 19. szombat 16:00

Helyszín: Ikervár külterület Zsidahó dűlő (Rába part, duzzasztómű)

10:00
Sajtótájékoztató-Víz világnapja 2016. március 22. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatón vesz részt a Víz világnapja: "Bioindikáció újraindítása az iskolai oktatásban" témában a soproni Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakképző Iskolában.

Időpont: 2016.március 22. kedd 10:00

Helyszín: Sopron, Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakképző iskola, Lackner Kristóf utca 7.

11:00
Budapest,Meteorológiai Világnap 2016.március 23. 11:00

Az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság meghívására V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel vesz részt a Meteorológiai Világnap alkalmából tartott ünnepségen.

Időpont: 2016. március 23. szerda 11:00

Helyszín: OMSZ, díszterem, Budapest, Kitaibel Pál u. 1, 1024

10:30
Budapest, Innovációs díjak átadása 2016.03.31
A 2015. év "Környezetvédelmi Innovációs Díját" elnyerő pályázat ismertetése után a díjat átadja: V. Németh Zsolt, államtitkár.

Időpont: 2016. március 31 csütörtök 10:30

Helyszín: Parlament

10:00
Pórszombat- Medeshegy, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 2016.04.01.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára meghívták V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt Pórszombat – Medesre 2016 április 01. 10.00 órára, ahol a Tábori áldást Páli Zoltán plébános celebrálja, majd köszöntőt mond az államtitkár.

Időpont: 2016. április 1 péntek 10:00

Helyszín: Pórszombat- Medeshegy

10:00
Budaörs, Szárnyas állat szépségverseny 2016.04.09 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a II. szárnyas állat szépségverseny és főzőverseny eseményen. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mond 2016. április 09. (szombat) 10 órától.

Időpont: 2016.04.09.  szombat 10:00

Helyszín: Budaörs, Patkó utca (nagyparkoló)

09:30
Budapest, Föld Napja sajtótájékoztató 2016.04.13 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár a Föld napja programsorozatot szervező Földművelésügyi Minisztérium nevében köszönti a résztvevőket. Elmondja miért fontos, hogy a minisztérium a Nemzeti Múzeum kertjében immáron harmadik alkalommal megrendezi a Föld napja programsorozatot. 

Időpont: 2016. április 13. (szerda) 9:30

Helyszín: Kossuth Klub 1088 Budapest, Múzeum út 7.

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

16:30
Gyula, Gyulai Pálinkafesztivál 2016.04.16 16:30

2016. április 15. és 17. között, immáron tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényét, az évről évre több ezer látogatót vonzó Gyulai Pálinkafesztivált. V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő beszédével köszönti a résztvevő, ünneplő közönséget, közreműködik a díjátadásban.

Időpont: 2016. április 16 szombat 16:30

Helyszín: 5700 Gyula, Várkert

14:00
Vép, KEOP projektzáró esemény 2016.04.20 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond az FM DASzK Vépi Középiskolájának a KEOP – 5.7.0/15- középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése konstrukció keretében felújított tanügyi épületének ünnepélyes átadásán.

Időpont: 2016. április 20 szerda 14:00

Helyszín: Vép, FM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.


09:00
Budapest, Föld Napja 2016.04.21 9:00
A Föld Napja alkalmából rendezendő Föld napja- VI. Tudományfesztivál rendezvény keretein belül, V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a Herman Ottó Intézet új kiadványaival kapcsolatban, a Natura díjátadón közreműködik a kitüntetések átadásában, és részt vesz a Naturpark Fejlesztési koncepció szándéknyilatkozatának aláírásában.

Időpont: 2016. április 21. csütörtök 9:00

Helyszín: Budapest, Nemzeti Múzeum Kertje

15:00
Budapest,OMSZ mérőállomás avatása az Állatkertben 2016.04.21 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Budapesti állatkertben tartandó OMSZ mérőállomás avatón.

Időpont: 2016. április .21 csütörtök 15:00 

Helyszín: Budapesti Állatkert

09:00
Oszkó, Cukrászüzem és gyümölcsfeldolgozó avatója 2016.04.22 9:00
V. Németh Zsolt ünnepi beszéddel köszönti a résztvevő közönséget a Pannon Helyi Termék Kft. által rendezett, Édes Vidék Cukrászműhely és Közösségi Gyümölcsfeldolgozó avatóján.

Időpont: 2016. április 22 péntek 9:00

Helyszín: Oszkó, Édes Vidék Cukrászműhely, Rákóczi F. u. 51. (régi iskola)

11:00
Jánosháza, Középületek avatása 2016.04.22 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője részt vesz a Jánosházi polgármesteri hivatal, óvoda és művelődési ház avatóján. 

Jánosháza Város Önkormányzat Középületeinek energetikai fejlesztése című pályázata az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése KEOP-2015-5.7.0 pályázat keretében elnyert támogatás
felhasználásával valósul meg.

Időpont: 2016. április 22. péntek 11:00

Helyszín: Jánosháza

14:00
Obornak, Nyitnikék Erdei Iskola szálláshelyének átadója 2016.04.22.14:00
V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédet mond a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Szálló szállásépületének ünnepélyes átadóján.

Időpont: 2016. április 22. péntek 14:00

Helyszín: Obornak

10:00
Ócsa, Tájházak Napja 2016.04.23. 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár ellátogatRuha teszi az embert élő viselet napjára, a Tájházak Napja alkalmából, aminek az Ócsai Tájház ad otthont. Izsák Zoltán Sotiris, néptáncpedagógus, koreográfus és viseleti magángyűjtő felajánlása alapján a viseletgyűjteményt (történelmi Nagy-Magyarország területéről) élő szereplőkön, megelevenedett viseletként mutatják be Ócsán.

Időpont: 2016. április 23. szombat 10:00

Helyszín: Ócsa, Ócsai Tájház, Dr, Békési Panyik Andor u. 4-6.
14:00
Hortobágy, Szent György-napi Kihajtási Ünnep 2016.04.23 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszönti a résztvevő közönséget a hortobágyi Szent György-napi Kihajtási Ünnepen.

Időpont: 2016. április 23. szombat 14:00

Helyszín: Hortobágy, Kilenclyukú híd lábánál

10:00
Ják, Mise, búzaszentelés 2016.04.24
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a jáki búzaszentelőn, szentmisén.

Időpont: 2016.04.24 vasárnap 10:00

Helyszín: Ják

09:00
Budapest, Tanyafejlesztési Program Sajtótájékoztató 2016.04.25 9:00

V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatón vesz részt, ahol a Tanyafejlesztési Program eddigi eredményeiről az idei kiírásáról, a célterületek forrásairól, a várható változásokról és magukról a célterületekről lesz szó.

Időpont: 2016. április 25. hétfő 9:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

Névtelen
feltöltés alatt

18:30
Budapest, Fenntartható fejlődési est 2016.04.26 18:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Fidelitas Fenntartható fejlődés és vidékfejlesztési kabinet „Fenntartható fejlődési estek” elnevezésű rendezvénysorozatának következő eseményén. Az est keretében hazánk környezeti fenntarthatósági kérdéseiről beszélgetnek.

Időpont: 2016. április 26. (kedd) 18:30

Helyszín: Aulich utcai Ifjúsági Klub 

09:00
Budapest, Globális megatrendek hatásai, ülés 2016.04.27 9:00

V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Globális megatrendek hatásai Magyarországon című projekt első szakértői csoport ülésén.

Időpont: 2016. április 27. szerda 9:00  

Helyszín: a Földművelésügyi Minisztérium 

08:00
Budapest, TeSzedd akció, 2016.04.28. 8:00

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót immár hatodik alkalommal rendezik meg. Az országos szemétgyűjtő akció idén minden eddiginél hosszabb, négy napos: április 28. - május 1. között zajlik. V. Németh Zsolt államtitkár az első napon a Kvassay Zsilipnél megnyitja az eseményt.

Időpont: 2016. április 28. csütörtök 8:00

Helyszín: Budapest, Kvassay zsilip

17:00
Bodajk, Selmeczi Diák Napok 2016.04.28 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Selmeczi Diáknapokon, ahol beszédében Selmeci emlékeit eleveníti föl.

Időpont: 2016.04.28 csütörtök 17:00

Helyszín: Bodajk Tölgyestábor, Bodajk, Gajavölgy, 8053

08:30
Körmend, TeSzedd Akció! 2016.04.29 8:30

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót immár hatodik alkalommal rendezik meg. Az országos szemétgyűjtő akció idén minden eddiginél hosszabb, négy napos: április 28. - május 1. között zajlik. V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a Vas megyei települések TeSzedd programján.

Időpont: 2016. április 29. Péntek 8:30

Helyszín: Körmend

12:00
Körmend, Ballagás - körmendi gimnazisták 2016.04.29. 12:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium végzős diákjainak ballagási ünnepségén.

Időpont: 2016.04.29 péntek 12:00

Helyszín: Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium

14:00
Csehimindszent, Mindszenty Társaság ülése 2016.04.29
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz Csehimindszenten, a Mindszenty Társaság ülésén.

Időpont: 2016. április 29. Péntek 14:00

Helyszín: Csehimindszent, Mindenszentek temploma, 9834 Fő utca 40.

10:30
Márokföld,Természetművészeti Park avatója 2016.04.30 10:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond, majd részt vesz a szalag átvágásán a Természetművészeti Park avatóján Márokföldön.

Időpont: 2016. április 30 10:30

Helyszín: 8976 Márokföld Kossuth út 31.13:30
Őriszentpéter, Zöld Civilek Országos Találkozója 2016.04.30 13:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Zöld Civilek Országos Találkozójának plenáris ülésén, ahol a városi erdők és fák, a természetvédelem aktuális kérdései, és a környezetvédelmi érdekérvényesítési jogok, átláthatóság helyzete lesz a téma.

Időpont: 2016. április 30. szombat 13:30

Helyszín: Őriszentpéter, Művelődési Ház, Városszer 55, 9941

09:00
Szombathely, emlékzászló avatás, átadási ünnepség 2016.05.01
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a történelmi emlékzászló avatási és átadási ünnepségen, zászlószalag kötésén Szombathelyen.

Időpont: 2016. május 1. vasárnap 9:00

Helyszín: Szombathely, Sarlós Boldogasszony Székesegyház

10:00
Budapest, Sajtótájékoztató Tanyafejlesztési Program 2016.05.03. 10:00
V. Németh Zsolt sajtótájékoztatót tart a Tanyafejlesztési Programmal kapcsolatban.

Időpont: 2016. május 03 kedd 10:00

Helyszín: Budapest, FM

09:00
Budapest, Hungarikum sajtóreggeli 2016.05.04. 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár Hungarikum sajtóreggelin vesz részt.

Időpont: 2016. május 04. szerda 9:00

Helyszín: Budapest, Gundel Étterem

13:00
Budapest, Megyei értéktárbizottságok vezetőinek találkozója 2016.05.04
V. Németh Zsolt államtitkár Budapesten, Megyei értéktárbizottságok vezetőinek találkozóján vesz részt.

Időpont: 2016.május.04 szerda 13:00

Helyszín: Budapest, FM

11:00
Jeli arborétum fejlesztésének átadása 2016.05.05 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Jeli Arborétum fejlesztésének átadásán.

Időpont: 2016. május 05. csütörtök 11:00

Helyszín: Jeli Arborétum

16:30
Zalakaros, Bányászati Szakigazgatási Konferencián előadás 2016.05.05
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő előadást tart a környezetvédelem aktuális kihívásai témában a Bányászati Szakigazgatási Konferencián Zalakaroson.
Időpont: 2016. május 05. csütörtök 16:30

Helyszín: Zalakaros, Hotel Karos Spa, Alma u. 1, 8749

08:00
Vasvár, Hungarikum előadás 2016.05.06. péntek 8:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő előadást tart Hungarikum témában a Vasvári Általános Iskolában.

Időpont: 2016.május 06. péntek 8:00

Helyszín: Vasvár, Kardos László Ált. Isk., 9800 József A. u. 23-25.

10:00
Szombathely, 10 éves a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ 2016.05.06 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő szakmai beszédet mond a 10 éves a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ alkalmából Szombathelyen.

Időpont: 2016.május.06 péntek 10:00

Helyszín: Szombathely, Megyeháza Díszterem

13:00
Szentgotthárd, Munkaerőpiaci Pont átadása 2016.05.06 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a szentgotthárdi Munkaerőpiaci Pont átadásának alkalmából.

Időpont: 2016. május 06. péntek 13:00

Helyszín: Szentgotthárd, 9970, Kossuth L. u. 7.

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Budapest, Tanyafejlesztési Programindító 2016.05.17 10:00
V. Németh Zsoltkörnyezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár a 2016. évi Tanyafejlesztési Programindító rendezvényén megnyitó beszédet mond.

Időpont: 2016.05.17 kedd 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Mininsztérium

09:00
Budapest, Országos Hulladékgazdálkodási Konferencia 2016.05.18
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart az Országos Hulladékgazdálkodási Konferencián.

Időpont: 2016.május 18 szerda 9:00

Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont (Budapest, 1097 Könyves Kálmán krt. 12-14.),  Lurdy Ház I. emeletén található 8-as terem

16:00
Gödöllő, Fotókiállítás megnyitója és konferencia központ megtekintése 2016.05.18 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár a Haszonállat-génmegőrzési Központ Báldy Bálint Konferencia központja, valamint a HáGK-ban fölépített székely bemutató udvar megtekintésén vesz részt és ünnepi beszédet mond a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál és a Varázslatos Magyarország szabadtéri fotókiállítás megnyitóján.

Időpont: 2016.05.18 szerda 16:00

Helyszín:Gödöllő, Művészetek Háza F62 Rendezvény és kiállító terem, Alsópark, Gödöllő, Szabadság út 6, 2100 majd: 2100, Isaszegi út 200. Haszonállat-génmegőrzési Központ,

15:00
Zalaszabar,Holnapocska Erdei Tábor 2016.05.19. 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszédet mond a Holnapocska Táborban a Madarak és Fák napja alkalmából a Herman Ottó Intézet szervezésében.

Időpont: 2016.május 19. csütörtök 15:00

Helyszín: Zalaszabar, Holnapocska tábor

10:00
Petőmihályfa, Útfelújítások átadása 2016.05.20. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a petőmihályfai útfelújítások átadásán.

Időpont: 2016.05.20 péntek 10:00

Helyszín: Petőmihályfa, Dózsa Gy. u. Kultúrház előtti tér

17:00
Szentgotthárd,Rábafüzes és a Hianzek c. könyv bemutatója 2016.05.20. 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a Rábafüzes és a Hianzek c. könyv bemutatóján, köszöntő beszédében ajánlja a könyvet.

Időpont: 2016.05.20. péntek 17:00

Helyszín: Szentgotthárd Színháza, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.

14:00
Gersekarát, Kálvária avatás 2016.05.22 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a Keresztút átadási-felszentelési ünnepségen, a Gersekaráti Római Katolikus Plébánia épületének kertjében.

Időpont: 2016.05.22 vasárnap 14:00

Helyszín: Gersekaráti Római Katolikus Plébánia épületének kertje

16:00
Budapest, Hegyvidék TV - hungarikum interjú 2016.05.31 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő nyilatkozik a Hegyvidék TV-nek, Hungarikum témában.

Időpont: 2016.05.31. kedd 16:00

Helyszín: Bp. XII. Hajnóczy József utca 2.

09:00
Pestszentlőrinc, OMSZ tanösvény avató 2016.06.02 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az OMSZ tanösvény avatóján, ahol beszédet is mond.

Időpont: 2016. június 02 csütörtök 9:00

Helyszín: Pestszentlőrinc, 1181 Bp. Gilice tér 39.

09:00
Budapest, Legszebb Konyhakertek pályázat díjátadása 2016.06.03 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Legszebb Konyhakertek pályázat díjátadása alkalmából, és részt vesz a díjak átadásában is.

Időpont: 2016. június 3. Péntek 9:00

Helyszín: Herman Ottó Intézet, Budapest, Park u. 2.

11:00
Budapest, Kitüntetési Ünnepség 2016.06.03 11:00

V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Földművelésügyi Minisztériumban tartott kitüntetési ünnepségen a PEDAGÓGUSNAP és a KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP alkalmából.

Időpont: 2016. június 03. péntek 11:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

16:00
Vasvár, Országos Domonkos-Rendi találkozó 2016.06.03. 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Vasvári Országos Domonkos Rendi találkozón.

15:00
Vasvár, Júniális 2016.06.04 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a vasvári júniálison.

20:15
Budapest, Európa Tanács Táj Díjának átadója 2016.06.09 20:15
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az Európa Tanács Táj Díjának gálavacsorával egybekötött díjátadóján.

Időpont: 2016.06.09. csütörtök 20:15

Helyszín: Budapest, Vigadó

10:00
Zalabér, Karintia Kalászos Roadshow 2016.06.10 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart zöldítés témában a Karintia Kalászos Roadshow nyitó rendezvényén.

Időpont: 2016.06.10. péntek 10:00

Helyszín: Zalabér, Szent Antal Fogadó

14:00
Alsóörs, Információs Pont megnyitása 2016.06.10 14:00

V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az alsóörsi strandon létesített információs pont megnyitóján a Balatonnál.

Időpont: 2016.06.10 péntek 14:00

Helyszín: Alsóörs, strand

17:30
Budapest,Európai Táj Egyezmény műhelykonferenciájának zárása 2016.06.10 17:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az Európai Táj Egyezmény műhelykonferenciájának záró rendezvényén.

Időpont: 2016.06.10 péntek 17:30

Helyszín: Budapest, Vigadó

Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Budapest, sajtótájékoztató az Őrségi Nemzeti Park I-II. című könyv kapcsán 2016.06.14. 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Dr. Markovics Tibor az Őrségi Nemzeti Park igazgatója sajtótájékoztatót tart az Őrségi Nemzeti Park I-II. című könyv megjelenése kapcsán.

Időpont:      2016. június 14. (kedd) 11:00 óra

Helyszín:     Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Őriszentpéter, Magyartarka Szakmai Nap 2016.06.16 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság magyartarka szarvasmarha-kihelyezési programjáról a Magyartarka Szakmai Nap keretein belül, Őriszentpéteren.

Időpont: 2016. június 16. csütörtök 10:00

HelyszínŐriszentpéter, Széll Kálmán-major, 9941 Templomszer 0107/6

15:00
Szombathely, Őrségi Nemzeti Park kiadványának bemutatása 2016.06.16 15:00
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 2016. június 16-án 15 órakor tartja a Savaria Múzeumban Az Őrségi Nemzeti Park I-II. című könyv bemutatóját.
A vendégeket köszönti CSAPLÁROS ANDREA múzeumigazgató, a monográfiát méltatja: V. NÉMETH ZSOLT államtitkár.

Időpont: 2016.06.15. csütörtök 15:00

Helyszín: Szombathely, Savaria Múzeum, Kisfaludy Sándor utca 9., 9700

18:00
Őrimagyarósd, Magyartarka Szakmai Nap záró rendezvény 2016.06.16. 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Magyar Tarka Szakmai Nap záró rendezvényén.

Időpont:2016.06.16. csütörtök 18:00

Helyszín: Őrimagyarósd,Őrség Vendégház és Étterem 

12:30
Kisvárda, Hungarikum Bizottság Ülés 2016.06.17. 12:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a következő Hungarikum Bizottsági Ülésen Kisvárdán.

Időpont: 2016.06.17. Péntek 12:30

Helyszín: Kisvárda, Polgármesteri Hivatal

17:00
Kisvárda, II. Nemzeti Érték Gála 2016.06.17 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a II. Nemzeti Érték Gálán.

Időpont: 2016.06.17. Péntek 17:00

Helyszín: Kisvárdai Várszínház

10:00
Vönöck, VI. Buti Pálinkafesztivál 2016.06.18 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Buti Pálinkafesztiválra Vönöckre.

Időpont: 2016.06.18. szombat 10:00

Helyszín: Vönöck, Buti Károly gyümölcsöse

12:00
Gérce, Vas Megyei Értékek Napja 2016.06.18. 12:00

A Vas Megyei Önkormányzat, Gérce Község Önkormányzat, a Vas Megyei Értéktár Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei irodája szervezésében Vas Megyei Értékek Napját tartanak, melyen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond, és átadja a Vas Megyei Érték Díjat.

Időpont: 2016.06.18 szombat 12:00

Helyszín: Gérce, Művelődési Ház08:30
Nádasd, Emlékművek avatása 2016.06.19 8:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a nádasdi emlékművek avatásán.

Időpont: 2016. június 19 vasárnap 8:30

Helyszín: Nádasd, templom


10:00
Budapest,Svájci-magyar együttműködés projektzáró rendezvénye 2016.06.23 10:00

A Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/3/9 számú projekt Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése Záró rendezvény levezető elnöke V. Németh Zsolt államtitkár, aki köszöntőt is mond.

Időpont: 2016. június 23. csütörtök 10.00-12.30

Helyszín: Budapest 13:00
Zalaszentgyörgy, Porta Tájház avató 2016.06.24 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Porta Tájház avatón Zalaszentgyörgyön.

Időpont: 2016 június 26 péntek 13:00

Helyszín: Zalaszentgyörgy, Porta Tájház, Kossuth u. 65.

18:30
Bajánsenye, Kiállításmegnyitó 2016.06.24 18:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a A falusi háztartás gasztronómai eseményei és eszközei-a káposzta savanyítástól a disznóvágásig-című kiállításon, amit az Őrségi Vásár programjainak keretén belül nyitnak meg.

Időpont: 2016.06.24 péntek 18:30

Helyszín: Bajánsenye, Művelődési Ház

10:00
Tihany, Levendula Fesztivál 2016.06.25 10:00
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Németh László Művelodési Ház szervezésében a Levendula Fesztiválon V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédet mond Tihanyban.

Időpont: 2016. június 25 szombat 10:00

Helyszín: Tihany

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Egeraracsa, Termelő Falu pályázat átadás 2016.07.02.10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Termelő Falu Pályázat keretén belül, az egeraracsai Baromfitelep átadási ünnepségen.

Időpont: 2016.07.02 szombat 10:00

Helyszín: Egeraracsa, Kultúrház, 8765 Egeraracsa, Ady Endre u.3.

15:30
Hosszúpereszteg, Kármentő fellépése a Szajki-tavaknál 2016.07.02
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Vas Megyei Önkormányzat és Hosszúpereszteg Község Önkormányzata közös szervezésében 2016. július 2-án (szombaton) tizennegyedik  alkalommal megrendezett, a Szajki-tavaknál a Vas Megyei Polgármesterek Főzőversenyén, ahol a Kármentő zenekarral lép fel.

Időpont: 2016. július 2 szombat 15:30

Helyszín: Hosszúpereszteg, Szajki-tavak


10:00
Horvátzsidány,Földmérők védőszentjének napja 2016.07.03 10:00
A Magyar Fölmérők a Péruska Mária zarándokhelyen idén védőszentjük, Szent Tamás apostol tiszteletére szobrot állíttatottak, amelynek felszentelésére július 03-án kerül sor. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz az eseményen.

Időpont: 2016. július 3 vasárnap 10:00

Helyszín: Horvátzsidány, plébánia

10:00
Mosonmagyaróvár, Gilisztatelepi látogatás 2016.07.06.10:00

V. Németh Zsolt államtitkár találkozik a mosonmagyaróvári székhelyű Compastor vezetőjével Pásztor József egyéni vállalkozóval, aki a Compastor által kínált lehetőség egy zöld- és szerves hulladék komposztálására alkalmas költséghatékony technológiáról beszél, melynek végterméke helyi célokra, a többlet pedig értékesítésre használható fel. 

Időpont: 2016.07.06 szerda 10:00

Helyszín: Mosonmagyaróvár

10:00
Keléd, Zöldségfeldolgozó üzem avatása 2016.07.08 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül a kelédi zöldségfeldolgozó üzem avatására.

Időpont: 2016.07.08 péntek 10:00

Helyszín: Keléd, Hunyadi utca 10.

10:30
Szombathely, Szent Márton Találkozó 2016.07.09 10:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Szent Márton Találkozón, szabadtéri szentmisén Szombathelyen.

Időpont: 2016.07.09 szombat 10:30

Helyszín: Szombathely, Brenner J. Ált Isk. (Brenner Tóbiás krt. 4.)

14:00
Vaskeresztes,III. Pinka-völgyi Halas Nap 2016.07.09 14:00
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége az elmúlt két évben nagy sikerrel megtartott Pinka-völgyi Halas Nap rendezvényét az idei évben is megszervezi 2016. július 09-én szombaton harmadik alkalommal. A védnöki feladatot elvállaló V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond, majd részt vesz az őshonos magyar halételkészítő verseny ételeinek kóstolásán, értékelésén, valamint a díjak átadásán.

Időpont: 2016.07.09 szombat 14:00

Helyszín: Vaskeresztes

16:30
Egyházasrádóc, Pályázati kisbuszok átadása a falunapon 2016.07.09 16:30

Kisbuszt kapott pályázaton az Egyházasrádóci Sportegyesület és az Egyházasrádóci Önkéntes Tűzoltó Egyesület. V. Németh Zsolt államtitkár beszédével méltatja az eseményt.

Időpont: 2016.07.09. péntek 16:30

Helyszín: Egyházasrádóc

10:00
Szombathely, Ünnepi Szentmise 2016.07.10 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő Ünnepi Szentmisén vesz részt Szombathelyen.

Időpont: 2016.07.10 vasárnap 10:00

Helyszín: Szombathely

Névtelen
feltöltés alatt

09:30
Nagyrákos, 16. Völgyhídi Vásár megnyitása 2016.07.16 9:30
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár ünnepi beszédével megnyitja a XVI. Völgyhídi Vásárt, melynek névadója a Magyar-Szlovén összeköttetést biztosító vasúti Völgyhíd.

Időpont: 2016.07.16 szombat 9:30

Helyszín: Nagyrákos, Alsószer 16.

10:00
Rum, sajtótájékoztató önkormányzati támogatásról 2016.07.29 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart önkormányzati támogatás témában Rum községre vonatkozóan.

Időpont: 2016.07.29 Péntek 10:00

Helyszín: Rum, Kultúrház (Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár) Béke utca 3., 9766

12:30
Kapolcs,Tájak, hagyományok és együttműködések pódiumbeszélgetés 2016.07.29 12:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Tájak, hagyományok, együttműködések c. pódiumbeszélgetésen a Teremtésvédelmi Udvarban Kapolcson.

Időpont: 2016.07.29 Péntek 12:30

Helyszín: Kapolcs, római katolikus templom és udvara: 46° 57' 4.9176" N, 17° 35' 59.802" E

17:30
Taliándörögd,Hungarikumok a Templomkertben és a Wartburg udvarban 2016.07.29.
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a "Hungarikumok a Templomkertben és Wartburg udvarban" elnevezésű eseményen, ahol a környezetvédelemtől kezdve a magyar egyházak ilyen téren való szerepvállalásán keresztül a tiszta források megbecsülésén át magyar értékeink bemutatása is terítéken lesz.

Időpont: 2016.07.29 Péntek 17:30

Helyszín: Művészetek Völgye, Taliándörögd, Patőfi u. 2.

10:00
Somlóvásárhely, II. Somlói Juhfark Borverseny 2016.07.30 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő a II. Somlói Juhfark Borverseny fővédnökeként ünnepi beszéddel köszönti az eseményen résztvevő közönséget.

Időpont: 2016.07.30 Szombat 10:00

Helyszín: Somlóvásárhely, Fazekas Pincészet Kóstolóterme

12:00
Kemestaródfa, Szentmise és értéktár kiállítás megnyitása 2016.07.30 12:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a Kemestaródfai értéktár kiállítás megnyitása alkalmából.

Időpont: 2016.07.30. Szombat 12:00

Helyszín: Kemestaródfa, Templom majd Művelődési Ház

20:30
Sárvár, Operett Gála 2016.07.31 20:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül a Sárvári Operett Gálára.

Időpont: 2016.07.31 Vasárnap 20:30

Helyszín: Sárvár, Várkerület út 1., Nádasdy-vár Művelődási Központ és Könyvtár

10:30
Budapest, Sajtótájékoztató az AGRA vásárról 2016.08.04 10:30
V. Németh Zsolt államtitkár nyilatkozik az 54. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár - Szlovénia rendezvénnyel kapcsolatban.

Időpont: 2016. augusztus 04 csütörtök 10:30

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Vép, Magyarok Kenyere - megyei búzagyűjtő nap 2016.08.05 10:00
Az idén is megtartják az immár hatodik éve töretlen lelkesedéssel zajló Magyarok Kenyere program megyei búzagyűjtő napját, amelyen nem csak a közös sikert ünnepelik meg, hanem egyben hálát és köszönetet is kifejeznek a megye példát mutató adományozóinak, illetve felajánlóinak.
Az ünnepi rendezvénnyel egybekötött eseményre meghívták V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki ünnepi beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2016. augusztus 05. péntek 10:00 óra

Helyszín: Pusztavámi Szövetkezet telephelye, 9751 Vép külterület hrsz: 0267/6

19:00
Oszkó, Oszkói Hegypásztor kör 2016.08.05.19:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a következő oszkói Hegypásztor Kör találkozón.

Időpont: 2016.08.05 péntek 19:00

Helyszín: Oszkó

11:00
Őrimagyarósd, Falunap 2017.08.06 11:00

Őrimagyarósd  Község  Önkormányzata Falunapra hívta V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki ünnepi beszédével köszönti majd a résztvevő közönséget. 

Időpont: 2016. augusztus 06. szombat 11:00

Helyszín: Őrimagyarósd

14:00
Magyarszecsőd, X. Magyarszecsődi Fesztivál 2016.08.06. 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő megnyitja a X. Magyarszecsődi Fesztivált.

Időpont: 2016.augusztus 06. szombat 14:00

Helyszín: Magyarszecsőd

16:00
Olaszfa, Kármentő zenekar fellépése 2016.08.06. 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő fellép a Kármentő zenekarral Olaszfán.

Időpont: 2016. augusztus 06. szombat 16:00

Helyszín: Olaszfa

10:00
Siófok, OMSZ-megbeszélés 2016.08.11 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár Siófokon részt vesz egy megbeszélésen az Országos Meteorológiai Szolgálattal, aminek témája a siófoki OMSZ-obszervatórium lesz.

Időpont: 2016. augusztus 11 Csütörtök 10:00

Helyszín: Siófok

14:00
Budapest, Sajtótájékoztató - Sziget fesztiválon hungarikumok témában 2016.08.11 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a Sziget Fesztiválon hungarikum témában a Hajógyári-szigeten.

Időpont: 2016. augusztus 11 csütörtök 14:00 

Helyszín: Hajógyári-sziget, Hungarikum Falu

16:00
Zalalövő, XXIII. Zala Menti Napok programsorozat megnyitó ünnepségére

V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédével nyitja meg Zalalövőn, a XXXIII. Zala Menti Napok rendezvénysorozatot, aminek keretén belül díjakat is átadnak, többek között a Város bora címért járó oklevelet.

Időpont: 2016.08.12 Péntek 16:00

Helyszín: Zalalövő, Salla Művelődési Központ Színházterme, Szabadság tér 2., 8999


11:30
Molnaszecsőd, Falunapi Ünnepség 2016.08.13 11:30

A molnaszecsődi falunapi ünnepen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő nyitó beszéddel köszönti a résztvevő közönséget.

Időpont: 2016.08.13. Szombat 11:30

Helyszín: Molnaszecsőd-Közösségi Tér, Kossuth u 130 Hrsz


19:30
Sorokpolány, Fellépés Kármentő Együttes 2016.08.13 19:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a Kármentő Zenekarral fellép a Sorokpolányi Falunapon. 

Időpont: 2016.08.13 Szombat 19:30

Helyszín: Sorokpolány, futball pálya

10:00
Kercaszomor, megemlékezés a megújult emlékműnél 2016.08.14. 10:00
Megemlékezést tartanak Kercaszomoron, a legbátrabbak tetteiről, ez alkalomból a Faluház előtti megújult emlékműnél mond ünnepi beszédet V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő.

Időpont: 2016.08.14 Vasárnap 10:00

Helyszín: Kercaszomor, Faluház előtt

12:00
Szlovénia, AGRA kiállítás- és vásár 2016.08.19 12:00
V. Németh Zsolt államtitkár ellátogat a Szlovéniai AGRYA Kiállítás-és vásárra, Mariborba.

Időpont: 2016.08.19 Péntek 12:00

Helyszín: Szlovénia, Maribor

10:00
Devecser, Országos Juhász és Pásztorkutya Kiállítás - megnyitó
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédével megnyitja a devecseri Országos Juhász és Pásztorkutya Kiállítást.

Időpont: 2016.08.20 Szombat 10:00

Helyszín: Devecser, Sárosfői Vadászház, Pápai út 23/1, 8460

15:00
Petőmihályfa, Szent István napi ünnepség 2016.08.20 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel és egy kis muzsikával köszönti a résztvevőket a Szőlőhegyi mulatságon, a petőmihályfai Hegyi Kápolnánál.

Időpont: 2016.08.20 Szombat 15:00

Helyszín: Petőmihályfa, Hegyi Kápolna

10:00
Őrisziget,Őrvidék értékei c. kiállítás megnyitása 2016.08.31 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület és a Gencsapáti Települési Értéktár Bizottság invitálásának eleget téve beszéddel nyitja meg az Őrvidék értékei című kiállítást Őriszigeten.

Időpont: 2016.08.31 Szerda 10:00

Helyszín: Őrisziget, Községterem, A-7400 Felsőőr/Oberwart, Wiener Str. 47.

14:00
Apátistvánfalva, Gombafesztivál - Őrségi gomba ünnepe 2016.09.03 14:00
Immáron harmadik alkalommal rendezik meg az Őrségi Gombafesztivált - az őrségi gomba ünnepét, melyet minden év szeptemberének első szombatján tartanak. V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel készül az eseményre. 

Időpont: 2016.09.03 szombat 14:00

Helyszín: Apátistvánfalva, Apát Hotel

08:30
Szentgotthárd, Vas megyei Vadásznap 2016.09.04 8:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Vas megyei Vadásznapra, Szentgotthárdra.

Időpont: 2016.09.04. vasárnap 8:30

Helyszín: Szentgotthárd, Ciszterci Apátság körül található várkert

10:00
Gyula, XVIII. Hulladékhasznosítási Konferencia előadás 2016.09.15 10:00.
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő előadást tart a XVIII. Hulladékhasznosítási Konferencián Gyulán, Körforgásos gazdaság címmel.

Időpont:2016.09.15 Csütörtök 10:00

Helyszín: Gyula, Park Hotel, 5700  Part u. 15.

15:00
Rábafüzes, Rábafüzesi Tájház avatása 2016.09.17 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzet napja - Nemzetiségek találkozójára, Nemzetiségi Falunapra, Rábafüzesre és a Rábafüzesi Hianzek Tájház avatójára ünnepi beszéddel készül.

Időpont: 2016.09.17. szombat 15:00

Helyszín: Rábafüzes, Móra Ferenc utca 3. (tájház)


11:00
Budapest, Autómentes nap, díjátadó 2016.09.20 11:00
Az Európai Mobilitási Hét kreatív pályázatának díjátadásán, az Autómentes Nap alkalmából, V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel vesz részt.
Időpont: 2016. szeptember 20 11:00

Helyszín: Budapest, Római-Part, Kalandpark

17:00
Őriszentpéter, Fórum 2016.09.20 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő Fórumon vesz részt Őriszentpéteren.

Időpont: 2016. szeptember 20. kedd 17:00

Helyszín: Őriszentpéter, Művelődési Ház

10:00
Szentpéterfa, HIT - ÉLET - KULTÚRA" c. rendezvény
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel köszönti a Hit-Élet-Kultúra c. rendezvényen résztvevő közönséget. Szentpéterfa ad otthont az ünnepségnek, Szentmise is lesz a szentpéterfai kápolnában, és Megemlékezés az '56-os eseményekről, valamint a nagyvilágba szakadt szentpéterfaiak összetartozását jelképező földgömb leleplezésére és felszentelésére is sor kerül.

Időpont: 2016. szeptember 25 vasárnap 10:00

Helyszín: Szentpéterfa

14:00
Szombathely,Gálaműsor megnyitása a Közösségteremtő Szent Márton c. konferencián 2016.09.29 14:00

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa a Szent Márton emlékévhez kapcsolódóan Közösségteremtő Szent Márton címmel nemzetközi konferenciát rendez a szent szülővárosában, Szombathelyen. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédével megnyitja a gálaműsort.

Időpont: 2016.09.29 csütörtök 14:00

Helyszín: Szombathely, Képtár, II. Rákóczi Ferenc u. 12.

14:00
Jánosháza, Civil Nap 2016.10.01 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a jánosházi Civil Napon. A rendezvény jelmondata:A mozgás a lételem!

Időpont: 2016.10.01. szombat 14:00

Helyszín: Jánosháza, Tóth Zoltán Sportélétesítmény, Vágóhíd utca 7.

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Budapest, Zártkerti revitalizációs program 2016.10.04 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a zártkerti revitalizációs programmal kapcsolatban Budapesten.

Időpont: 2016. október 04. Kedd 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Zalaszabar, Herman Ottó sétaút avatása 2016.10.05 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár avató beszédet mond a Herman Ottó Intézet és a zalaszabari Holnapocska Tábor közös, kis léptékű fejlesztésének, a Herman Ottó sétaút ünnepélyes avatásán.

Az ünnepélyes avatás ideje: 2016. 10. 05. (szerda) 10.00 óra

Helyszíne: Zalaszabar, Holnapocska Tábor, Zobori KalandoZoo

09:30
Oszkó, Tájházak Szövetségének Országos Szakmai Konferenciája és Találkozója 2016.10.07 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a Tájvédelmi-értéktárakról, a Magyarországi Tájházak Szövetsége XIV. Országos Szakmai Konferencián és Találkozón, Oszkón, ahol az év tájháza díj átadására is sor kerül.

Időpont: 2016.10.07  Péntek 9:30

Helyszín: Oszkó, Művelődési Ház, Rákóczi Ferenc utca 53.

10:00
Hídi-major, X. Dunántúli Magyar Szürke Szarvasmarha Tenyészbika Szemle és Vásár 2016.10.08 10:00
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2016. október 8-án tartja a X. Dunántúli Magyar Szürke Szarvasmarha Tenyészbika Szemle és Vásár című rendezvényét. V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel nyitja meg az eseményt és külön köszönti a résztvevő közönséget a Birkavásár alkalmából.

Időpont: 2016.10.08 Szombat 10:00

Helyszín: Hídi-major - Hansági Főcsatorna és Bemutató Majorság és Látogatóközpont Lászlómajor

17:00
Sitke, Sitkei Citerazenekar Jubileumi Ünnepsége 2016.10.08 17:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat az 50 éves a Sitkei Citerazenekar 2016. október 8-án tartandó jubileumi ünnepségére.

Időpont: 2016.10.08 Szombat 17:00

Helyszín: Sitke, Művelődési Ház

10:00
Budapest, Megnyitó OECD konferencia 2016.10.19 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár nyitó beszédet mond az OECD konferencián, melyen egyben megemlékezik hazánk 20 éves OECD tagságáról.

Időpont: 2016.10.19 Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Budapest, Fűts okosan konferencia 2016.10.20 10:00

A Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága és a Herman Ottó Intézet közösen szervezi meg a Fűts okosan! című kampányának nyilvános bemutatását, amelyet szakmai konferencia követ. V. Németh Zsolt államtitkár beszédet tart a témában.

Időpont: 2016. október 20. (csütörtök) 10:00

Helyszín: Herman Ottó Konferencia Központ, 1223 Budapest, Nagytétényi út 190.

14:30
Őriszentpéter, Sajtótájékoztató-Muraközi ló, 2016.10.20 14:30

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület által rendezett, 2016. október 20-án 9 órakor kezdődő muraközi szakmai napon V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart muraközi ló témában.

Időpont: 2016. október 20 Csütörtök 14:30

Helyszíne: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Széll Kálmán-major, 9941-Őriszentpéter, Templomszer

09:30
Őriszentpéter,Természetesen Őrség - Öko-kiállítás és vásár megnyitó 2016.10.22 9:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a Természetesen, Őrség! Öko-kiállítás és vásár alkalmából, melyet szombaton a Malom Látogatóközpontban hallgathat meg a résztvevő közönség.

Időpont: 2016. október 22. Szombat 9:30

Helyszín: Őriszentpéter, Malom Látogatóközpont


13:00
Szarvaskend, Lovas Napok 2016.10.22 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a Szabó-Tanya Szarvaskend díjugrató verseny Vas Megye Nagydíjáért eseményen.

Időpont: 2016.10.22 Szombat 13:00

Helyszín: Szarvaskend

16:00
Egyházashollós, Emlékmű avatása 2016.10.22 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz az Egyházashollósi emlékmű avatáson.

Időpont: 2016.10.22. Szombat 16:00

Helyszín: Egyházashollós

18:00
Nagymákfa, 56-os ünnepség 2016.10.22 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a nagymákfai 56-os ünnepségen.

Időpont: 2016.10.22. Szombat 18:00

Helyszín: Nagymákfa

20:00
Ják, Október 23-i megemlékezés 2016.10.22 20:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a jáki október 23-i megemlékezésen a Katolikus Közösségi Házban.

Időpont: 2016. október 22. Szombat 20:00

Helyszín: Ják, Katolikus Közösségi Ház

10:00
Csákánydoroszló, Kopjafa Avatása 2016.10.23 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a csákánydoroszlói kopjafa avatáson.

Időpont: 2016.10.23 Vasárnap 10:00

Helyszín: Csákánydoroszló

13:00
Vasalja, Emlékmű avatása 2016.10.23 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a vasaljai emlékmű avatásra.

Időpont: 2016.10.23. Vasárnap 13:00

Helyszín: Vasalja

15:00
Olaszfa, Emlékmű avatása 2016.10.23. 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz az olaszfai emlékmű avatáson.

Időpont: 2016.10.23 Vasárnap 15:00

Helyszín: Olaszfa

17:30
Vasvár, koszorúzás, megemlékezés 2016.10.23 17:30
V. Németh Zsolt államtitkár,országgyűlési képviselő részt vesz a vasvári koszorúzáson, megemlékezésen október 23-a alkalmából.

Időpont: 2016.10.23 Vasárnap 17:30

Helyszín: Vasvár

10:00
Budapest, HOI Építési-bontási hulladékos konferencia 2016.10.26 10:00
V. Németh Zsolt előadást tart a hazai építési és bontási hulladékok helyzetének bemutatásán, egy tematikus konferencián, amit a Herman Ottó Intézet és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségével közösen szervez.

Időpont: 2016. október 26 szerda 10:00

Helyszín: Herman Ottó Konferencia Központ, 1223 Budapest, Nagytétényi út 190.

13:00
Budapest, Repülésmeteorológia jövője, a jövő repülésmeteorológiája 2016.10.27 13:00
V. Németh Zsolt köszöntőt mond az Országos Meteorológiai Szolgálat Repülésmeteorológia jövője, a jövő repülésmeteorológiája című szimpóziumán.

Időpont: 2016.Október.27 Csütörtök 13:00

Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat Díszterme, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.

18:00
Körmend, Körmendi színházterem ünnepélyes átadása 2016.10.27 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a megújult körmendi színházterem ünnepélyes átadásán.

Időpont: 2016. október 27 csütörtök 18:00

Helyszín: Körmend, Berzsenyi u. 11.

10:00
Budapest, Sajtótájékoztató, tanyafejlesztés 2016.10.02 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a 2016. évi Tanyafejlesztési Programmal kapcsolatban.

Időpont: 2016. november 02. Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

08:00
Budapest, TV2 Mokka interjú 2016.11.03 8:00
V. Németh Zsolt államtitkár interjút ad a TV2 Mokka című adásában Hungarikumok témában.

Időpont: 2016.11.03 Csütörtök 8:00

Helyszín: Budapest, TV2

09:30
Budapest, OKT 20 éves jubileumi ünnepség 2016.11.03. 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond a 20 éves az Országos Környezetvédelmi Tanács eseményen.

Időpont: 2016. november 03 Csütörtök 9:30

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

09:30
Budapest, Madárvédelmi konferencia 2016.11.07 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond a 7. Madárvédelmi Konferencián, az első napon, amikor a madarak és vezetékek lesz a téma. A konferenciát szervezi a MAVIR ZRT, Herman Ottó Intézet és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Időpont: 2016. november 07 Hétfő 9:30

Helyszín: 1031 Budapest, Anikó u 4

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Budapest, Hogyan juthatunk el a körforgásos gazdasághoz? - konferencia 2016.11.09 10:00
A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2016. november 9-ére konferenciát szervez annak érdekében, hogy bemutassa a hazai környezetipar esélyeit az európai és a hazai piacon. V. Németh Zsolt államtitkár előadással készül az eseményre.

Időpont: 2016.november 9. Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Hotel Benczúr, 1068 Benczúr u. 35

09:00
Budapest, Magyar ebfajtáink állami génbanki védelme c. szakmai rendezvény 2016.11.10 9:00

A Haszonállat-génmegőrzési Központ Magyar ebfajtáink állami génbanki védelme címmel szakmai rendezvényt szervez, melyen V. Németh Zsolt államtitkár beszédet mond.

Időpont: 2016. november 10 Csütörtök

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet

10:00
Budapest, Gyermekek zajterhelése, hallásvédelme c. konferencia 2016.11.10
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel készül a Gyermekek zajterhelése, hallásvédelme c. konferenciára.

Időpont: 2016. november 10 Csütörtök 10:00

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Konferencia Központ

10:00
Vasvár,Ünnepi Testületi Ülés 2016.11.11 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül az elmúlt 30 év tiszteletére, a vasvári ünnepi testületi ülésre.

Időpont: 2016. november 11 Péntek 10:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4.

13:30
Oszkó, Szőlőhegy revitalizációs program zárókonferenciája 2016.11.11.13:30
Oszkó Község Önkormányzata és a Hegypásztor Kör meghívására V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a SZŐLŐHEGYEK GAZDAGSÁGA -Az Oszkói külterületi szőlőhegy revitalizációját célzó mintaprogram című fejlesztés - zárókonferenciájára, melyen előadást tart a Falusi Szőlőhegyek Megújítása címmel.

Időpont: 2016.november 11 Péntek 13:30 

Helyszín:  Közösségi Ház (Oszkó, Molnár A. u. 4.)

13:00
Szentgotthárd, Szlovén Kulturális és Információs Központ átadása 2016.11.15 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a Szlovén Kulturális és Információs Központ átadásának alkalmából, Szentgotthárdon.

Időpont: 2016.november 15. Kedd 13:00

Helyszín: Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.


10:00
Miskolc, Citromfa Politikai Műhely 2016.11.16 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart hungarikum és agrárfejlesztés témában a Miskolci Egyetemen.

Időpont: 2016. november 16. Szerda 10:00

Helyszín: Miskolc, Egyetem út, Miskolci Egyetem; C/2 épület 3.

18:30
Budapest, Fidelitas-Fenntarthatósági est 2016.11.16 18:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Fidelitas-Fenntarthatósági Esten. Az est témája a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentése és hazánk aktuális fenntarthatósági kérdései.

Időpont: 2016. november 16. Szerda 18:30

Helyszín: Aulich Ifjúsági Klub

10:00
Budapest, Nívó díjak átadása - Gazdalkodás folyóirat 2016.11.17 10:00

A Gazdálkodás agrárökonómiai tudományos folyóirat szerkesztőbizottsága és tudományos tanácsadó testülete által adományozott 2015. évi nívódíjakat a 2016. november 17-én 10.00 órakor a Földművelésügyi Minisztériumban megrendezendő szerkesztőbizottsági ülésen adják át a nyerteseknek.V. Német Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel vesz részt az eseményen.

Időpont: 2016. november 17. Csütörtök 10:00

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium

09:00
Ikervár, Gyermekotthon átadása 2016.11.18 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond az Ikervári Gyermekotthon avatóján.

Időpont: 2016. november 18 Péntek 9:00

Helyszín: Ikervár, Ikervári Gyermekotthon, Ikervár, 9756 Kossuth Lajos utca 2.

09:00
Nemesrempehollós, III. Vas Megyei Értéknap 2016.11.19
Értékeink által fennmaradni címmel, III. Vas Megyei Értéknapot tartanak Nemesrempehollóson, ahol V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőt mond.

Időpont. 2016. november 19. Szombat 09:00

Helyszín: Nemesrempehollós

16:00
Gérce, Szent Erzsébet napi jótékonysági hangverseny 2016.11.19
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a gércei Szent Erzsébet napi jótékonysági hangversenyre.

Időpont: 2016. november 19. Szombat 16:00

Helyszín: Gérce

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

09:30
Körmend,Sajtótájékoztató - Batthyany-Strattman telephely felújításáról 2016.11.21 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képvisel sajtótájékoztatón vesz részt a Batthyany-Strattman telephely felújítása kapcsán.

Időpont: 2016. November 21 Hétfő 9:30

Helyszín: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Batthyany-Strattman telephely, Körmend, Munkácsy M. u. 1.

Névtelen
feltöltés alatt

18:30
Budapest, Könyvbemutató - How to cook in Hungary - Food & Wine 2016.11.22 18:30

V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel készül az Így főz Magyarország angol nyelvű változata, How to cook in Hungary - Food & Wine című könyv bemutatójára és diplomata fogadásra.

Időpont: 2016. november 22. Kedd 18:30

Helyszín: Budapest, Gundel Étteremben 

09:30
Budapest, Vidékstratégia 2016 konferenciasorozat 2016.11.23 9:30

V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a Földművelésügyi Minisztérium részéről, beszéddel készül a Vidékstratégia 2016 konferenciasorozat, Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban című eseményre.

Időpont: 2016. november 23. Szerda 9:30

Helyszín: Herman Ottó Konferencia Központ 1223 Budapest, Park u. 2.

 

08:00
Albánia, Tiranai Nemzetközi Kiállítás 2016.11.24-25

V. Németh Zsolt államtitkár ellátogat a Tiranai Nemzetközi Kiállításra, ahol a hivatalos megnyitón beszédek hangzanak el, és bemutatják a Hungarikum standot. A Kiállítás után kétoldalú találkozókon vesz részt az államtitkár, Montenegroban.

Időpont: 2016. november 24-25 Csütörtök-Péntek

Helyszín: Tirana, Albánia, Montenegro

 


14:00
Telekes, 70 éves az óvoda - ünnepség 2016.11.26 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a Telekesi Óvoda 70 éves fennállásának évfordulója alkalmából.

Időpont: 2016. november 26. Szombat 14:00

Helyszín: 9812 Telekes, Művelődési Ház, Fő utca 19.

11:00
Magyarlak,Gulágra elhurcoltak emléktáblájának avatása 2016.11.27 11:00
A Gulágra elhurcoltak emléktáblájának avatása alkalmából, V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond Magyarlakon.

Időpont: 2016. november 27. Vasárnap 12.00 

Helyszín: 9962 Magyarlak, Művelődési Ház, Kossuth Lajos utca.173

Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Budapest, Víz Világtalálkozó - megnyitó ünnepség 2016.11.28 9:00

Komoly diplomáciai, tudományos és gazdasági jelentőséggel bír a november 28-án kezdődő Budapesti Víz Világtalálkozó, amelyet a világ jelentős vízügyi rendezvényeként tartanak számon. V. Németh Zsolt államtitkár is ellátogat az esemény megnyitójára.

Időpont:2016.november 28 Hétfő 9:00

Helyszín: Budapest, Millenáris Park

19:00
Budapest, Víz Világtalálkozó borvacsora 2016.11.29. 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel üdvözli a résztvevő közönséget a Víz Világtalálkozó borvacsoráján, ahol a víz és a bor lesz az úr, egy kis hungarikum bemutató kíséretében.

Időpont: 2016. november 29 Kedd 19:00

Helyszín: Millenáris

10:00
Budapest, tárgyalás a Kenyai vízügyi államtitkárral 2016.11.30 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz egy megbeszélésen, és fogadja Lawerence Simitu kenyai vízügyi államtitkárt a Földművelésügyi Minisztériumban.

Időpont: 2016. November 30. Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

08:00
Mexikó, Biológiai Sokféleség Egyezmény 2016.12.02. 08:00

V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felek 13. Konferenciáján.

Időpont: 2016. december 2-3. 

Helyszín: Mexikó

Névtelen
feltöltés alatt

14:00
Jánosháza, Mikulás az óvodában 2016.12.06 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő meglátogatja Mikulás alkalmából a Jánosházi Óvodásokat.

Időpont: 2016. december 06. Kedd 14:00

Helyszín: Jánosháza, Ifjúság u. 1, 9545

15:15
Vasvár, Mikulás az Óvodában 2016.12.06. 15:15
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő meglátogatja Mikulás alkalmából a Vasvári Óvodásokat.

Időpont: 2016. december 06. kedd 15:30

Helyszín: Vasvár, Béke u. 11, 9800

Névtelen
feltöltés alatt

07:30
Budapest, TV2 Mokka interjú-Fűts okosan! 2016.12.07 7:30
V. Németh Zsolt államtitkár a TV2 Mokka című műsorában interjút ad a Fűts Okosan kampánnyal kapcsolatban.

Időpont: 2016. december 07. Szerda 7:30

Helyszín: Budapest, TV2, Mokka

10:00
Budapest, Magyarország Környezeti Állapota kiadvány sajtótájékoztatója 2016.12.07 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő sajtóreggelivel egybekötött sajtótájékoztatót tart a Magyarország Környezeti Állapota kiadvány kapcsán.

Időpont: 2016. december 07 Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Budapest, Éghajlatváltozás társadalmi hatásai c. konferencia 2016.12.08. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel készül a Herman Ottó Intézet által szervezett Éghajlatváltozás társadalmi hatásai c. konferenciára.

Időpont: 2016. december 08. Csütörtök 10:00

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet 

09:00
Körmend,Sajtótájékoztató, Minimálbéremelés, nyugdíjrendezés, adócsökkentés 2016.12.09 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart Körmenden minimálbér emelés, nyugdíjrendezés, adócsökkentés témában.

Időpont: 2016.12.09 Péntek 9:00

Helyszín: Körmend, VK iroda, Rákóczi u 35.10:30
Szombathely, Országos Környezetvédelmi Konferencia 2016.12.09 10:30
Az Országos Polgárőr Szövetség Környezetvédelmi konferenciát szervez Szombathelyre, ahol V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a környezetügy aktuális kérdései,
a polgárőrség szerepe és feladatai címmel.

Időpont: 2016. december 09 Péntek 10:30

Helyszín: Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

17:00
Lukácsháza, Gyöngyösmenti tájegységi értéktár bemutatása és ünnepélyes átadása 2016.12.09. 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Gyöngyösmenti tájegységi értéktár bemutatásán és ünnepélyes átadásán Lukácsházán.

Időpont: 2016. december 09. Péntek 17:00

Helyszín: Lukácsháza

16:30
Körmend, Adventi gyertyagyújtás 2016.12.10 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz az Adventi gyertyagyújtáson Körmenden.

Időpont: 2016. december 10. Szombat 16:30

Helyszín: Körmend Főtér16:30
Vasvár, Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye 2016.12.11 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Vasvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényén.

Időpont: 2016.december 11. vasárnap 16:30

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Művelődési Ház

20:00
Budapest, MTVA interjú élőben, Folktrend témában 2016.12.12 20:00
V. Németh Zsolt államtitkár elő közvetítésen ad interjút a Folktrend Hungarikum Divatbemutató kapcsán, melyet a tradíciókon alapuló, megújított, a hétköznapokban is hordható, komplett öltözetek népszerűsítése érdekében szervez meg a Földművelésügyi Minisztérium 2016 decemberében.

Időpont: 2016. december 12. Hétfő 20:00

Helyszín: Budapest, MTVA

16:30
Budapest, FolkTrend - Divatbemutató 2016.12.13 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár a FolkTrend divatbemutató előtt kötetlen kerekasztal beszélgetésen vesz részt a téma szakértőivel, majd sajtótájékoztatót tart, és köszöntőt mond, így kezdetét veszi a divatbemutató.

Időpont: 2016. december 13. Kedd 16:30

Helyszín: Budapest, Tesla

14:00
Budapest, Herman Ottó Nap 2016.12.14. 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár több beszéddel is készül a Herman Ottó Intézet által szervezett évzáró, évértékelő napra.

Időpont: 2016. december 14. szerda 14:00

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Körmend, Körmendi Markusovszky Kórház fejlesztéseinek átadása 2016.12.15.10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője köszöntő beszéddel készül a Körmendi Markusovszky Kórház fejlesztéseinek átadására.

Időpont: 2016. december 15. Csütörtök 10:00

Helyszín: Körmend, 9900 Munkácsy u.1

11:00
Csákánydoroszló, Környezetvédelmi szemléletformálás a hulladékok vonatkozásában 2016.12.16. 11:00

A Holnapocska Közhasznú Kft.  Környezetvédelmi szemléletformálás - a hulladékok vonatkozásában témában rendezvényt szervez a Karácsonyvárás a Környezettudatosság Jegyében címmel, ahol V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond.

Időpont: 2016. december 16. Péntek 11:00

Helyszín: Csákánydoroszló, Csaba József Általános Iskola, Vas utca 31.

18:30
Budapest, Fölszállott a páva c. műsör eredményhirdetése 2016.12.16 18:30.
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő átadja a Fölszállott a páva című műsor eredményhirdetésén a különdíjban részesülőnek a díjat.

Időpont: 2016. december 16. Péntek 18:30

Helyszín: Budapest, Kunigunda útja 64

10:00
Bérbaltavár,Megújult szakrális értékeket bemutató kiállítás megnyitása 2016.12.17 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, és mint a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédet mond a megújult szakrális értékeket bemutató kiállítás megnyitásán, Bérbaltaváron.

Időpont: 2016. december 17. Szombat 10:00

Helyszín: Bérbaltavár

11:00
Magyarlak,Ökoiskola cím átadása a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolának 2017.01..06 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszéddel köszönti a résztvevőket az Ökoiskola cím átadásán, a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola Ökoiskola Címmegújító Ünnepségén.

Időpont: 2017. január 06 Péntek 11:00

Helyszín: Magyarlak, Kossuth L. u. 236.

18:00
Vasvár, Népzenei Est,20 éves a Kármentő Népzenei Együttes 2016.01.06 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a 20 éves Kármentő Népzenei Együttessel a Népzenei Esten Vasváron.

Időpont: 2017. január. 06 Péntek 18:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ

15:00
Budakeszi,Nagy Gáspár mellszobrának avatása 2017.01.07. 15:00
V . Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz Nagy Gáspár költő halálának tizedik évfordulójának alkalmából állított mellszobrának avatásán, Budakeszi Fő téri parkjában.

Időpont: 2017. január 07. Szombat 15:00

Helyszín: Budakeszi, Fő téri park

11:00
Napkor, a felújított időjárási radar átadása 2017.01.11
A radarhálózat megújításának keretében az Országos Meteorológiai Szolgálat a Földművelésügyi Minisztérium jelentős támogatásával 2016-ban elvégezte a napkori időjárási radar felújítását. V. Németh Zsolt államtitkár avató beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. január 11 szerda 11:00

Helyszín: Napkor, Váradi Kert

10:00
Budapest, Környezetvédelmi Díjátadó Ünnepség 2017.01.19 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Környezetvédelmi Díjátadó Ünnepségén.

Időpont: 2017. január 19. csütörtök 10:00

Helyszín: Budapest, Magyar Mérnöki Kamara

Névtelen
feltöltés alatt

17:00
Budapest, Hungarikumok Klubja 2017.01.20 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel készül a Hungarikumok Klubja a Parlamentben című eseményre, melyet a Magyar Országgyűlés és a Lakiteleki Népfőiskola szervez. 
Főbb témák: A hungarikumok szerepe és lehetőségei a külpiacokon, fiatalok a hungarikum mozgalom szolgálatában és a  Nemzetek értékei a nagyvilágban.

Időpont: 2017. január 20 Péntek 17:00

Helyszín: Budapest, Országház

15:30
Rum, XVII. Rumi Rajki Kulturális Napok 2017.01.21 15:30
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő beszéddel vesz részt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő  XVII. Rumi Rajki Kulturális Napok megnyitásán.

Időpont: 2017. Január 21 15:30

Helyszín: Rum, Kultúra Háza

10:00
Budapest, Víztudományi Elnöki Bizottság ülése 2016.01.23 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár elfogadta a felkérést a Víztudományi Elnöki Bizottságba való részvételre, annak alakuló ülésére.

Időpont: 2017. január 23-án 10 óra

Helyszín: MTA Székház

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Budapest, Közösségi kertészkedés a városban szakmai nap 2017.01.24 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel köszönti a résztvevő közönséget a Földművelésügyi Minisztérium, Közösségi kertészkedés a városban elnevezésű szakmai napján.

Időpont: 2017. január 24. Kedd 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

15:00
Nagykovácsi, sajtótájékoztató Fűts Okosan témában 2017.01.24 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart Fűts Okosan témában.

Időpont: 2017.január.24 Kedd 15:00

Helyszín: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal előtti parkoló, Kossuth Lajos u. 61, 2094

16:00
Budapest, Hegyvidék TV interjú, Magyarország Környezeti állapota témában 2017.01.24 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Hegyvidék TV-hez, ahol Magyarország környezeti állapota lesz az interjútéma.

Időpont. 2017. január 24 kedd 16:00

Helyszín: Budapest,Hegyvidék Tv

09:30
Ausztria, Nemzeti Parki Projektindító rendezvény 2017.01.25 9:30
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár a Pannonian Nature Network - PaNaNet+ projekt ünnepélyes projektnyitó rendezvényén sajtótájékoztatót tart, ünnepi beszédet mond.

A mintegy 2 932 779 EUR költségvetésű projekt alapvető célja a nyugat-pannóniai nemzeti parkok hálózati együttműködésének fejlesztése az ökoturizmus, a természetvédelmi szemléletformálás és a környezeti nevelés terén. A projekt kiemelt célja, hogy élményt nyújtson a látogatók, különösen a fogyatékkal élő gyermekek számára a védett területeken.
 
Időpont: 2017. január 25 Szerda 9:30

Helyszín: Bildein, Ausztria, Naturpark, Florianigasse 1. 7521

17:30
Szombathely, Vas Népe 60 éves születésnapi ünnepsége 2017.01.25 17:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Vas Népe 60 éves születésnapi ünnepségén.

Időpont: 2017. január 25. szerda 17.30

Helyszín: Weöres Sándor Színház, Szombathely, Akacs Mihály u. 7.

19:00
Budapest, Mérnökbál 2017, 2017.01.28 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a 2017 Mérnök Bálon.

Időpont: 2017. január 28 Szombat 19:00

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Műegyetem rkp. 3, 1111

10:00
Dinnyés,Sajtótájékoztató kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében,2017.02.01 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart, kiemelt jelentőségű vizes élőhelyek fejlesztése és bemutatása Fejér megyében témában.

Időpont: 2017. február 01. Szerda 10:00

Helyszín: Dinnyés, Hagyományőrző Ház, 2485  GÁRDONYI GÉZA U. 25.

13:00
Budapest,Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának Fóruma

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsa és a Magyar Természetvédők Szövetsége fórumot szervez, melyen V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a környezetpolitika aktuális kérdéseiről és részt vesz az előadást követő beszélgetésen. 

Időpont: 2017. február 01 Szerda 13:00

Helyszín: FUGA Építészeti Központ, Budapest, Petőfi Sándor u. 5, 1052

16:15
Szentgotthárd, Vállalkozások számára elérhető pályázatok bemutatása 2017.02.02 16:15
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a 2014-2020-as tervezési időszak keretében megjelenő európai uniós pályázatok kapcsán szakmai tájékoztató fórumot szervez. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond, és ismerteti az aktuális pályázatokat.

Időpont: 2017. február 2. 16:00

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd, Refektórium, Vas megye,9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

11:00
Keszthely,Sajtótájékoztató, Kis-Balaton Látogatóközpont projekt 2017.03.11:00
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága sajtótájékoztatót szervez a GINOP 7.1.5-16 számú pályázat keretén belül közel 1 milliárd Ft támogatással megvalósulandó Kis-Balaton Látogatóközpont projekttel kapcsolatosan, melyet többek között V. Németh Zsolt államtitkár tart.

Időpont: 2017.02.03. Péntek 11:00

Helyszín: Keszthely, Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház

19:00
Szombathely, VI. Környezetvédelmi Bál 2017.02.04 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő eleget tesz a fővédnöki felkérésnek a Vas Megye jótékony célú VI. Környezetvédelmi Bálon, ahol beszédével üdvözli a résztvevőket, később pedig átadják a környezetvédelmi díjakat.

Időpont: 2017. február 04. Szombat 19:00

Helyszín:2017.02.Szombathely, Claudius Hotel, Bartók Béla krt. 39, 9700

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Budapest, A fenntartható fejlődési célok megvalósítása Magyarországon c. konferencia 2017.02.07
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Magyar Természetvédők Szövetsége, A fenntartható fejlődési célok megvalósítása Magyarországon címmel konferenciát szervez. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő szakmai beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. február 07 Kedd 10:00

Helyszín: Budapest, Országgyűlés

10:00
Kecskemét,Sajtótájékoztató - A puszta kapuja 2017.02.08 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a - A puszta kapuja - természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon témában.

Időpont: 2017. február 08 Szerda 10:00

Helyszín: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Természet Háza, Nagyterem, Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

10:00
Őriszentpéter,Sajtótájékoztató - Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása 2017.02.10 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatón vesz részt - Natura 2000 területeket bemutató hálózat létrehozása témában. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság meghívására köszöntő beszédet mond
a Natura 2000 Látogatóközpontjának ünnepélyes alapkőletétele alkalmából.

Időpont: 2017.február 10 Péntek 10:00

Helyszín: Őriszentpéter Városszer 57.

15:00
Kám,Vasi Őrtüzek - helytörténeti és irodalmi konferencia 2017.02.10 15:00
V . Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, mint az irodalmi vándor konferencia védnöke köszöntő beszéddel készül az irodalmi eseményre.

Időpont: 2017. február 10 Péntek 15:00

Helyszín: Kám13:30
Ikervár, Tornacsarnok jubileumi ünnepsége 2017.02.11 13:30

Az ikervári sportcsarnok fennállásának 25. jubileumi ünnepsége alkalmából V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond.

Időpont: 2017.február 11 Szombat 13:30

Helyszín: Ikervár, Kossuth L. u. 2-4. / B. 9756.

20:00
Budapest, XVII. Környezetvédelmi Bál 2017.02.11 20:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel köszönti a Tizenhetedik Környezetvédelmi Bál résztvevőit.

Időpont: 2017. február 11 Szombat 20:00

Helyszín: 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 12-14.

11:00
Debrecen,Magyarország első üveghab granulátum gyártó üzemének átadó ünnepsége 2017.02.15 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Magyarország első üveghab granulátum gyártó üzemének átadó ünnepségén.

Időpont: 2017. február 15. Szerda 11:00
 
Helyszín: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

15:00
Keszthely, II. Böllér Nap 2017.02.17 15:00

2017. február 17.-én kerül megrendezésre a keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon Karán a hallgatók által  szervezett II. Böllér Nap, amire V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül.

Időpont: 2017. február 17. Péntek 15:00

Helyszín: Keszthely, Festetics utca 5. 

10:00
Vasvár, Magyar Ápolók Napja 2017.02.18 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a Magyar Ápolók Napja, Kossuth Zsuzsanna a világ első országos főápolónője születésének 200. évfordulója alkalmából a MESZK Vas Megye Területi Szervezet, Szentgotthárd-Körmend helyi Szervezete rendezvényére. 

Időpont: 2017. február 18. Szombat 10:00
Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4, 9800

12:00
IV. Gasztronómiai fesztivál és böllérverseny,2017.02.18. 12:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a IV. Gasztronómiai fesztivál és böllérversenyen, Szarvaskenden.

Időpont: 2017. február 18. Szombat 12:00

Helyszín: Szarvaskend, Szabó-tanya, Iskola u. 030/5 hrsz., 9913

11:00
Verőce,ViroExpo Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás 2017.02.24 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár ellátogat a ViroExpo Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás megnyitó ünnepségének helyszínére, majd az azt követő vásárbejárás alkalmával sor kerül 

a magyar standon a hungarikumok bemutatására. A találkozó lehetőséget ad kétoldalú egyeztetésre Tomislav Tolusic, horvát mezőgazdasági miniszter úrral is.


Időpont: 2017. február 24 Péntek 11:00


Helyszín: Verőce, Horvátország

10:00
Bajánysenye,Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok emlékhelyének és emléktáblájának avatása 2017.02.25 10:00
A Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok emlékéve alkalmából Bajánsenye Község Önkormányzata Szovjet hadifogságba került bajánsenyei lakosok tiszteletére emlékhelyet alakított ki, illetve emléktáblát kíván elhelyezni. A Település önkormányzata az emlékhely és emléktábla ünnepélyes felavatását az emlékév zárónapján 2017. február 25-én, szombaton tartja. Az ünnepi megemlékezésre, az emlékhely felavatására és leleplezésére a település önkormányzata felkérte V. Németh Zsolt államtitkárt, országgyűlési képviselőt, aki beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. február 25. Szombat 10:00

Helyszín: Bajánysenye, Milleniumi Park

13:00
Ivánc, Gulág emlékmű avatására a Templomkertben 2017.02.25 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából létrehozott emlékmű avatásán az ivánci Templomkertben, mely a 13. 00 órakor kezdődő Szentmise után kerül felszentelésre.

Időpont: 2017. február 25. Szombat 13:00

Helyszín: Ivánc, Templomkert

16:30
Somlóvásárhely, Somlói Borbála Borrend borversenye 2017.02.25 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a Somlói Borbála Borrend borversenyére.

Időpont: 2017. február 25. Szombat 16:30

Helyszín: Somlóvásárhely, Vasút utca 14., Fazekas Pincészet

14:30
Rábagyarmat, Idősek farsangja 2017.02.26. 14:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a rábagyarmati idősek farsangjára.

Időpont: 2017. február 26 Vasárnap 14:30

Helyszín: Rábagyarmat, Kocsis L. u 4., Művelődési Ház


Névtelen
feltöltés alatt

15:00
Eger,Barlangoljunk! kampány megnyitása 2017.03.01 15:00
Idén immár 4. alkalommal rendezik meg a Barlangolás kampányt ? Március a barlangok hónapja ?melynek keretében az érintett nemzeti park igazgatóságok márciusban a látogatható barlangjaikat kívánják jobban megismertetni a föld alatti túrák iránt érdeklődőkkel.  

Idén a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 40 éves évfordulója kapcsán a Barlangolás kampányt Egerben egy sajtótájékoztató keretében nyitják meg. V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel is készül az eseményre.

Időpont: 2017. március 01. Szerda 15:00

Helyszín: Eger, Agria Park Galéria, Törvényház u. 4.

11:00
Budapest,Az FM és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete közötti megállapodás 2017.03.02 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Földművelésügyi Minisztérium és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete közötti megállapodás sajtónyilvános aláírásán, az Utazás Kiállításon.

Időpont: 2017. március 02. Csütörtök 11:00

Helyszín: Hungexpo, Budapest, Albertirsai út 10, 1101, A pavilon, 208/A

10:00
Marcali,Sajtótájékoztató-belső-somogyi vízi világ-2017.03.03 10:00

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Földművelésügyi Minisztérium-A szárazodó belső-somogyi vízi világ biológiai sokszínűségének megőrzése a vízháztartás javításával elnevezésű projekt kapcsán sajtótájékoztatót tart Marcaliban. Az eseményen részt vesz V. Németh Zsolt államtitkár is.

Időpont: 2017.március 03. Péntek 10:00

Helyszín: Marcali, Marcali Városi Kulturális Központ

Névtelen
feltöltés alatt

17:00
Budapest,Tájépítész szakos hallgatók diplomaterveinek kiállításmegnyitója 2017.03.09 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszéddel készül a  Szent István Egyetem Tájépítész szakos hallgatóinak diplomatervének kiállításmegnyitója alkalmából.

Időpont: 2017. Március 09. Csütörtök 17:00

Helyszín: Budapest, Szent István Egyetem, Budai Campus (Villányi út 35-43.) K épület

10:00
Sarród,A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése c. projekt sajtótájékoztatója 2017.03.10 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése c. projekt sajtótájékoztatóján.

Időpont: 2017. Március 10. Péntek 10:00

Helyszín: Sarród, Rév-Kócsagvár

Névtelen
feltöltés alatt

17:15
Szentgotthárd, Ünnepi megemlékezés 2017.03.14 17:15
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz az 1948/49 -es Magyar Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulója alkalmából rendezett Ünnepi megemlékezésen, Szentgotthárdon.

Időpont: 2017. Március 14. Kedd 17:15

Helyszín: Szentgotthárd, Önkormányzati Hivatal, Széll Kálmán tér 11, 9970

10:45
Szombathely, Városi Ünnepség 2017.03.15 10:45
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából megrendezendő városi ünnepségen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is beszédet mond.

Időpont: 2017. Március 15. Szerda 10:45

Helyszín: Szombathely, Savaria Múzeum parkja

15:00
Vasvár, Ünnepség és megyei kitüntetések átadása 2017.03.15 15:00

Vas Megye Önkormányzata és Vasvár Város Önkormányzata 2017. március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából megemlékezést és ünnepi ülést tart. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. Március 15. Szerda 15:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4, 9800

11:00
Monoszló, Dunai GeoTúra Projekt sajtótájékoztató 2017.03.17 11:00

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Földművelésügyi Minisztérium  a Dunai GeoTúra Projekt - A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztése című projekt kapcsán sajtótájékoztatót tart. V. Németh Zsolt államtitkár is részt vesz az eseményen.

Időpont: 2017. március 17. (péntek) 11.00 óra

Helyszín: Hegyestű Geológiai Bemutatóhely Monoszló külterület

Névtelen
feltöltés alatt

14:00
Budapest,BISEL országos internetes verseny díjátadója 2017.03.22 14:00

V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi köszöntővel készül a Víz, tiszta víz, BISEL országos internetes verseny díjátadójára, melyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban tartanak a víz világnapján. 

A BISEL program egy egyszerű oktatási módszer, melynek segítségével középiskolás tanulók könnyedén meghatározhatják felszíni víztestek vízminőségét a bennük élő makrogerinctelenek azonosítása által. 

Időpont: 2017. március. 22. Szerda /víz világnapja/

Helyszín: Budapest, Vajdahunyadvár


11:00
Budapest, Meteorológiai Világnap 2017.03.23 11:00
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a nemzetközi meteorológus közösség minden évben, a Meteorológiai Világnapján ünnepeli meg a WMO Egyezmény 1950. március 23-ai hatályba lépésének évfordulóját. V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszédet mond a díjátadóval egybekötött Országos Meteorológiai Szolgálat által szervezett eseményen.

Időpont: 2017. március 23. Csütörtök 11:00

Helyszín: Országos Meteorológiai Szolgálat

10:00
Vasvár,Foglalkoztatási együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a Foglalkoztatási együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása alkalmából. A projekt Vas megye három déli járását érinti; a Körmendi, a Szentgotthárdi és a Vasvári járást. 

Időpont: 2017.március 24. Péntek 10:00

Helyszín: Vasvár, Alkotmány u. 1., Polgármesteri Hivatal díszterme

10:30
Pórszombat, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 2017.03.25 10:30

Őrizd meg a jövődet...címmel ünnepséget rendeznek Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, Pórszombaton. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017 március 25. 10.30 óra

Helyszín: Pórszombat - Medes
Névtelen
feltöltés alatt

12:00
Szentgotthárd, 25 éves az első Astra-ünnepi rendezvény 2017.03.29 12:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat az Opel Szentgotthárd 25 éves az első Astra - ünnepi rendezvényére.
.
Helyszín: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 

Időpont: 2017. március 29. 12:00

16:00
Szombathely, Vas Népe díjátadó gálaműsora 2017.03.29 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond és előadást tart a Vas Népe által szervezett ÖSSZETARTOZUNK kampány díjátadó rendezvényén. Vas megye országgyűlési képviselőivel, a részt vevő 35 tele-pülés vezetőjével és a megyei napilap szervező stábjával közösen ünneplik meg az év legszebb közösségi pillanatát.

Helyszín: Szombathely, Tóvendéglő

Időpont: 2017. március 29. szerda 16 óra


09:00
Rátót, Aradi parki elhalt fák pótlási munkálatainak megtekintése 2017.03.31 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat Rátótra, ahol az Aradi parki elhalt fák pótlási munkálatait tekinti meg.

Időpont: 2017. március 31. Péntek 9:00

Helyszín: Rátót, Aradi Park

10:30
Csehimindszent,Ünnepség Mindszenty bíboros születésének 125. éves évfordulója alkalmából,2017.04.01 10:30

V. Németh Zsolt   Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért  felelős államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a Mindszenty József Hercegprímás, Bíboros születésének 125. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésen.

Időpont: 2017. Április 1. Szombat 10:30

Helyszín: Csehimindszent,Templom majd: Főtér

14:30
Baja, Sajtótájékoztató - Földikutya rezervátum 2017.04.06 14:30

Sajtótájékoztatót tartanak a Bajai földikutya rezervátum természetvédelmi terület kihirdetése alkalmából, melynek üzenete lesz az Eltökéltség a rendkívül ritka, fokozottan védett délvidéki földikutya világállománya megőrzésében. Köszöntő beszédet mond V. Németh Zsolt (államtitkár, FM Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság).

Időpont: 2017. április 6. Csütörtök 14:30

Helyszín: Baja, Bajai földikutya rezervátum TT


16:00
Szabadka, Vajdasági Értékgála 2017.04.07 16:00

A külhoni magyar értékgyűjtés szakmai napokon Vajdasági Értékgálát tartanak, melyen ünnepi beszédet mond V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. A két napos programon megnyitják A Vajdaság kincsei c. kiállítást, és bemutatkoznak a Külhoni értéktárak is, valamint Kerekasztal beszélgetésre, tapasztalatcserére is sor kerül.

Időpont: 2017. április 7. Péntek 16:00

Helyszín: Szabadka, Városháza, Palicsfürdő

11:00
Vasvár, III. Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál 2017.04.08. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel nyitja meg a III. Vasvári Húsvéti Bárányfesztivált. 

Időpont: 2017. április 8 Szombat 11:00

Helyszín: Vasvár

10:00
Budapest,Magyar-szlovák környezetvédelmi vegyesbizottság ülése 2017.04.12 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a soron következő Magyar-Szlovák környezetvédelmi vegyesbizottság ülésén.

Időpont: 2017. április 12. Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Budapest, Föld Napja sajtótájékoztató 2017.04.13 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár az idei Föld Napja program részleteiről sajtótájékoztatót tart.

Időpont:       2017. április 13. csütörtök 10.00

Helyszín:      Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Kossuth tér 11.

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Budapest, Sajtótájékoztató génmegőrzésről 2017.04.20 9:00

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, valamint Mezőszentgyörgyi Dávid kiemelt génmegőrzési feladatokért felelős miniszteri biztos sajtótájékoztatót tart a minisztérium génmegőrzési stratégiai koncepciójáról.

Időpont:       2017. 04.20. (csütörtök) 9:00 óra

Helyszín:      Földművelésügyi Minisztérium

10:00
Farmos, Föld Napja 2017.04.21 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszédet mond  a FÖLD NAPJA családi napon és a PRO NATURA ünnepélyes díjátadón pedig átadja díjakat, a résztvevők ezt követően szakmai programokon is részt vehetnek.

Időpont: 2017. április 21. Péntek 10-17 óra

Helyszín: Farmos Vízparti Élet Háza / Művelődési Ház

  


10.40 ­                  OMSZ légköri szondájának államtitkári felengedése


13:00
Döbörhegy, 56-os kopjafa avatása 2017.04.22 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond az 56-os kopjafa avatásának alkalmából, Döbörhegyen.

Időpont: 2017. április 22 Szombat 13:00

Helyszín: Döbörhegy, Fő utca (Templommal szemben)

19:20
Ljubljana, SILA gála - Csárdás Bál 2017.04.22 19:20

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Ljubljanában megrendezésre kerülő SILA Csárdás Bálon.

Időpont: 2017. április 22 Szombat 19:20

Helyszín: Festival Hall, Ljubljana


15:00
Szombathely, Szent György napi vásár 2017.04.23 15:00

21. alkalommal rendezik meg a Vasi Skanzenben a Szent György Napi Országos Kézműves Vásárt. A két nap alatt idén is sokszínű programmal várják az érdeklődőket Szombathelyen. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel nyitja meg a Kitesszük a szűrét! - kiállítást és divatbemutatót.

Időpont: 2017. április 23. Vasárnap 15:00

Helyszín: Szombathely, Falumúzeum

16:00
Zalaszabar, Holnapocska Tábor 2017. sajtótájékoztató, nyílt nap 2017.04.25 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a Herman Ottó Intézet és a Holnapocska Tábor a 2017. évi Herman Ottó Tábor sajtónyilvános nyílt napján, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a tábor életébe.
A programban Somogy, Vas és Zala megyék gyermekotthonaiban élő, természetismeret területén
kiemelkedően teljesítő diákok vesznek részt.

Időpont: 2017. április 25. Kedd 16:00

Helyszín: Holnapocska Tábor, Zalaszabar

10:00
Dömös, Sajtótájékoztató, Dunakanyar látogató központ 2017.04.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által megvalósításra kerülő Dunakanyar Látogatóközpont kialakításáról tartanak sajtótájékoztatót, amin V. Németh Zsolt államtitkár is részt vesz.

Időpont: 2017. április 26. Szerda 10:00

Helyszín: Dömös, Polgármesteri Hivatal, Táncsics Mihály út 2, 2027

09:30
Kőszeg, Környezet és természetvédelem együttműködési formák, natúrparkok, osztrák és magyar és európai jó gyakorlatok szakmai konferencia 2017.04.28 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a 20 éves az Írottkő Natúrpark elnevezésű rendezvény keretein belül szervezett, a Környezet és természetvédelem együttműködési formák, natúrparkok, osztrák és magyar és európai jó gyakorlatok című szakmai konferencián.

Időpont: 2017. április 28 Péntek 9:30

Helyszín: Kőszeg, Jurisics-vár, Lovagterem, 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.

14:00
Vasvár, Hegyháti értékőrök kiállításmegnyitója 2017.04.28 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő megnyitja a vasvári Ifjú Értékőrök a Vasi Hegyháton című kiállítást a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárban.

Időpont: 2017. április 28. Péntek 14 óra

Helyszín: Vasvár, Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Alkotmány utca 5., 9800

15:00
Vasalja,Tűzoltó Egyesület 120. évfordulója 2017.04.29 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel köszönti a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120. évfordulója alkalmából tartandó eseményen részt vevő közönséget.

Időpont: 2017. április 29. Szombat 15:00

Helyszín: Vasalja, Önkormányzati Hivatal

19:00
Vasvár, Tánc Világnapja 2017.04.29 19:00

A TÁNC VILÁGNAPJA alkalmából a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes bemutatja a Kerek égen járó?c. ünnepi műsorát Vasváron a Nagy Gáspár Kulturális Központban, ahol Ünnepi köszöntőt mond: V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő.

Időpont: 2017. április 29. Szombat 19.00.óra 

Helyszín:VASVÁR, Nagy Gáspár Kulturális Központ

09:00
Szombathely, Herényi Virágkút megnyitása 2017.04.30 09:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselőt fővédnökként köszöntő beszéddel készül a 15. Herényi Virágút jubileumára, virág, dísznövény kiállítás  és vásárra, amit Szombathelyen tartanak.

Időpont: 2017. április 30. Vasárnap 09:00

Helyszín: Szombathely, Szent György templom


17:30
Táplánszentkereszt, Zenei rekordállítás 2017.04.30. 17:30

2017 április 30-án (vasárnap) 18 órakor Táplánszentkereszten rekordot szeretnének felállítani. 50 fős fúvószenekarral, 1000 embert szeretnének megénekeltetni Táplánszentkereszt Fő terén. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is részt vesz az eseményen.

Időpont: 2017. Április 30. Vasárnap 17:30

Helyszín: Táplánszentkereszt Főtere

11:00
Budapest, Tanyafejlesztéssel kapcsolatos sajtótájékoztató 2017.05.03 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár sajtótájékoztatót tart a Tanyafejlesztési Program eddigi eredményeiről és a 2017. évi program célterületeiről.

Időpont: 2017. május 03. Szerda 11:00

Helyszín: Budapest, FM

10:00
Kám, Jeli Arborétum, Jeli Nap 2017.05.05 10:00

A Jeli Arborétum évadnyitó ünnepségén V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi nyitóbeszéddel köszönti a résztvevőket. A program keretén belül sor kerül a Magnólia gyűjtemény és a gróf Ambrózy-Migazzi István kilátó közvetlen környezetében található Japán cseresznye gyűjtemény megtekintésére is. A Jeli Napot a gróf Ambrózy- Migazzi István sírjának megkoszorúzásával kezdik.

Időpont: 2017. május 5 Péntek 10:00

Helyszín:Kám, Jeli Arborétum

16:00
Kiskunhalas, XVIII. Nemzetközi Csipkekiállítás 2017.05.05. 16:00
Bemutatkozik a Belga csipke, Szerbia és Magyarország csipkéi a XVIII. Nemzetközi Csipkekiállításon
Kiskunhalason. A 115 éves a halasi csipke című kiállítás fővédnökeként V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszédet mond.

Időpont: 2017. május 05. Péntek 16:00, 

Helyszín: Kiskunhalas, Kossuth u. 37/a 6400

10:00
Budapest, Herman Ottó Intézet Piknik 2017.05.10 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédével megnyitja az idei Herman Pikniket. A programon szó lesz az általános társadalmi felelősségvállalás aktuális kérdéseiről, a résztvevők néprajzi vonatkozású kiállítást tekinthetnek meg, valamint agrárkutatási és innovációs témában is bővíthetik tudásukat.

Időpont: 2017. május 10 Szerda 10:00

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet

10:00
Budapest, Herman Ottó Intézet Agrárakadémia 2017.05.11 10:00
2017. május 11-én (csütörtökön) az agrár-környezetgazdálkodás, a természettel harmóniában élő ember gazdálkodása lesz a téma a soron következő Agrárakadémián. Többek között V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár tartanak előadást a rendezvényen. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Időpont: 2017. május 11 Csütörtök 10:00

Helyszín: Budapest, Herman Ottó Intézet

10:00
Őriszentpéter, Génmegőrzési Fórum 2017.05.12 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár részt vesz a Földművelésügyi Minisztérium által a teljes génmegőrzési vertikumra kiterjedően elkészített génmegőrzési stratégia bemutatása céljából megrendezésre kerülő szakmai és társadalmi egyeztetési fórumon.

A fórum időpontja: 2017. május 12. (péntek) 10:00 óra

A fórum helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/a)


10:30
Oszkó, Elszármazottak találkozója 2017.05.13 10:30
Oszkó Község Önkormányzata, Oszkó Művelődési Háza, és a Tegyünk Együtt Oszkóért Közalapítvány szervezésben elszármazottak találkozóját tartanak Oszkón, melyen V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszéddel vesz részt.
 
Időpont: 2017. május 13 Szombat 10:30

Helyszín: Oszkó, Művelődési Ház, 9825 Rákóczi Ferenc utca 53.

Névtelen
feltöltés alatt

17:00
Szentgotthárd, sajtótájékoztató és fórum 2017.05.17 17:00
Sajtótájékoztatót és lakossági fórumot tart V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő. Álljunk ki együtt Magyarország mellett! Mondja el Ön is véleményét a szerda 17:30-kor kezdődő lakossági fórumunkon! Vendégünk lesz Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára.

Időpont: 2017. május 17 Szerda 17:00

Helyszín: Szentgotthárd Színház


11:00
Pécs, VIII. Falukutatás - Végletek vidéken 2017.05.18.11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a VIII. Falukutatás - Végletek vidéken c. rendezvényen mond köszöntőt.

Időpont: 2017. május 18. Csütörtök 11:00

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

15:00
Pókaszepetk, Látogatás a Zalagrár Kft-nél 2017.05.19 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár ellátogat a Zalagrár Kft.-hez egy bemutatkozó cégbejárásra. A vállalkozás Magyarország dél-nyugati részén, a Zala folyó festői völgyében, Pókaszepetk fal határában, a Tasziló-majorban helyezkedik el. A Zalagrár Kft szántóföldi növénytermesztéssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozó cég.

Időpont: 2017.05.19.-én 13.00 órára

Helyszín: Pókaszepetk falu határában Tasziló-major

17:00
Győrvár, Kuruc Park átadása 2017.05.19 17:00

Emléket állítanak a Gulag győrvári áldozatainak illetve főként azoknak a hősöknek, akik a 2. világháborúba szovjet fogságban voltak vagy hősi halált haltak. A harangtorony mellett fel lett újítva a kuruc történelmi emlékpark is, amit szintén ezen a napon adnak át a nagyközönségnek. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a győrvári eseményre.

Időpont: 2017.05.19 Péntek 17:00

Helyszín: Győrvár, 9821 Balogh Á. u 2

10:30
Csákánydoroszló, Világháborús Emlékmű avatása 2017.05.20.10:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond a csákánydoroszlói I. Világháborús emléktábla avató ünnepségen. Az alkalomból szentmisét és koszorúzást is tartanak.


Időpont: 2017. május 20. Szombat 10:30

Helyszín: Csákánydoroszló, Római Katolikus Templom kertje

14:00
Szentpéterfa,Tűzoltó Egyesület jubileumi ünnepsége 2017.05.20.14:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a szentpéterfai tűzoltó egyesület jubileumi ünnepsége alkalmából. Az eseményen szentmisét is tartanak a Szent István kápolnában, melyet szalag tűzés követ, majd a tűzoltó autó szentelésére kerül sor.

Időpont: 2017. május 20. Szombat 14:00

Helyszín: Szentpéterfa

13:00
Felsőszölnök, látogatás a szlovén Rába-vidéken 2017.05.22 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő látogatást tesz Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnökével a szlovén Rába-vidéken, ahol egy szlovén mintagazdaságot is megtekintenek. Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft.-je ügyvezető igazgatója tájékoztatót tart a Szlovén Mintagazdaság létrejöttének és működésének körülményeiről.

Időpont: 2017. május 22. Hétfő 13:00

Helyszín: Felsőszölnök 9985 Fő út 65

10:00
Sajtótájékoztató - Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása 2017.05.23 10:00
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása című (KEHOP-4.1.0-15-2016-00050) projekttel kapcsolatos sajtótájékoztatót tart, melyen többek között V. Németh Zsolt államtitkár is részt vesz.

Időpont: 2017. május 23. (kedd) 10.00 óra

Helyszín: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.Névtelen
feltöltés alatt

09:30
Budapest,Ablakon Bedobott Pénz program, Környezeti Megtakarítási Díjak 2017. díjkiosztó és szakmai konferencia 2017.05.24 9:30
Megrendezik az Ablakon Bedobott Pénz program Környezeti Megtakarítási Díjak 2017. díjkiosztót és szakmai konferenciát, melynek védnöke V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. Immáron 12. alkalommal hirdették meg Ablakon Bedobott Pénz (ABP) programját, melyben környezeti és gazdasági megtakarítással járó intézkedéseket tartalmazó esettanulmányokat vártak vállalatok és intézmények részéről.

Időpont: 2017. május 24 Szerda 9:30

Helyszín: Budapest, Földművelésügyi Minisztérium 1055 Kossuth Lajos tér 11


11:00
Budapest, II. Hungarikumok Klubja 2017.05.24. 11:00

V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszédet mond a HUNGARIKUMOK KLUBJA A PARLAMENTBEN  II. elnevezésű rendezvényen a Magyar Országgyűlés és a Lakiteleki Népfőiskola szervezésében.

Időpont: 2017. május 24-én, szerda, 11.00 - 14.00 óra között

Helyszín: Országház


10:00
Pecöl, Gróf Erdődy László 80. születésnapi köszöntése 2017.05.26 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel köszönti a 80 éves Gróf Erdődy Lászlót Pecölön. 

Erdődy gróf első kézből tudósít nekünk a II. világháborút követő évekről, évtizedekről, az akkori magyar élet határairól, a szabadság kereséséről, és igen: a hazatérésről is. 

Időpont: 2017.május 26 péntek 10:00

Helyszín: Pecöl, Művelődési Ház, Széchenyi u 15-17

14:00
Körmend, XX. Országos Fazekaspályázat nyerteseinek kiállítása 2017.05.26 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel nyitja meg a Körmendi XX. Országos Fazekaspályázat nyerteseinek kiállítását. Az eseményen sor kerül a pályázatok értékelésére, és a díjátadásra is.

Időpont: 2017. május 26. Péntek 14:00

Helyszín: Körmend, Batthyány kastély

17:00
Rábafüzes, Rábafüzesi Németek Kitelepítésének Megemlékezése Napja 2017.05.26. 17:00
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentgotthárd-Rábafüzes 2017.május 26-án, pénteken, 17 órakor a Rábafüzesi Hianzek  - Rábafüzesi Németek Kitelepítésesének Megemlékezés Napját tart.
Ez alkalommal,  a rábafüzesiek kis hianz - közössége megünnepli a legidősebb tagjának és egyben a negyven éve fennálló Rábafüzesi Asszonykórus alapító tagjának,Nagy Vincéné született Stanko Paula 95. születésnapját.

Időpont: 2017.május 26. Péntek 17:00

Helyszín: Rábafüzesi Fiókkönyvtár

11:00
Bajánsenye, Szőlőhegyi fejlesztés átadása 2017.05.27. 11:00
Bajánsenye Község Önkormányzata a Kis-hegy zártkert megújítási program keretén belül ünnepélyes projektzáró rendezvényt tart, ahol a projektzáró ünnepi köszöntőt V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő mondja.

Időpont: 2017. május 27-én (szombaton) 11.00 órakor 

Helyszín: Bajánsenye, Kis-hegy

14:00
Körmend,Vas Megyei értéknap és Májusfa kitáncolás, megyei értékdíj és oklevelek átadása 2017.05.27.14:00
V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszédet mond a Vas Megyei értéknapon, ahol lesz még Májusfa kitáncolás, megyei értékdíj és az oklevelek átadására is sor kerül.

Időpont: 2017. május 27. szombat 14:00

Helyszín: Körmend, Kastély udvara (rossz idő esetén: színházterem)

17:00
Vásárosmiske, Orbán napi rendezvény 2017.05.27. 17:00

A Kápolnáért Egyesület Vásárosmiske Orbán Napi Ünnepséget tart, melyen megnyitó és ünnepi beszédet mond V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő.

Időpont: 2017. május 27. Szombat 17:00

Helyszín: Vásárosmiske

09:00
Gersekarát, 56-os emlékmű avatása 2017.05.28. 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a gersekaráti 56-os emlékmű avatáson, melyet szentmise követ.

Időpont: 2017. május 28. Vasárnap 9:00

Helyszín: Gersekarát

10:00
Szatta,Kisvízállások bemutatása- Szombathelyi Erdészeti Zrt. rendezvénye az Eu-i Fenntarthatósági Hét keretében 2017.06.07
V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel készül a Kisvízállások bemutatásával kapcsolatban, az Európia Fenntarthatósági Hét keretén belül, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. rendezvényén.

Időpont: 2017. Június 7. Szerda 10:00

Helyszín: Szatta és Pankasz községhatárában lévő vízállások

13:00
Szentgotthárd, Kisvízi erőmű átadása 2017.06.07. 13:00

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Carpathia Vízerőmű Kft. ünnepélyes vízerőmű átadást tart, melyen köszöntőt mond Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere és beszédet mond, Nagy Szabolcs, a Carpathia Vízerőmű Kft. ügyvezető igazgatója, valamint V. Németh Zsolt  államtitkár.

Időpont: 2017. június 07-én, szerdán 13.00 óra

Helyszín: Szentgotthárd, törpe vízerőmű (gátnál)

               Megközelíthető a Pável Ágoston lakótelep felől

 

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Vasvári káptalan - vasi települések 1217 - 2017 2017.06.09. 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a Vasvári káptalan - vasi települések 1217 - 2017 elnevezésű eseményre.

Időpont: 2017. június 9. Péntek 9:00

Helyszín: Vasvár, Békeház, Kossuth u. 10.

16:00
Viszák, Élő Emlékezet Nap 2017.06.09. 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül a viszáki Élő Emlékezet Napjára.

Időpont: 2017.06.09 Péntek 16:00

Helyszín: Viszák, Pajtaszínház, 9932 Fő út 46

11:00
Halastó, 56-os Büszkeségpont avatása 2017.06.10 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond a Halastó Község 56-os büszkeségpont átadó ünnepségén.

Időpont: 2017.06.10 Szombat 11:00

Helyszín: Halastó, belső halastói buszforduló

14:00
Vasvár, Juniális 2017.06.10 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Vasvári Juniálison. Fellép a Kármentő Népzenei Együttessel.

Időpont: 2017.június 10 Szombat 14:00

Helyszín: Vasvár

13:00
Velemér, Perecfesztivál, Őrségi Szentháromság Napi Búcsú, 2017.06.11 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a veleméri Perecfesztiválon, Őrségi Szentháromság Napi Búcsún.

Időpont: 2017.06.11 Vasárnap 13:00

Helyszín:Velemér

16:00
Körmend, Gyürki László gyémánytmiséje, köszöntése 2017.06.11 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi köszöntővel készül Dr. Gyürki László plébános gyémántmiséjére.

Időpont: 2017.06. 11 Vasárnap 16:00

Helyszín: Körmend, Árpádházi Szent Erzsébet templom, Faludi Ferenc utca, 9900

18:00
Csempeszkopács, Középkori Vasárnap 2017.06.11. 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Csempeszkopácsi Középkori Vasárnap elnevezésű programon, ahol beszédet is mond.

Időpont: 2017.06.11 Vasárnap 18:00

Helyszín: Csempeszkopács, a templom körüli Árpád téren

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

14:00
Budapest, sajtótájékoztató hungarikum pályázatról 2017.06.14 14:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár sajtótájékoztatót tart  a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére és népszerűsítésére kiírt HUNG-2017 pályázatról.

Időpont: 2017. június 14. Szerda 14:00

Helyszín: Budapest, FM

15:00
Boba, Tanévzáró Ünnepély 2017.06.16 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a Sárvári Tankerületi Központ és a bobai Napsugár Általános Iskola tanévzáró ünnepélyére.

Időpont: 2017. június 16. Péntek 15:00

Helyszín: Boba, Napsugár Általános Iskola, Berzsenyi Dániel utca, 9542

11:30
Horvátzsidány,Koszorúzás a Szent Tamás szobornál 2017.06.14 11:30
V. Németh Zsolt államtitkár ünnepi beszéddel készül a Magyar Családi Földmérő Piknikre, ahol Szent Tamás szobornál koszorúznak.

Időpont: 2017. június 17. Szombat 11:30

Helyszín: Horvátzsidány

17:00
Nagytilaj, Nagytilaj története c. könyv bemutatója 2017.06.17.17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő bemutatja a Nagytilaj története c. könyvet a Helybéliek, elszármazottak, és más módon kötődő emberek találkozóján.

Időpont: 2017. június 17. Szombat 17:00

Helyszín: Nagytilaj, Kultúrház

10:00
Csehi, Csehi fennállásának 800 éves évfordulója 2017.06.18 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül Csehi fennállásának 800 éves évfordulója alkalmából.

Időpont: 2017.06.18. Vasárnap 10:00

Helyszín: Csehi

14:00
Kecskemét, Hungarikum Bizottság ülés 2017.06.20 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a soron következő Hungarikum Bizottság ülésen.

Időpont: 2017. június 20 kedd 14:00

Helyszín: Kecskemét

11:00
Sopron, 300 éves a meteorológiai mérések kezdete Magyarországon 2017.06.21 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszéddel készül a 300 éves a meteorológiai mérések kezdete Magyarországon elnevezésű ünnepség alkalmából.

Időpont: 2017. június 21 Szerda 11:00

Helyszín: Sopron

18:00
Vasvár, Nemzetközi Színi Fesztivál megnyitása 2017.06.23 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a vasvári Nemzetközi Színi Fesztivál megnyitóján.

Időpont: 2017. június 23. Péntek 18:00

Helyszín: Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ

19:00
Ják, Pálinkaverseny eredményhirdetése 2017.06.23 19:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a jáki pálinkaverseny eredményhirdetésén.

Időpont: 2017. június 23. Péntek 19:00

Helyszín: Ják, Katolikus Közösségi Ház

09:00
Őriszentpéter, 37. Őrségi Vásár megnyitása 2017.06.24. 9:00

A XXXVII. Őrségi Vásárt Őriszentpéter Város központjában az őrségi települések polgármesterei, illetve a meghívott vendégek jelenlétében ünnepélyesen megnyitják. V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő köszönti a résztvevő közönséget. A megnyitót követően menetzene szól a kézművesek utcájában a Művelődési Házig, közreműködik: Zalaegerszeg Város Fúvószenekara.

Időpont: 2017. június 24 Szombat 9:00

Helyszín: Őriszentpéter, Városszer 106.

17:30
Nagymákfa, A Kármentő és Muzsikás együttes közös fellépése 2017.06.24. 17:30
A Színi Fesztivál Hegyháton elnevezésű rendezvény keretén belül, a Nagymákfán kezdődő Pikniken, a Golghelogi rendezvény jegyében lesznek a találkozóról delegált előadások, valamint közreműködnek a műsorban a helyiek művészeti csoportjai: zenélnek, énekelnek, táncolnak. Az est fénypontja a Muzsikás és Kármentő együttes fellépése lesz az idei Szent Iván-éj, vagyis a leghosszabb nappal, legrövidebb éjszaka koronájaként. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is zenél a Kármentő Népzenei Együttessel.

Időpont: 2017. június 24 Szombat 17:30

Helyszín: Nagymákfa

09:30
Gersekarát, Információs tábla és témaút átadása 2017.06.25. 9:30
A Római Katolikus Plébánia és az Örökségünkért Egyesület Gersekarát a Szent László Emlékév tiszteletére megemlékezést, valamint  a Családok és Élővilág témautak szentmisével egybekötött ünnepélyes felavatását, megáldását tartja vasárnap. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. június 25. Vasárnap 9:30

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, Gersekarát 9813 Béke utca 19.

15:00
Nagymákfa, Nagymákfáért Egyesület rendezvénye 2017.06.25 15:00

A nagymákfaiak  a Jézus Szíve búcsúi szentmisét követően  ünnepélyes keretek között átveszik a többfunkciós közösségi hellyé átalakított egykor orvosi rendelőnek és buszvárónak használt épületét, illetve az újonnan épített kemencét, az azt körülölelő fából készült fedett, nyitott teret az Akáczfa utcában.

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a nagymákfai kis közösségre  jellemző családias,  szolid avató ünnepségen, melyet szalagátvágás követ.

Időpont: 2017. június 25 Vasárnap 15:00

Helyszín: Nagymákfa

18:00
Ikervár, Ölelkező Rába-völgye XXVI. Ikervári Napok 2017.06.25 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő fellép a Kármentő Népzenei Együttessel és a Győrvári Néptánc csoporttal az Ölelkező Rába-völgye XXVI. Ikervári Napokon.

Időpont: 2017. június 25. Vasárnap 18:00

Helyszín: Ikervár

15:00
Rátót, XII. Rátót Települések Találkozója 2017.07.01 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a XII. Rátót Települések Találkozóján.

Időpont: 2017. július 1 Szombat 15:00

Helyszín: Rátót

Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Rum, Sajtótájékoztató és bejelentés iskolai tornacsarnok beruházásról 2017.07.21 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz egy sajtótájékoztatón, ahol iskolai tornacsarnok beruházásról is bejelentést tesznek.

Időpont: 2017.07.21 11:00

Helyszín: Rum

14:00
Gellénháza, Zala Megyei Értéknap 2017.07.21 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Zala Megyei Értéknapon, Gellénházán.

Időpont: 2017.07.21 14:00

Helyszín: Gellénháza

17:00
Kondorfa, 56-os emlékmű avatás 2017.07.22 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond a kondorfai 56-os emlékmű avatása alkalmából.

Időpont: 2017.07.22. 17:00

Helyszín: Kondorfa

16:00
Vásárosmiske,Ünnepi istentisztelet a harangtorony megújulása alkalmából 2017.07.23 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a vásárosmiskei Ünnepi istentiszteletre, amelyet  a harangtorony megújulása alkalmából tartanak.

Időpont: 2017.07.23. 16:00

Helyszín: Vásárosmiske

11:00
Barcs, Duna-Dráva Nemzeti Park, alapkőletétel 2017.07.26 11:00

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság A természetvédelmi területkezelési infrastruktúra fejlesztése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén című, KEHOP-4.1.0-15-2015-00003 azonosító számú projektjének megnyitását, az Igazgatóság barcs-drávaszentesi állattartó telepe felújítási munkálataihoz kapcsolódó ünnepélyes alapkő letételét tartja ma, Barcson. V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. július 26. 11:00

Helyszín: Barcs-Drávaszabolcs - Dráva Kapu Bemutatóközpont, Állattartó telep (Barcs, Fő u. 1.)

10:00
Zalaszentmárton, Zártkerti revitalizációs program eredményeinek bemutatása 2017.07.28 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár ellátogat Zalaszentmártonra, ahol a zártkerti revitalizáció eredményeit mutatják be, egy programzáró helyszíni értékeléssel egybekötve.

Időpont: 2017.07.28 10:00

Helyszín: Zalaszentmárton, Kossuth út 51. Kultúr Ház

13:00
Püspökmolnári,Települési értéknapon főzőverseny díjainak átadása 2017.07.29 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszéddel vesz részt a püspökmolnári Települési értéknapon, ahol a főzőverseny díjainak átadására is sor kerül.

Időpont: 2017.07.29. 13:00

Helyszín: Püspökmolnári

14:00
Kemestaródfa, Harangtorony és fűszerkert szentelése 2017.07.29 14:00
Kemestaródfa község Önkormányzata és a Kulturális és Faluszépítő Egyesület a Falunap szentelésekkel című rendezvényt tart, ahol felszentelik a kemesmáli haranglábat is. Ünnepi köszöntőt mond, V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő. A felújított haranglábat felszenteli Orsos Zoltán plébános.

Időpont: 2017.07.29 14:00

Helyszín: Kemestaródfa

11:00
Budapest,sajtótájékoztató az Év Tanyája díj 2017.07.31 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart a z Év Tanyája Díj kapcsán.

Időpont: 2017.07.31 Hétfő 11:00

Helyszín: Budapest, FM

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Heves, XXI. Országos Szőttespályázat megnyitása 2017.08.04 11:00

V. Németh Zsolt államtitkár nyitóbeszéddel készül a a XXI. Országos Szőttespályázat megnyitása alkalmából.

Időpont: 2017. augusztus 04. Péntek 11:00

Helyszín: Heves, Városi Művelődési Központ

11:00
Őrimagyarósd, Falunap 2017.08.05. 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond az Őrimagyarósdi Falunapon.

Időpont: 2017. augusztus 05. Szombat 11:00

Helyszín: Őrimagyarósd

12:30
Vasvár, XV. Vasvári Rétesfesztivál 2017.08.05. 12:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a vasvári helyi értékeink című kiállítás, és a rétesfesztivál megnyitása alkalmából.

Időpont: 2017. augusztus 05. Szombat 12:30

Helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár

14:00
Magyarszecsőd, Magyarszecsődi Fesztiválmegnyitó 2017.08.05.14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a Magyarszecsődi Fesztiválmegnyitón, ahol többek között az 1956-os Emlékművet is avatják és a gyermekek parkját átadják.

Időpont: 2017. augusztus 05 Szombat 14:00

Helyszín: Magyarszecsőd, Sportpálya (8-as út mellett)

10:00
Oszkó, Oszkói Falunap 2017.08.06 10:00

V. Németh Zsolt államtitkár, és országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a XXIV. Oszkói Falunapon.

Időpont: 2017. augusztus 06. Vasárnap 10:00

Helyszín: Oszkó

16:00
Lakitelek, Nemzetpolitikai Fórum 2017.08.09. 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti Fórum szervezésében a Kárpát-medencei Nemzetpolitikai Szabadegyetem külhoni értéktáras programján, Nemzetpolitikai Fórumon.

Időpont: 2017. augusztus 9 Szerda 16:00

Helyszín: LAKITELEK NÉPFŐISKOLA - Kölcsey ház

15:30
Budapest, Szigetfesztivál, Hungarikum sajtótájékoztató 2017.08.10 15:30
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár sajtótájékoztatót tartanak a hungarikumok kapcsán a Szigetfesztiválon. Hungarikum sátor várja az érdeklődőket, a sajtótájékoztatót pedig Folktrend divatbemutató követi.

Időpont: 2017. augusztus 10 Csütörtök 15:30

Helyszín: Hajógyári Sziget


10:00
Szaporca, Magyar terelőkutyák versenye 2017.08.12. 10:00
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület szervezésében a Harkány közelében található Szaporcán, az Ős- Dráva Látogatóközpontban  megrendezik a Magyar Pásztorkutyák Terelőversenyét. 

Lesz terelőverseny, ösztönpróba, szakvezetés a Hagyományos Gazdálkodás tanösvényen, az Ős-Dráva Látogatóközpont kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel, NATURA 2000 élőhelyek és jelölőfajok megismertetése, természetismereti foglalkozás, gyerekprogram, helyi termelők, kézművesek bemutatkozása. V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel vesz részt az eseményen.

Időpont: 2017. augusztus 12-én (szombaton) 10:00

Helyszín: Szaporca

16:00
Döröske, Lakossági Fórum Döröskei tó 2017.08.12. 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő lakossági fórumon vesz részt Döröskén,  ahol a Döröskei-tó fennmaradása lesz a téma.

Időpont: 2017. augusztus 12. Szombat 16:00

Helyszín: Döröske


Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Budapest, TeSzedd sajtótájékoztató 2017.08.16 11:00

V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, és Búsi Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium zöldipari támogatások kezeléséért felelős helyettes államtitkára sajtótájékoztatót tart, melynek témája a TeSzedd!2017 önkéntes szemétszedő program meghirdetése.

Időpont: 2017. augusztus 16. Szerda 11:00

Helyszín: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 

18:00
Budapest, Mesterségek Ünnepe 2017.08.17 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő üdvözlő beszédével megnyitja az idei Mesterségek Ünnepe, nemzetközi szinten is jegyzett népművészeti, kézműves találkozót.

Időpont: 2017. augusztus 17. Csütörtök 18:00

Helyszín:  Budai Vár, Savoyai Terasz

10:00
Nemeshany, MEOE Szövetség Pásztorkutyás találkozója 2017.08.19. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, a rendezvény díszvendégeként a MEOE Szövetség Pásztorkutyás találkozóján nyitó beszéddel köszönti a résztvevő közönséget.

Időpont: 2017. augusztus 19. Szombat 10:00

Helyszín: Nemeshany, Bakonyerdő Zrt. Sárosfői Vadászház

13:00
Vasszécseny, 800 éves település, Kármentő fellépése 2017.08.19 13:00

Vasszécseny község elődtelepülése, Milek írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából Vasszécseny Község Önkormányzatának Ünnepségsorozatán V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő köszöntőt mond, majd fellép a Kármentő és Nefelejcs Néptánc Együttessel.

Időpont: 2017. augusztus 19. Szombat 13:00 

Helyszín: VASSZÉCSENY, TÁNCSICS MIHÁLY U., SPORTCENTUM

17:30
Jánosháza, Szent István napi városi ünnepség 2017.08.19 17:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédével megnyitja a Jánosházi, Szent István Napi Városi Ünnepséget.

Időpont: 2017. augusztus 19. Szombat 17:30

Helyszín: Jánosháza, Rendezvénytér

20:00
Körmend,Szent István napi program 2017.08.19 20:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a Rába folyó partján ünnepi beszédet mond a Szent István napi programok keretén belül.

Időpont: 2017. augusztus 19 Szombat 20:00

Helyszín: Körmend, Rába-part (Hegyalja, ill. Nádasd felőli oldal - jobb part)

09:30
Vasszécseny, Szent István szobor avatása 2017.08.20 9:30
Vasszécseny község elődtelepülése, Milek írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából Vasszécseny község önkormányzatának Ünnepgségsorozatán, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár köszöntő beszédet mond, és fellép a Kármentő Népzenei Együttessel.

Időpont: 2017. augusztus 20. Vasárnap 

Helyszín: Nagyboldogasszony római katolikus templom, Vasszécseny, Táncsics utca10:15
Tankajd, Szentmise 2017.08.20 10:15
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Tankajdi  Szentmisén.

Időpont: 2017. augusztus 20. Vasárnap 10:15

Helyszín: Tankajd

12:30
Szajk, I. Megyenap 2017.08.20. 12:30
A Vas Megyei Önkormányzat elsősorban hagyományteremtő szándékkal hozta létre az I. Megyenap elnevezésű rendezvényt, ahol bemutatják a vas megyei értékeket, a megyei marketinget, a vas megyei tudatot erősítik.
Az Államalapítás Ünnepét és a Magyar Kenyér ünnepét is e rendezvény keretein belül tartják.  Az immáron 15. alkalommal megrendezendő Polgármesterek Főzőversenyét is e napra szervezte a Hosszúperesztegi Önkormányzat. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. augusztus 20. Vasárnap 12:30

Helyszín: Szajk, Szajki Tavak

15:00
Petőmihályfa, Szent István Napi Ünnep, Kármentő fellépés 2017.08.20. 15:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a  petőmihályfai Hegyi Vigaszságok rendezvényen, és fellép a kármentő Népzenei Együttessel. 

A rendezvény helye: Petőmihályfa Szőlőhegy kápolna. 

Időpontja: 2017.augusztus 20.  15.00 óra.


Névtelen
feltöltés alatt

08:00
Csákánydoroszló, Iskolai tanévnyitó 2017.09.01 8:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola Tanévnyitó Ünnepségén.

Időpont: 2017. szeptember 01 Péntek 8:00

Helyszín: Csákánydoroszló, Csaba József Általános Iskola

11:30
Ikervár, Ikervári Gyermekotthon Tanévnyitó Ünnepsége 2017.09.01 11:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül az Ikervári Gyermekotthonban tartandó Tanévnyitó Ünnepségre.

Időpont: 2017. Szeptember 01. Péntek 11:30

Helyszín: Ikervár, Ikervári Gyermekotthon, Ikervár, Kossuth Lajos u. 2.

10:00
Vasvár, Lovas rendezvény 2017.09.02 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Góré Dombi Lovas Napon Vasváron, ahol lesz még fogathajtás őshonos fajták szereplésével, fajták bemutatása, hucul ösvény, díjlovas bemutató, utána szabadidomító, és díjugrató bemutató is.

Időpont: 2017. Szeptember 02. 10:00

Helyszín: Vasvár, Hunyadi u., Góré-domb

14:00
Táplánszentkereszt, Megyei Polgárőrnap és Falunap 2017.09.02 14:00

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata megrendezi a Megyei Polgárőrnap és Falunapot, ahol V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond. 

Időpont: 2017. Szeptember 02 Szombat 14:00

Helyszín: Táplánszentkereszt, Sportpálya

16:45
Apátistvánfalva, IV. Gombafesztivál, főzőverseny díjátadó 2017.09.02 16:45
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a IV. Gombafesztivál, főzőverseny díjátadóján, Apátistvánfalván.

Időpont: 2017. Szeptember 02. Szombat 16:45

Helyszín: Apát Hotel és Étterem, 9982 Apátistvánfalva Fő út 51.

11:30
Szombathely, MÁV-RoadShow 2017.09.05 11:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a  MÁV-Roadshow keretén belül egy, a térség vasúti fejlesztéseiről szóló tájékoztatóján.  A programon Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium parlamenti államtitkára és a MÁV Csoport vezetői bemutatják a vasúttársaság elmúlt időszakban elért eredményeit és a tervezett további korszerűsítéseket.

Időpont: 2017. szeptember 05. 11:30

Helyszín: Szombathely Megyei Jogú Város Városháza díszterme - 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.  

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Sárvár, Káld-hidegkúti Kisboldogasszony-kápolna megáldása 2017.09.08 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédet mond a káld-hidegkúti Kisboldogasszony-kápolna megáldásán.

Időpont: 2017. szeptember 08 Péntek 10:00

Helyszín: Sárvár-Hidegkúti erdőtömb

11:00
Szentgotthárd, Hármashatár történelmi lovastalálkozó és viadal 2017.09.09 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a Hármashatár történelmi lovastalálkozó és viadalon, Szentgotthárdon.

Időpont: 2017. Szeptember 09. Szombat 11:00

Helyszín: Szentgotthárd, Várkert

16:00
Zalaszentgród, Szentmise a Császár-birtokon 2017.09.09 16:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül a zalaszentgróti eseményre, melyen II. János Pál Pápa szobrát avatják a 10. évfordulón, melyet hálaadó szentmise és megemlékezés követ.

Időpont: 2017. Szeptember 09 Szombat 16:00

Helyszín: Zalaszentgrót, Csáfordi-hegy

13:00
Hegyhátszentjakab, Fogathajtó Verseny 2017.09.10 13:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a hegyhátszentjakabi Fogathajtó Versenyen. 

Időpont: 2017. Szeptember 10. Vasárnap 13:00

Helyszín: Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, futballpálya

09:00
Nagymaros, Zártkerti Revitalizációs Program pályázatának eredményéről sajtótájékoztató 2017.09.13 9:00

V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart a 2017. évi Zártkerti Revitalizációs Program pályázatának eredményéről.

Időpont: 2017. szeptember 13. szerda, 8.30 - találkozó, 9:00 - sajtótájékoztató

A találkozó helyszíne: Nagymaros, Fő tér

13:30
Petőmihályfa, Zártkerti revitalizációs program pályázatának eredményeiről sajtótájékoztató 2017.09.13 13:30

V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart a 2017. évi Zártkerti Revitalizációs Program pályázatának eredményéről.

Időpont: 2017. szeptember 13. szerda, 13:30

Helyszín: Petőmihályfa, Szőlőhegyi kápolna

(a 7441-es sz. Vasvár-Gersekaráti út 9-es kilométerénél tábla jelzi a bejáratot)

 

15:30
Szalafő, Játszótér avatás 2017.09.13. 15:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő avató beszédet mond a szalafői Zöld Park átadó rendezvényen, amelyre 2017. szeptember 13-án 15:30 órakor kerül sor Szalafő-Pityerszeren, az Őrségi Népi Műemlékegyüttes területén. 

Időpont: 2017. szeptember 13-án  Szerda 15:30

Helyszín: Szalafő-Pityerszeri Bemutató Központ

08:30
Egyházasrádóc, TeSzedd Akció! 2017.09.15 8:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz az Egyházasrádóci TeSzedd Akcióban, ahol közösen szedik a szemetet a helyiekkel. 

Időpont: 2017. Szeptember 15. Péntek 8:30

Helyszín: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos u. 86.

11:00
Körmend, 25 éves a Régióhő Kft. 2017.09.15. 11:00
A Régióhő Kft. alakulásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tartanak a körmendi Batthyány Örökségközpontban. Köszöntőt mond Bebes István, Körmend Város Polgármestere,V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő pedig a Régióhő Kft. megalakulásának kezdetét idézi fel.

Időpont: 2017. Szeptember 15. Péntek 11:00

Helyszín: Körmend, Batthyány Örökségközpont, Dr. Batthyány-Strattmann László utca 5.

13:00
Szentgotthárd, Új Szentgotthárdi Járási Hivatal felavatása 2017.09.15 13:00
A Vas Megyei Kormányhivatal invitálására V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédével átadja a Szentgotthárdi Járási Hivatal felújított épületét.

Időpont: 2017. Szeptember 15. Péntek 13:00

Helyszín: Szentgotthárd, Kossuth út 7.

10:00
Salföld, 20 éves a Balaton felvidéki Nemzeti Park 2017.09.16 10:00

A Balaton Felvidéki Nemzeti Park fennállásának 20. évfordulóját ünnepli az igazgatóság 2017. szeptember 16-án a Salföldön a Majorban. Ünnepi köszöntőt mond V. Németh Zsolt államtitkár. 

Időpont: 2017. Szeptember 16. Szombat 10:00

Helyszín: Salföld, Major 

16:00
Rábafüzes, Nemzetiségi Nap 2017 2017.09.16. 16:00
Rábafüzesen, a Nemzetiségi Falunapon V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel köszönti a résztvevő közönséget, és a Kármentő Népzenei Együttessel is fellépnek.

Időpont: 2017. Szeptember 16. Szombat 16:00

Helyszín: Rábafüzes, Alkotmány út 49. Rábafüzesi Könyvtár

11:00
Rönök, Szent Imre templom újraszentelésének 25. évfordulója 2017.09.17 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a rönöki Szent Imre templom újraszentelésének 25. évfordulóján, püspöki szentmisén.

Időpont: 2017. Szeptember 17. Vasárnap 11:00

Helyszín: Rönök

10:00
Budapest,OMÉK Határontúli tanyafelmérés konferencia 2017.09.20 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Határontúli tanyafelmérés konferencián, az OMÉK-on.

Időpont: 2017. szeptember 20. 10.00 óra


Helyszín: Budapest, Hungexpo, Zöld terem


14:00
Budapest, OMÉK 2017 megnyitója 2017.09.20 14:00
Megnyitja kapuit a 78. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, melynek megnyitóján részt vesz V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár.

Időpont: 2017. Szeptember 20. Szerda 14:00

Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont, "F" pavilon, Nagyszínpad

10:00
Budapest, Kiemelt genetikai erőforrások védelem - őshonos kutyafajtáink előadás 2017.09.21. 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a Kiemelt genetikai erőforrások védelme - őshonos kutyafajtáink témában a 78. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásáron.

Időpont: 2017. Szeptember 21. 10:00

Helyszín: Hungexpo Budapest, F pavilon, szekció terem

10:00
Nádasd, Útberuházás, felújított útszakasz átadása 2017.09.22 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a nádasdi felújított útszakasz átadásának alkalmából.

Időpont: 2017. Szeptember 22. Péntek 10:00

Helyszín: Nádasd, Tácsics út

11:00
Őriszentpéter, XIV. Őrségi Tökfesztivál 2017.09.23. 11:00

A XIV. Őrségi Tökfesztivál ünnepélyes megnyitóján V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár mond köszöntő beszédet. Közreműködik még az Őrségi Baráti Kar. A megnyitót Ökumenikus terményáldás követi.

Időpont: 2017. Szeptember 23.  Szombat 11:00

Helyszín: Őriszentpéter, a sportpálya és a játszótér melletti rendezvénytér

17:00
Kisunyom, Falunap és felújított utak átadása 2017.09.23 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a kisunyomi falunapon, ahol a felújított utak átadására is sor kerül.

Időpont: 2017. Szeptember 23. Szombat 17:00

Helyszín: 9772 Kisunyom, Fő utca 50-52.

15:00
Rábatöttös, Szentmise 2017.09.24 15:00
A Rábatöttös és Zsennye községek által használt Árpád-kori Szent Cecília római katolikus templom nemrégiben lezárult felújítását követően a Rumi Szent László Király Plébánia a helyi önkormányzatokkal 2017. szeptember 24-én (vasárnap) ünnepélyes szertartást szervez a felújított templom újramegáldására, melyen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond.

Időpont: 2017. szeptember 24. 15:00

Helyszín: Rábatöttös, Szent Cecília római katolikus templom

20:00
Lakitelek, X. Fiatal Politológusok Találkozója, megnyitó 2017.09.25 20:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a Lakiteleki Népfőiskola, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet, a Nézőpont Intézet és az Antológia Kiadó és Nyomda,  X. Fiatal Politológusok Találkozója című rendezvényén.

Időpont: 2017. Szeptember 25. 20:00

Helyszín: Lakiteleki Népfőiskola, Lakitelek, Felsőalpár 3., Kölcsey Ház

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Szalafő, Őrségi Pelefutam, Vadonleső Program 2017.09.27 10:00

A Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső Programja több szakmai támogató szervezettel karöltve tematikus évet hirdetett. Az Év Emlőse: a mogyorós pele! ünnepélyes vidéki programját 2017. szeptember 27-én rendezik meg az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságban,  a Szalafő-Pityerszeren található Népi Műemlékegyüttes udvarán Őrségi pele-futam címmel. V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond az eseményen.

Időpont:          2017. szeptember 27. 10.00

Helyszín:         Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Szalafő-Pityerszer Népi Műemlékegyüttes

Szalafő, Pityerszer 12.

10:15
Gyula, XIX. Hulladékhasznosítási Konferencia 2017.09.28 10:15

V. Németh Zsolt Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős államtitkár részt vesz a XIX. Hulladékhasznosítási Konferencián, ahol téma lesz a körforgásos gazdaság, a hulladékgazdálkodás jelenlegi hazai problémái a nemzetközi elvárások tükrében,  a környezetvédelmi hatóságok átszervezésének eredményei, várható hatásai, a helyi önkormányzatok szerepe a települési hulladékgazdálkodásban.

Időpont: 2017. Szeptember.28 10:15

Helyszín: Park Hotel, 5700 Gyula, Part u. 15.

10:00
Vasvár, Vasvári Értékfeltáró Kollégium zárórendezvény 2017.09.30 10:00

A vasvári térség 23 településének értékfeltáró munkájának összegzésére 2017. szeptember 30-án szombaton 10 órakor kerül sor Vasváron, a könyvtárban. A Vasvári Értékfeltáró Kollégium zárórendezvényén V. Németh Zsolt államtitkár köszönti a résztvevőket.

Időpont: 2017. Szeptember 30. Szombat 10:00

Helyszín: Vasvár, Béke Ház

14:00
Jánosháza, Almafesztivál 2017.09.30 14:00
2017. szeptember 30-án ismét megnyitja kapuit az Almafesztivál, már 4. alkalommal Jánosháza város főterén. A rendezvény támogatója, rendezője Jánosháza Város Önkormányzata, a szervezésben a Szív Egyesület működik közre. V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszéddel vesz részt az eseményen.

Időpont: 2017. Szeptember 30. Szombat 14:00

Helyszín: Jánosháza, Rendezvénytér

16:15
Csörötnek, Csörötneki Szüreti Vigadalom, Kármentő fellépés 2017.09.30 16:15
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat a 15. Csörötneki Szüreti Vigadalomra, ahol a Kármentő Népzenei Együttessel fellépnek.

Időpont: 2017. Szeptember 30. Szombat 16.15

Helyszín: Csörötnek, Akácfa kemping

11:00
Szentpéterfa, Értékek Háza avatóünnepség 2017.10.01 11:00
A szentpéterfai MÚLT - JELEN - JÖVŐ című rendezvényen ünnepi beszédet mond V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Kurcz Ferenc a Szent Péter és Pál Kulturális Egyesület New York elnöke és Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester. Előtte Szentmise is lesz a szentpéterfai kápolnában, utána pedig az Értékek Háza felavatása következik.

Időpont: 2017. Október 01. Vasárnap 11:00

Helyszín: Szentpéterfa, Március 15. téri kápolna

10:00
Budapest, Tiszta Levegő Párbeszéd Konferencia 2017.10.03 10:00

Holnap tartják a Tiszta Levegő Párbeszéd konferenciát, melynek keretében hazánkba látogat az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának szakmai küldöttsége. A magas szintű fórumot V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár nyitja meg, majd Daniel Calleja Y Crespo, az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának főigazgatója köszönti a résztvevőket.

Időpont:     2017. október 3. (kedd), 10.00

Helyszín:   Földművelésügyi Minisztérium

                   1055 Budapest, Kossuth tér 11.

                     

15:30
Rátót, Október 6-i szentmise és ünnepség 2017.10.06 15:30

Rátót Község Önkormányzata és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. megemlékezést tart Rátóton, az Aradi Emlékparkba az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. Megemlékező beszédet mond: V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Időpont: 2017. október 6. 15:30

Helyszín: Rátót, kat. templom + Aradi Emlékpark

 


Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Budapest, Sajtótájékoztató Vasi vadkörte Pálinka nemzeti oltalma 2017.10.11 9:00

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Birkás István, a Birkás Pálinkaház tulajdonosa bemutatja a Vasi vadkörte pálinkát, amely az Eredetvédelmi Program keretében nemzeti oltalmat kapott.

Időpont:

2017. október 11. (szerda) 9:00

Helyszín:

A Magyar Pálinka Háza

1088 Budapest, Rákóczi út 17.

 

13:30
Budapest, Duna Stratégia Konferencia 201710.17 13:30
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntő beszédet mond a Duna Stratégia Konferencia megnyitóján. A szeminárium programja a Duna Régió Stratégia környezetvédelmi pillérjének közös eseménye, amely pillér három prioritásterületet foglal magába: vízminőség-védelem, környezeti kockázat, és biodiverzitás.

Időpont: 2017. október 17. Kedd 13:30

Helyszín: Budapest, FM

11:00
Budapest, Hungarikum Klub a Parlamentben 2017.10.19. 11:00

V. Németh Zsolt államtitkár előadás tart a Hungarikumokat, a magyar értékeket bemutató programok, kiállítások a nagyvilágban címmel megrendezésre kerülő Hungarikum Klub összejövetelen.

Időpont: 2017. Október 19. Csütörtök 11:00

Helyszín: Budapest

14:00
Budapest, Magyar Közgazdasági Társaság ülése 2017.10.19 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a Hungarikum, mint védjegy szerepe és lehetősége az élelmiszeripari kereskedelemben témakörben a Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály soron következő ülésén.
 
Időpont: 2017. október 19. Csütörtök 14:00

Helyszín: MKT székház, Bp, Eiffel Palota 

17:00
Táplánszentkereszt, Büszkeségpont avatás 2017.10.20 17:00

V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond az 1956-os emlékmű avatáson, megemlékezésen, Táplánszentkereszten.

Időpont: 2017.10.20 17:00

Helyszín: Táplánszentkereszt, Fő út - Park utca sarok

09:30
Őriszentpéter, Természetesen Őrség, Öko Kiállítás és Vásár 2017.10.21 9:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond, a Természetesen Őrség Öko-Kiállítás és Vásár megnyitója alkalmából, Őriszentpéteren.

Időpont: 2017. Október 21. Szombat 9:30

Helyszín: Őriszentpéter, Malom Látogatóközpont, Városszer 116.

13:00
Nádasd, Cseresnyés-hegyi Gyümölcsöskert avató 2017.10.22 13:00

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az "Együtt Nádasdért" Egyesület Cseresnyés-hegyi Gyümölcsöskert avatót tart, melyen V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond. 

Időpont: 2017. Október 22. Vasárnap 13:00

Helyszín: Nádasd - Cseresnyés hegy

GPS koordináták: 46°58?56?? É 16°36?57?? K

 


 

15:00
Oszkó, 800 éves Oszkó 2017.10.22 15:00

V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőt mond a 800 éves Oszkó elnevezésű rendezvényen. Az Ünnepség szentmisével kezdődik, majd emléktábla avatás és szentelés következik.

Időpont: 2017. Október 22. Vasárnap 15:00

Helyszín: Művelődési Ház, 9825 Oszkó Rákóczi Ferenc utca 53.

10:00
Szentgotthárd,INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program konferenciája 2017.10.26 10:00

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 által támogatott Guide2Visit elnevezésű projekt nyitórendezvényét tartják Szentgotthárdon. A konferencián köszöntőt mond V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Boris Jesih, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja.

 

Időpont:     2017. október 26. (csütörtök), 10.00

Helyszín:   Hotel Lipa

                   9970 Szentgotthárd, Gárdonyi Géza u. 1.

 A projekt a szlovén-magyar határtérség turisztikai perifériának számító térségeit, magyar oldalon a szlovén-magyar határtól számított kb. 30 km-es sávban kívánja a turisztikai kínálatba beemelni. Fő célja a komplex látogatóirányítási rendszer kialakítása, a turisztikai promóció a projekt hatóterületén, valamint a határtérség megfelelő kerékpáros összeköttetésének biztosítása. A konferencián sor kerül a program támogatási szerződésének ünnepélyes aláírására.

 


 09:00
Oszkó, Könyvbemutató 2017.10.27 9:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Kovács István, az Oszkói Hegypásztor Kör elnöke sajtótájékoztató keretében bemutatja Illés Péter, a Tájfenntartó szőlőhegyi gazdaközösségek címmel megjelent könyvét.

Az eseményt követően V. Német Zsolt államtitkár és Hosszú Zoltán, Oszkó polgármestere megnyitja a Zártkertek valamint a szőlőhegyek és gyümölcsöskertek gazdasági és közösségfejlesztési szerepe elnevezésű szakmai napot.

Időpont:    2017. október 27. (péntek) 9.00

Helyszín:   IKSZT épület

9825 Oszkó, Rákóczi utca 53.

 

 


 

13:00
Zalaszabar, Hulladékos szemléletformáló bemutatónap 2017.10.27 13:00

A zalaszabari Holnapocska Tábor - a tudatos hulladékgazdálkodás és környezetvédelem jegyében szervezett táborának - Szemétből érték szemléletformáló napját tartja. A programon a Vas megyei Ikervár település általános iskolás diákjai vesznek részt. A bemutatónapra ellátogat V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Vas megye 3. sz. kerületének országgyűlési képviselője.

Időpont:     2017. október 27. (péntek), 13.00

Helyszín:   Zalaszabar, Holnapocska Tábor, GPS: 46°38?27.8" N 17°6?43.9" E


 

15:00
Vasvár, Emléktábla avatás 2017.10.27 15:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Tóth Balázs, Vasvár polgármestere köszöntőt mond dr. Csejthey Lajos, az első vasi olimpikon emléktáblájának avatásán. Az eseményen avatóbeszédet mond Schmittné Makray Katalin, Vasvár város Díszpolgára, olimpiai ezüstérmes tornász.

Időpont:    2017. október 27. (péntek) 15.00

Helyszín:    Vasvár, Egészségház, Árpád tér 2.

 

 

 

18:00
Jánosháza, lakossági fórum 2017.10.27 18:00

14:00
Szőce, Mákszemnyi Örökség 2017.10.28 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő beszédével megnyitja a Mákszemnyi Örökség - hungarikumos pályázaton támogatott rendezvényt, Szőcén.

Időpont: 2017. Október 28. 14:00 Szőce, Kölcsey Ferenc utca 63.

Helyszín: Szőce, Kölcsey Ferenc utca 63. 

17:00
Eger, Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 2017.11.02 17:00
Idén már tizenegyedik ízben kerül megrendezésre a Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK), ez alkalommal az Egri Eszterházy Károly Egyetemen, 2017. november 2-5. között (www.mtbk.hu). V. Németh Zsolt államtitkár lesz a konferencia védnöke, és a november 2-án 17 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitón egy köszöntőt is mond.

Időpont: 2017.11.02 Csütörtök 17:00

Helyszín: Egri Eszterházy Károly Egyetem, Dísztér, Eszterházy tér 1.

11:00
Nádasd, I. Világháborús hősök hadisírjainak átadása 2017.11.04 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő beszédet mond az I. Világháborúban életüket vesztett magyar katonák felújított hadisírjainak átadásán, újraszentelésén.

Időpont: 2017.11.04 11:00

Helyszín: Nádasd

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

09:30
Budapest, Biodiverzifitási konferencia 2017.11.08 9:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntőt mond "A biodiverzitásról másképp" című konferencián.

Időpont:    2017. november 8. (szerda) 9.30

Helyszín:   Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Markó u. 29-31.

18:30
Budapest, 25 éves a KSZGYSZ 2017.11.08 18:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntőt mond a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége alapításának 25 éves jubileumi ünnepségén, amelyre az V. Ökoindustria Kiállítás keretében kerül sor.

Időpont:    2017. november 8. (szerda) 18.30

Helyszín:   Magyar Vasúttörténeti Park, Budapest, Tatai út. 95.

07:00
Budapest, MOKKA Fűts Okosan kampány interjú 2017.11.09 7:00

V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára interjút ad a Mokkának, amiben a most induló Fűts Okosan kampányt népszerűsíti.

Időpont: 2017. November 09 Csütörtök 7:00

Helyszín: TV2 székház, Róna u. 174.


09:30
Budapest, Madárvédelmi Konferencia 2017.11.09 9:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár ünnepi köszöntőt mond a MAVIR Zrt., a Földművelésügyi Minisztérium, a Herman Ottó Intézet és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által közösen szervezett VIII. Madárvédelmi Konferencián.

Időpont:    2017. november 9. (csütörtök) 9.30

Helyszín:   MAVIR székház, Jedlik terem, 1031 Budapest, Anikó u. 4.

 

Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Őriszentpéter, A muraközi ló kutatási program rendezvénye 2017.11.10 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében, Dr. Markovics Tibor igazgató az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságtól köszöntőt mondanak a muraközi ló kutatási programjának rendezvényén. Szó lesz az állományból vett genetikai minták vizsgálatáról, a muraközi ló tenyésztésének gyakorlatáról, az elmúlt év eredményeiről, és a muraközi ló kutatási program aktuális kérdéseit vitatják.

Időpont: 2017. november 10 10:00

Helyszín: ŐNPI, Őriszentpéter, Siskaszer 26/a., Körterem


10:00
Szombathely, Szent Márton Püspök Ünnepe, Szentmise 2017.11.11 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ellátogat Szombathelyre, Szent Márton Püspök Ünnepére és részt vesz a Szentmisén.

Időpont: 2017.11.10 10:00

Helyszín: Szombathely, Székesegyház

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Budapest, Sajtótájékoztató a 2017. évi Tanyafejlesztési Program eredményeiről 2017.11.14 9:00

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart a 2017. évi Tanyafejlesztési Program eredményeiről és nyertes pályázatairól.

Időpont:       2017. november 14. (kedd) 9.00

Helyszín:      Földművelésügyi Minisztérium, Kollégiumi terem (101.)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 

                       

                       


 

10:00
Létavértes, Zártkerti revitalizációs projekt ünnepsége 2017.11.16 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Tasó László, a Miniszterelnökség tízezer főnél kevesebb lakosú települések fejlesztéséért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője, valamint Rajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok közgyűlésének elnöke köszöntőt mond a 2016. évi Tanyafejlesztési Program zártkerti revitalizációs alprogramjának zárórendezvényén. Egyúttal felavatják a projekt keretében megvalósult Létavértes Város Önkormányzatának és a Létavértesi Szőlősgazdák Egyesületének közös pincéjét és az azt kiszolgáló filagóriát.

Időpont:    2017. november 16. (csütörtök) 10.00

Helyszín:   Önkormányzat, Létavértes, Kossuth u. 4.

                   Kossuth kert, Tájház

 

 

14:00
Kisrákos, Falugondnokok Ünnepi Eseménye 2017.11.17 14:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőt mond a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi egyesületi összejövetelén.

Időpont:    2017. november 17. (péntek) 14.00

Helyszín:    Művelődési Ház, Kisrákos, Fő utca 43.

 

18:00
Rum, Rum és Térsége Víziközmű Társulat projektzáró rendezvénye 2017.11.17 18:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond a Rum és Térsége Víziközmű Társulat projektzáró ünnepi rendezvényén.

Időpont:    2017. november 17. (péntek) 18.00

Helyszín:   Horgásztanya étterem

Rum, Rákóczi Ferenc u. 9

15:00
Celldömölk,Nyugat-Magyarországi Néptáncantológia Dr. Pesovár Ernő emlékére 2017.11.18 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond Celldömölkön, a Nyugat-Magyarországi Néptáncantológia Dr. Pesovár Ernő emlékére elnevezésű eseményen.

Időpont: 2017.11.18 15:00

Helyszín: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Színházterme, Celldömölk, Géfin Lajos tér 1.

14:00
Gersekarát, Idősek Napja 2017.11.19 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő Gersekaráton köszönti az időseket és zenél a Kármentő Népzenei Együttessel.

Időpont: 2017.11.19 14:00

Helyszín: Gersekarát, művelődési ház

13:00
Budapest, Deloitte Fenntartható Fejlődés Szakmai Nap 2017.11.22 13:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár szakmai köszöntőbeszédet tart a Deloitte Fenntartható Fejlődés Szakmai Napján, ahol átadják a 2018. évi Zöld Béka Díjat.

Időpont:    2017. november 22. (szerda) 13.00

Helyszín:   Deloitte székház

Budapest, Dózsa György út 84/C.

A Deloitte Közép-európai Fenntarthatósági Jelentés Díja (más néven a Zöld Béka Díj) egy olyan elismerés, amelyet a legjobb fenntarthatósági jelentést készítő hazai és regionális vállalatok nyerhetnek el. 

10:00
Magyarlak,Az Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarlak-csörötneki rendezvénye 2017.11.24. 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője részt vesz az Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarlak-csörötneki rendezvényén, ahol a helyi hulladékcsökkentési akciókat mutatják be.

Időpont:       2017. november 24. (péntek) 10.00

Helyszín:      Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola 

Magyarlak, Kossuth L. u. 236.

A Földművelésügyi Minisztérium szervezésében Magyarország idén is részt vesz az Európai Hulladékcsökkentési Hét (2017. november 18-26.) kampányban, melynek idei jelmondata: Adj új életet tárgyaidnak!

A mostani Hét fókuszában a hulladékképződés megelőzésére való figyelemfelhíváson túl a termékek élettartamának meghosszabbítása, újra-használatuk vagy megjavításuk szerepel.

A Hulladékcsökkentési Héthez regisztrációval csatlakozó hazai önkéntesek saját, helyi körülményeikhez szabott ötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a hulladékmennyiség csökkentésének fontosságára, különböző módozataira, a termékek újra-használatára, valamint a már hulladékká vált anyagok újrahasznosítására, megjavítására.

 

15:30
Vasszécseny, Vasi Kistérségek Fenntartható Turizmusfejlesztési Lehetőségei konferencia 2017.11.24 15:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője részt vesz és zárszót mond a Vasi Kistérségek Fenntartható Turizmusfejlesztési Lehetőségei című konferencián.

A zárszó várható időpontja: 2017. november 24. (péntek) 15.30

Helyszín:      Új-Ebergényi Kastélyszálló díszterme

                        Vasszécseny, Kossuth Lajos utca 36.

 

 17:30
Budapest, Előadás a Corvinuson 2017.11.29 17:30
V. Németh Zsolt államtitkár előadást tart a Corvinuson tanyaprogram, zártkert, génmegőrzés témában.

Időpont: 2017.11.29. 17:30

Helyszín: Corvinus, Budapest, Fővám tér 13-15. Sóház

14:00
Rábahídvég, Öko-pont átadás 2017.12.01 14:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője avatóbeszédet mond a Csodaszarvas Tájpark területén létesülő Öko-pont átadásán Rábahídvégen.

Időpont: 2017. december 1. (péntek) 14.00

Helyszín: 9777 Rábahídvég, 035/18. hrsz, 8-as út mellett

A tájpark egyéb szolgáltatásai mellett rendelkezik egy tanösvénnyel, ahol nem csak az őshonos állatokat és a Rába ártér vizes élővilágát mutatják be, hanem néprajzi és történeti kitekintés is várja a látogatókat. Az Öko-pont megépülésével novembertől a környezettudatosság is helyet kap majd.

13:30
Kemestaródfa, Idősek Napi Rendezvény 2017.12.02 13:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédet mond a Kemestaródfa Község Önkormányzata által szervezett Idősek Napi rendezvényen.

Időpont:       2017. december 2. (szombat) 13.30

Helyszín:      Kemestaródfa, Művelődési Ház, Csákányi út 11.

 

16:30
Rábatöttös, Érték Nap 2017.12.03 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőt mond a rábatöttösi Érték Napon.

Időpont: 2017. december 3 Vasárnap 16:30

Helyszín: Rábatöttös, Jókai Mór utca 2.

Névtelen
feltöltés alatt

09:30
Budapest, Környezetbarát fatüzelés című konferencia 2017.12.05 9:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár megnyitja a Herman Ottó Intézet Nonfprofit Kft. "Környezetbarát fatüzelés" című konferenciáját.

Időpont:       2017. december 5. (kedd) 9.30

Helyszín:      Herman Ottó Konferenciaközpont

Budapest, Nagytétényi út 190.

A konferencia célja felhívni a figyelmet a légszennyezés, különösen a szállópor (PM10) szennyezés veszélyeire, továbbá ismertetni az egyes szilárd tüzelőanyagok használatának káros hatásait, a helyes fűtési technikákat, illetve a témát érintő jogszabályi hátteret és hatósági gyakorlatot.

Névtelen
feltöltés alatt

09:00
Szentgotthárd, Mikulás Ünnepség az Óvodában! 2017.12.06 9:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő meglátogatja a szentgotthárdi óvoda gyermekeit a Mikulás Ünnep alkalmából.

Időpont: 2017. December 06 Szerda 9:00

Helyszín: Szentgotthárd

Névtelen
feltöltés alatt

15:00
Budapest, 115 éves a halasi csipke 2017.12.07 15:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár megnyitja az "Érték és szépség - 115 éves a halasi csipke" című kiállítást.

Időpont:       2017. december 7. (csütörtök) 15.00

Helyszín:      Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, 1011 Budapest, Fő u. 6.

 

 

13:00
Halogy, a felújított Telek utca átadása 2017.12.08 13:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Horváth István, Halogy község polgármestere avató beszédet mond a felújított Telek utca átadásán.

Időpont: 2017. december 8. (péntek) 13.00

14:30
Vasvár, Karácsonyváró 2017.12.08 14:30
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vasvári Csoportja hagyományos karácsonyváró rendezvényt tart Vasváron. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszéddel készül a várakozásra.

Időpont: 2017. December 08. Péntek 14:30

Helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár

16:00
Szombathely, Vas Megyéért Egyesület megalakulásának 20. évfordulója 2017.12.08 16:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár előadást tart a Vas Megyéért Egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen.

Időpont: 2017. december 8. (péntek) 16.00

Helyszín:   Megyeháza, Díszterem, Szombathely, Berzsenyi tér 1.

 

11:30
Daraboshegy, Mesés Disznóvágás, Érték Nap 2017.12.09 11:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ünnepi megnyitó beszédet tart a Mesés Disznóvágás Daraboshegyen elnevezésű értéknapi rendezvényen.

Időpont: 2017. december 9. (szombat) 11.30

Helyszín:   Művelődési ház

Daraboshegy, Fő utca 23.

 

16:30
Körmend, Adventi gyertyagyújtás 2017.12.09 16:30
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond a Körmendi Kulturális Központ, valamint Körmend Város Önkormányzata által meghirdetett Körmendi Adventi gyertyagyújtáson.

Időpont: 2017. december 09. 16:30

Helyszín: Daraboshegy, Művelődési Ház

Névtelen
feltöltés alatt

18:30
Budapest, folktrend!- A Hagyomány a régi, a stílus új-divatbemutató 2017.12.13 18:30

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság folkTREND! - A hagyomány a régi, a stílus új címmel  divatbemutatót szervez. V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatót tart, majd köszöntő beszédet mond az esemény kapcsán. 

Időpont: 2017. december 13. (szerda) 18:30
Helyszín: Kempinski Hotel (H-1051 Budapest, Erzsébet tér 7.)

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

folkTREND! - A hagyomány a régi, a stílus új- gondolat jegyében divatbemutatót a tradíciókon alapuló, megújított, a hétköznapokban is hordható, komplett öltözetek népszerűsítése érdekében szervezik meg. Cél, hogy a közvélemény ízelítőt kapjon a magyarság hagyományos viseletéről. Ez a divatbemutató kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a divattervezők ötvözzék a tradicionális motívumokat, anyagokat, formákat a jelenkor öltözetével. Egy olyan kezdeményezést kíván útjára indítani, amely a hazai divat eszközeinek segítségével előmozdítja közös értékeink minél szélesebb körben való megismertetését.

10:00
Szombathely, Vas megyei klímastratégia konferencia 2017.12.14 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő előadást tart Fűts Okosan témában a Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás című konferencián.

Időpont: 2017. december 14. Csütörtök 10:00

Helyszín: Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ, Szombathely, Szent lmre herceg u. 84/B

14:00
Könyv bemutató, és a hungarikumos pályázatok programjának zárórendezvénye 2017.12.15 14:00
A Vasvári Örökség Népfőiskola, a Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület és a BÍBOROS SZÜLŐFALUJÁNAK TEMPLOMÁÉRT ALAPÍTVÁNY, az FM Hung-2017 pályázat támogatásával megjelentetett könyv bemutatója, és a pályázat programjának zárásaként tanácskozásra hívja a Hegyhát világi és vallási vezetőit.V. Németh Zsolt államtitkár beszéddel készül az eseményre.

Időpont: 2017. December 15 Péntek 14:00

Helyszín: Vasvár, Békeház

17:00
Nádasd, Pásztorjáték 2017.12.15 17:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a nádasdi Battaliázón - Pásztorjáték programon, ahol citerázik is.

Időpont: 2017. December 15 Péntek 17:00

Helyszín: Nádasd, Iskola tornaterme

10:00
Alsószölnök, Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjárműfecskendő átadó ünnepség 2017.12.16 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond az Alsószölnök Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjárműfecskendő átadóünnepségén.

Időpont:    2017. december 16. (szombat) 10.00

Helyszín:     Alsószölnöki Önkormányzat udvara
                     Alsószölnök, Fő út 24.

 

15:00
Körmend, Pásztorjáték 2017.12.16. 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a körmendi Battaliázón - Pásztorjáték programon, ahol citerázik is.

Időpont: 2017. December 16. Szombat 15:00

Helyszín: Körmend, Színház

18:00
Szentgotthárd, Püspöki Szentmise és zarándoklat 2017.12.16 18:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz a szentgotthárdi Püspöki Szentmisén, majd az azt követő zarándoklaton a Brenner Kápolnához.

Időpont: 2017. December 16. Szombat 18:00

Helyszín: Szentgotthárd, Nagytemplom

15:00
Szentgotthárd, Pásztorjáték 2017.12.17. 15:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő részt vesz a szentgotthárdi Battaliázón - Pásztorjáték programon, ahol citerázik is.

Időpont: 2017. December 17 Vasárnap 15:00

Helyszín: Szentgotthárd, Színház

17:00
Bajánsenye, 500 éves a reformáció ünnepi fogadás 2017.12.17 17:00
A Kercaszomori református egyházközség a kercaszomori református templomban Istentiszteletet tart a reformáció 500 éves jubileumi évének záróünnepe alkalmából 15:00-tól. V. Németh Zsolt államtitkár pohárköszöntőt mond az Istentisztelet utáni fogadáson.

Időpont: 2017. December 17 Vasárnap 17:00

Helyszín: Berek Halászkert, Bajánsenye


Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Budapest, sajtótájékoztató a Magyarország Környezeti Állapota 2016. című kiadvány megjelenése kapcsán 2017.12.19 10:00

V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, Bárány Rita, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője és Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai ügyvezető-helyettese  sajtótájékoztatót tart a Magyarország Környezeti Állapota 2016. című kiadvány megjelenése kapcsán. 

Időpont:    2017. december 19. (kedd), 10:00

Helyszín:    Földművelésügyi Minisztérium, Kollégiumi terem (101.)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 

10:00
Budapest, sajtótájékoztató a Magyarország Környezeti Állapota 2016. című kiadvány megjelenése kapcsán 2017.12.19 10:00

V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, Bárány Rita, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője és Béres András, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai ügyvezető-helyettese  sajtótájékoztatót tart a Magyarország Környezeti Állapota 2016. című kiadvány megjelenése kapcsán. 

Időpont:    2017. december 19. (kedd), 10:00

Helyszín:    Földművelésügyi Minisztérium, Kollégiumi terem (101.)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 

14:00
Budapest, sajtótájékoztató zártkerti program felhívásról 2018.01.02 14:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart a 2017. évi Zártkerti Program pályázati felhívásáról, valamint a pályázati felület megnyitásáról.

Időpont:       2018. január 2. (kedd) 14.00 óra

Helyszín:      Földművelésügyi Minisztérium, Kollégiumi terem (101.)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A sajtótájékoztatón való részvétel regisztrációhoz kötött.          

06:25
Budapest, interjó a 2017. Zártkerti Program pályázati felhívásáról 2018.01.03 6:25
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár interjút ad a 2017. évi Zártkerti Program pályázati felhívásáról, valamint a pályázati felület megnyitásáról az MTVA-nak.

Időpont: 2018. január 03. 6:25

07:00
Budapest, Interjú a 2017. évi Zártkerti Program pályázati felhívásáról 2018.01.03 7:00
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár interjút ad a 2017. évi Zártkerti Program pályázati felhívásáról, valamint a pályázati felület megnyitásáról a Kossuth Rádió - 180 perc adásában.

Időpont: 2018. január 3 7:00

11:00
Szentgotthárd, Napelemes fejlesztések átadása 2018.01.05 11:00

Napelemes rendszereket telepítettek a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum épületeire, az ez alaklomból szervezett átadón beszédet mond V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő.

Időpont: 2018. Január 05. Péntek 11:00

Helyszín: Szentgotthárd, Honvéd utca 10. SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

10:00
Budapest, KlimAdat Projekt Nyitórendezvénye 2018.01.10 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntőt mond a KlimAdat projekt nyitórendezvényén az Országos Meteorológiai Szolgálat Központjában.

Időpont:     2018. január 10. (szerda) 10:00 óra

Helyszín: OMSZ központ, földszinti díszterem, Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

A rendezvényen részt vesz:

Dr. Radics Kornélia, elnök, Országos Meteorológiai Szolgálat

Czinege Anett, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Téma: A KlimAdat projekt célja egy komplex, részletes meteorológiai adatokkal feltöltött térinformatikai adatbázis-rendszer kialakítása. Az ehhez kapcsolódó klímamodellezési feladatok elvégzését egy nagy teljesítményű szuperszámítógép segíti, melynek átadására a rendezvény délelőtti óráiban kerül sor.

 

 

11:00
Budapest, Környezetvédelmi Díjátadó Ünnepség 2018.01.18 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár köszöntőt mond a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata által rendezett KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉN.

Időpont: 2018. január 18. (csütörtök) 11.00 óra

Helyszín: Magyar Mérnöki Kamara, 1094 Budapest, Angyal u. 1-3., I. emeleti tárgyaló Napirend

10:30
Pécs, Nemzeti Parki Termék Védjegy körút 2018.01.26 10:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár köszöntőt mond a Nemzeti Parki Termék Körút soron következő rendezvényén.

Időpont:       2018. január 26. (péntek), 10.30

Helyszín:      MTA Pécsi Területi Bizottságának székháza

                      7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44.

A Körút célja - a Földművelésügyi Minisztérium és a Természetes Ízeket Előállítók Közössége közt létrejött együttműködési megállapodásnak megfelelően - a Nemzeti Parki Termék Védjegyet használók hatékonyabb piacra jutásának elősegítése, valamint a védjegyrendszer ismertségének növelése.

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött!


18:00
Agyagosszergény, Hungarikumok, nemzeti értékeink szerepe, jelentősége a vidéki Magyarországon előadás 2018.01.26 18:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár előadást tart a Czupy Bálint Vidékpolitikai Vándoregyetem első állomásán, a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében.

Időpont:              2018. január 26. (péntek), 18 óra

Helyszín:             Agyagosszergény, Művelődési Ház

     9441 Kossuth L. u. 42.

Az előadás témája: Hungarikumok, nemzeti értékeink szerepe, jelentősége a vidéki Magyarországon.

 

 

10:00
Magyarszecsőd, Szennyvízberuházás alapcsőletétele 2018.01.27 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés elnevezésű KEHOP-programban megvalósuló, három községet és Körmend városát érintő beruházás alapcső-elhelyezésén, Magyarszecsődön.

Az eseményen részt vesz továbbá Károlyi Gyula, Magyarszecsőd polgármestere, Szombathelyi Tamás, Molnaszecsőd polgármestere, Németh Tamás, Egyházashollós polgármestere, valamint Kovács Tamás, a SZABADICS Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója.

Időpont:             2018. január 27. (szombat), 10 óra

Helyszín:             Polgármesteri Hivatal előtti terület, 9912 Magyarszecsőd, Fő u. 2. 

10:00
Miskolc, Baráthegy Kincsestár- Népi mesterségek tárházának avatása 2018.01.31 10:00

V. Németh Zsoltkörnyezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszöntőt mond és dr. Kriza Ákos polgármesterrel együtt felavatja a"Baráthegyi Kincsestár" - Népi mesterségek tárházát a Diósgyőri Játszóvár területén.

Időpont:                   2018. január 31. (szerda), 10. 00 óra

Helyszín:                  Szimbiózis Alapítvány Majorsága, Miskolc

          3535 Miskolc, Baráthegyalja u. 156.

A részvétel regisztrációhoz kötött!

 

Névtelen
feltöltés alatt

13:40
Viszák, Rönkhúzás- Közösségi Szemléletformáló Nap 2018.02.03 13:40
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár,  országgyűlési képviselő, köszöntőt mond a hagyományok újratöltve rönkhúzás Viszákon- Közösségi Szemléletformáló Napon. A rendezvényt megnyitja Avas József , Viszák polgármestere.

Időpont: 2018. Február 03 Szombat 13:40

Helyszín: Viszák, Fő út 52. előtti tér11:00
Jánosháza, felújított óvoda átadó ünnepség 2018.02.07 11:00

A felújított jánosházi óvoda átadó ünnepségén V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra benyújtott, A Jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Óvodájának fejlesztése című projekt építési beruházásának lezárása az esemény.

Időpont: 2018. Február 07. 11:00

Helyszín: Jánosháza, Ifjúság u. 1.

Névtelen
feltöltés alatt

12:00
Szombathely, sajtótájékoztató Méz-jelentés témában 2018.02.09 12:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár Erdős Norbert európai parlamenti képviselővel együtt sajtótájékoztatót tart a méhész ágazat és annak helyzetével foglalkozó Méz-jelentés témájában.

Időpont:              2018. február 9. (péntek), 12.00 óra

Helyszín:             Megyeháza, Címerterem

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

 


 

 

17:00
Körmend, szalagavató ünnepség 2018.02.09 17:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője részt vesz a Körmendi szalagavató ünnepségen, a városi sportcsarnokban.

Időpont:              2018. február 09. (vasárnap), 17.00

Helyszín:             Körmend, Sportcsarnok

12:00
Szarvaskend, V. Gasztronómiai Fesztivál 2018.02.10 12:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond az V. Gasztronómiai Fesztiválon és Böllérversenyen.

Az eseményen részt vesz többek között Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Major Katalin, Szarvaskend polgármestere is.

Időpont:              2018. február 10. (szombat), 12.00 óra

Helyszín:             9913 Szarvaskend, Szabó tanya

11:00
Kercaszomor, Kökényvirág vagyok című verseskötet bemutatója 2018.02.11 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője Szomoróc Magyarországhoz való visszatérése alkalmából rendezett ünnepségen bemutatja Kapornaky Gyula, az Őrség költőjének "Kökényvirág vagyok" című verseskötetét, a Kercaszomor értéktára sorozat 2. darabját.

Időpont:              2018. február 11. (vasárnap), 11.00 óra

Helyszín:             Református Templom

                            9945 Kercaszomor, Fő u. 72.

14:30
Rábagyarmat, Idősek Farsangja 2018.02.11 14:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond a rábagyarmati Idősek Farsangján.

Időpont:              2018. február 11. (vasárnap), 14.30

Helyszín:             Művelődési Ház

9961 Rábagyarmat, Kocsis László u. 4.

09:30
Vasvár, Ápoló Napja Ünnepi megemlékezés 2018.02.16 9:30
Magyar Ápolók Napja Tudományos programmal egybekötött ünnepi megemlékezés lesz Vasváron. V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszönti a résztvevőket.

Időpont: 2018.február 16-án 09.30 órai kezdettel.
Helyszín: Nagy Gáspár Kulturális Központ 
9800 Vasvár, Bartók Béla utca 4.
 
A tudományos program címe: Hulladékkezelés-Prevenció-Egészségmegőrzés kapcsolata az egészségügyben.

 

14:00
Sorokpolány, Hulladékgazdálkodási szemléletformálás pályázat zárórendezvénye 2018.02.16 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő előadással készül a Hulladékgazdálkodási szemléletformálás pályázat zárórendezvényére.

Időpont: 2018. február 16. 14:00
Helyszín: Sorokpolány, Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola Aulája

16:00
Sorkifalud,Hulladékgazdálkodási szemléletformálás Sorkifalud és Nemeskolta településeken 2018.02.23 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntőt mond a Hulladékgazdálkodási szemléletformáló rendezvényen, ahol az előadások után a rajz és ruhakészítési verseny eredményhirdetésére is sor kerül.

Időpont: 2018. február 23 14:00 

Helyszín: Sorkifaludi Kultúrház, 9774 Sorkifalud, Petőfi u. 19.

11:00
Sopron, vonatbefolyásoló rendszer kiépítése c. projekt nyitórendezvénye 2018.03.02

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár részt vesz a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése c. projekt nyitórendezvényén.

Időpont:              2018. március 2. (péntek), 11.00

Helyszín:             Hotel Sopron

9400 Sopron, Fövényverem u. 7.

17:00
Szentgotthárd,Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület jubileumi ünnepsége 2018.02.02 17:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület jubileumi ünnepségén.

Időpont:              2018. március 2. (péntek), 17.00

Helyszín:             Színház

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.

14:00
Vasvár, sajtótájékoztató, Nők a családban 2018.03.06 14:00

V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart, melynek vendég előadói:

Dr. Stánitz Éva

Magyar Vöröskereszt Vas Megyei elnöke

Bogdán Iván

megyei igazgató
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete

Időpontja2018. március 6. kedd - 14 óra

Helye: Vasvár Polgármesteri Hivatala Alkotmány u. 1  

A tájékoztató témája:

Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 pályázat keretében  megvalósuló

Nő-Központ létrehozása Vas Megyei Vöröskeresztnél című program ismertetője

 

 

17:30
Ikervár, sajtótájékoztató és könyvbemutató 2018.03.06 17:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Gazdafórumot megelőző sajtótájékoztató keretében mutatja be a Szövetségben a magyar mezőgazdaságért című kiadványt.

Időpont:              2018. március 6. (kedd), 17.30

Helyszín:             Batthyány Lajos Művelődési Ház

9756 Ikervár, József Attila u. 85.

 


14:00
Rönök,Záportározó építési program - Vas és Zala megye beruházás 2018.03.09 14:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart a "Záportározó építési program - Vas és Zala megye" elnevezésű KEHOP-beruházásról. A tájékoztatón részt vesz még Gaál Róbert, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója és Pékó Tamás Lajos, Rönök polgármestere is.

Időpont:              2018. március 9. (péntek), 14.00

Helyszín:             9954 Rönök, GPS koordináták:46.991204,16.348353

10:00
Vasvár, Vasi Hegyhát Értékgyűjtő Kollégium zárókonferenciája köszöntő 2018.03.10 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője megnyitóbeszédet mond a Vasi Hegyhát Értékgyűjtő Kollégium zárókonferenciáján.

Időpont:              2018. március 10. (szombat), 10.00

Helyszín:             Nagy Gáspár Kulturális Központ

                            9800 Vasvár, Bartók Béla utca 4.

 


14:30
Magyarlak,a megújult Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola ünnepélyes átadója 2018.03.10 14:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond a megújult Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola ünnepélyes átadóján. Az eseményen többek között részt vesz Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, valamint Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

Időpont:              2018. március 10. (szombat), 14.30

Helyszín:             Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája

9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 236.


15:30
Sormás, I. Pannónia Párlatverseny díjkiosztó 2018.03.11 15:30
V. Németh Zsolt államtitkár az I. Pannónia Párlatverseny fővédnökeként köszöntő beszéddel készül a március 11-én 16:00-kor kezdődő díjkiosztó gálára.

Időpont: 2018.03.11 15:30
Helyszín: István Parkhotel és Étterem,Sormás


Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Március 15-i nemzeti ünnepségek 2018.03.14-15

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője az alábbi, március 15-i nemzeti ünnepségeken mond ünnepi szónoklatot.

Időpont:                   2018. március 14. (szerda), 11.00

Helyszín:                  9545 Jánosháza, Művelődési Otthon, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

 

Időpont:                   2018. március 14. (szerda), 16.30

Helyszín:                  9941 Őriszentpéter, Művelődési Ház és Városi Könyvtár, Városszer 55.

 

Időpont:                   2018. március 14. (szerda), 18.30

Helyszín:                  9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 7.

 

Időpont:                   2018. március 15. (csütörtök), 09.00

Helyszín:                  9944 Bajánsenye, Művelődési Ház nagyterme, Vörösmarty u. 32.

 

Időpont:                   2018. március 15. (csütörtök), 11.00

Helyszín:                  9900 Körmend, Szabadság tér

 

Időpont:                   2018. március 15. (csütörtök), 18.45

Helyszín:                  9800 Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ, Bartók Béla u. 4.

 

FM Sajtóiroda

10:00
Magyarszecsőd, a Ferentziné Dr. Bogyó Anna emlékére rendezett kiállítás megnyitója 2018.03.16 10:00
V. Németh Zsolt államtitkár nyitja meg a magyarszecsődi Faluházban a Ferentziné Dr. Bogyó Anna
emlékére rendezett kiállítást, melyen a művésznő kézzel készített művei tekinthetők meg. A kiállított tárgyak festett, varrott és hímzett nemez- illetve textilmunkák, melyekkel családtagjait és szeretteit örvendeztette meg az évek során.

Időpont: 2018. március 16-án 10 órakor

Helyszín: Faluház, Magyarszecsőd, Fő utca 1.

A kiállítás 2018. március 18. 15 óráig lesz megtekinthető ugyanitt.
Nyitvatartás: péntek-szombat 10-18 óra,
vasárnap 11:30-15 óra
A megnyitó után 18 óráig kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket!

14:00
Káld, Országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás mintaprogram zárása 2018.03.16 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő beszédet mond az Országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogram projektzáró eseményen, a káldi Faluházban.

Időpont: 2018. március 16-án pénteken 14.00 órakor

Helyszín: Faluház, Káld, Berzsenyi u. 5.

11:00
Egyházasrádóc, Gépjárműfecskendő átadó 2018.03.17 11:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mond az egyházasrádóci Önkéntes Tűzoltó Egyesület által szervezett Gépjárműfecskendő átadón, az önkormányzat épülete előtt.

Időpont: 2018.03.17 11:00

Helyszín: Egyházasrádóc Önkormányzat épülete előtti tér (hősi emlékmű), Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91.

14:00
Bejcgyertyános, Értéknap 2018.03.18 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a bejcgyertyánosi értéknapon, ahol sor kerül a helyi értékek, Káld település, Gyertyános/Gaberje, Csíkszentimre értékeinek bemutatására. 

Időpont: 2018.03.18. 14:00

Helyszín: Kultúrház, Bejcgyertyános, Szabadság u. 14.

10:00
Táplánszentkereszt, Ötkukás játékok környezettudatos sportrendezvény 2018.03.21 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője megnyitja az Ötkukás Játékok elnevezésű környezettudatos sportrendezvényt Táplánszentkereszten.

Az eseményen szintén részt vesz Király Gábor, a Szombathelyi Haladás VSE kapusa.

Időpont:              2018. március 21. (szerda), 10.00

Helyszín:             Apáczai Csere János Általános Iskola

9761 Táplánszentkereszt, Fő út 12.

 


11:30
Körmend, sajtótájékoztató 2018.03.21 11:30

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart a DÉL-VAS  MEGYEI  GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI  EGYÜTTMŰKÖDÉS  A  HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS  SZOLGÁLATÁBAN című TOP-ban megvalósuló program ismertetője kapcsán.

Időpontja:

2018. március 21. szerda - 11:30 óra

Helye:

Körmend

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

Szabadság tér 7.  1.emeleti kisterme

A tájékoztató házigazdája:

Résztvevők:

Gombásné Nardai Ibolya

a Körmendi járási hivatal vezetője

Bebes István

Körmend város polgármestere

 

Névtelen
feltöltés alatt

11:00
Pécs, Tettyei-mésztufabarlang ünnepélyes megnyitó rendezvénye 2018.03.23 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár beszédet mond a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó Tettyei-mésztufabarlang ünnepélyes megnyitó rendezvényén.

Az átadón jelen lesz még Csizi Péter, a térség országgyűlési képviselője, valamint Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.

Időpont:              2018. március 23. (péntek), 11.00

Helyszín:             7625 Pécs, Tettye tér, (GPS: 46.085467 18.234750)

 

15:30
Barcs-Drávaszentes, állattartó telep ünnepélyes átadója 2018.03.23 15:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár beszédet mond a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó, megújult barcs-drávaszentesi állattartó telep ünnepélyes átadó rendezvényén.

Az eseményen részt vesz még Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője, valamint Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.

Időpont:              2018. március 23. (péntek), 15.30

Helyszín:             Barcs-Drávaszentes, Dráva Kapu Bemutatóközpont, Állattartó telep

7570 Barcs, Fő utca 1.

 

09:30
Vasvár, Arany János 200. Emlékév 2018.03.24 09:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője megnyitó beszédet mond az Arany János 200. Emlékév vasvári projektzáró rendezvényén.

Időpont:              2018. március 24. (szombat), 09.30

Helyszín:             Kardos László Általános Iskola

9800 Vasvár, József Attila u. 23-25.

13:00
Vasvár, IV. Vasvári Húsvéti Bárányfesztivál 2018.03.24 13:00

V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédet mond a IV. Vasvári Húsvéti Bárányfesztiválon.

Időpont: 2018.március 24.-n 13:00

Helyszín: Vasvár


14:00
Oszkó, Gyümölcsoltó Nap 2018.03.24 14:00
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódva, a Hegypásztor Pincéknél köszöntőt mond V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, majd egy közös faültetésre kerül sor.

Időpont: 2018. március 24-én, 14:00

Helyszín: Oszkó, szőlőhegy

11:00
Viszák, Gyümölcsoltó Boldogasszony Napi rendezvénye 2018.03.25 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond a viszáki Gyümölcsoltó Boldogasszony Napi rendezvényen.

Időpont:             2018. március 25. (vasárnap), 11.00

Helyszín:            9932 Viszák, Fő u. 46.

14:00
Őriszentpéter,Varga Ottó esperes-plébános síremlékének megáldása és emléktábla leleplezése 2018.03.25 14:00
V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő részt vesz Varga Ottó esperes-plébános síremlékének megáldása és emléktábla leleplezésén.

Időpont: 2018. március 25. 14:00

Helyszín: Őriszentpéteri Plébániatemplom, Őriszentpéter

Névtelen
feltöltés alatt

Névtelen
feltöltés alatt

11:15
Szentgotthárd, sajtótájékoztató laktanya munkásszállóvá alakításának témájában 2018.03.26 11:15

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart a szentgotthárdi laktanya munkásszállóvá alakításának témájában.  

Az eseményen szintén részt vesz Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere.

Időpont:             2018. március 26. (hétfő), 11.15

Helyszín:             9970 Szentgotthárd, Keszthelyi út 103.

13:00
Jánosháza,sajtótájékoztató a Zöld Város projektről 2018.03.26 13:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart az alábbi témákban:

-         a Batthyány Lajos Általános Iskola és konyha energetikai felújítása,

-         Zöld Város projekt.

A tájékoztatón szintén részt vesz Kiss András Attila polgármester, valamint Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

Időpont:             2018. március 26. (hétfő), 13.00

Helyszín:             Tóth Zoltán sportlétesítmény

9545 Jánosháza, Vágóhíd utca 7.

14:00
Vasvár, Zöldkonferencia megnyitása 2018.03.26 14:00

V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium, Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkára megnyitja a 2018. Gazdálkodjunk okosan - a hulladékkal! elnevezésű Zöldkonferenciát.

Hely és időpont: Vasvár, 2018. március 26. (hétfő) 14.00 

Kardos Lajos általános iskola (Vasvár, József Attila u. 23-25.)


          

11:00
Dunakeszi, a kuvasz bevezetése a bűnmegelőzési szolgálatba 2018.03.27 11:00
Az Országos Polgárőr Szövetség kutyás szolgálatának, valamint a magyar kutyafajták, kiemelten a
kuvasz népszerűsítésére szervezeteink közt létrejött mintaprogram, indító rendezvényén V. Németh Zsolt államtitkár ismertetőt tart a kuvasz, mint hungarikum, polgárőrségnél bevezetésre kerülő bűnmegelőzési szolgálatot ellátó kutya kiemelt jelentőségéről.

A rendezvény időpontja és helyszíne: 2018. március 27. (kedd) 11"00 óra, 
Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ, Dunakeszi (21 20 Dunakeszi, RepüIőtéri u. 3.).

08:30
Budapest, génmegőrzési sajtótájékoztató 2018.03.28 8:30

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár sajtótájékoztatót tart a kormány által elfogadott génmegőrzési stratégiáról.

Időpont:         2018.03.28. (szerda) 8:30

Helyszín:         Földművelésügyi Minisztérium, Kollégiumi terem I. em. 101/A

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

 A sajtótájékoztatón bemutatják a Haszonállat-génmegőrzési Központ igazgatója által szerkesztett "A Székely Géngyűrű" , valamint a Növényi Diverzitás Központ kiadásában megjelent "Gyümölcsész fajtaismertető" könyveket.

 

11:00
Budapest, sajtótájékoztató zárkerti pályázatok eredményeiről 2018.03.29 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár sajtótájékoztatót tart a 2018-as Zártkerti Revitalizációs Program pályázatának eredményéről.

Időpont:              2018. március 29. (csütörtök), 11.00

Helyszín:             Földművelésügyi Minisztérium, félemelet, 3/A

                             1055 Budapest, Kossuth tér 11.


19:00
Jánosháza,Filmbemutató: Mert kell egy csapat - Erdélyi János filmje 2018.03.29 19:00
Erdélyi János, a dukai származású Prima-díjas filmrendező legújabb - Mert kell egy csapat című filmjének bemutatója lesz a jánosházi művelődési házban 2018. március 29-én 19.00 órai kezdettel. A vendégeket V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár köszönti.

Időpont: 2018. március 29. Csütörtök 19:00

Helyszín: Jánosháza, Művelődési Ház


Névtelen
feltöltés alatt

14:15
Apátistvánfalva, Nemzeti Parki Termék körút 2018.04.03 14:15

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond a Nemzeti Parki Termék körút apátistvánfalvi állomásán.

Időpont:              2018. április 3. (kedd), 14.00

Helyszín:                 Ökoturisztikai Információs Központ

9982 Apátistvánfalva, Fő út 83/A.

FM Sajtóiroda


 

11:00
Hosszúpereszteg, sajtótájékoztató a Szajki-tavak infrastrukturális fejlesztésének témájában 2018.03.04 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart a Szajki-tavak infrastrukturális fejlesztésének témájában.

Időpont:              2018. április 4. (szerda), 11.00

Helyszín:                 9676 Hosszúpereszteg, Szajki-tavak, VI. számú tó

FM Sajtóiroda

13:30
Nádasd, Nők a családban és a munkahelyen sajtótájékoztató 2018.04.04 13:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tart a Nők a családban és a munkahelyen EFOP-projekt témájában.

Időpont:              2018. április 4. (szerda), 13.30

Helyszín:             Művelődési Ház, 9915 Nádasd, Vasúti út 7.

Az eseményen szintén részt vesz Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, a Konzorciumvezető Vas Megyei Önkormányzati Hivatal képviseletében dr. Balázsy Péter megyei jegyző, valamint a konzorciumi partnerek képviselői: Kőrösi Krisztina lelkész - Nádasdi Evangélikus Egyházközség, Tuczainé Régvári Marietta - Szombathelyi Egyházmegyei Karitász.  


 


 


11:00
Olaszfa, sajtótájékoztató egyedi szennyvíztisztító rendszer kiépítéséről 2018.04.05 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztató keretében ismerteti az Olaszfán kiépülő egyedi szennyvíztisztító-rendszert.

A tájékoztatón részt vesz Landor Gyula, Olaszfa polgármestere is.

Időpont:             2018. április 5. (csütörtök), 11.00

Helyszín:             Olaszfa Község Önkormányzata

                            9824 Olaszfa, Ady Endre utca 15.

FM Sajtóiroda

13:00
Kondorfa, orvosi rendelő avatás 2018.04.05 13:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond a kondorfai orvosi rendelő avatásán.

A rendezvényen részt vesz Takács Róbert, Kondorfa polgármestere is.

Időpont:             2018. április 5. (csütörtök), 13.00

Helyszín:             Orvosi Rendelő

                            9943 Kondorfa, Alvég 1.

 FM Sajtóiroda

11:00
Püspökmolnári, Kavicsbánya-tó horgászturisztikai fejlesztésének ünnepélyes átadása 2018.04.06 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntőt mond a püspökmolnári Kavicsbánya-tó horgászturisztikai fejlesztésének ünnepélyes átadásán.

Az eseményen szintén részt vesz Majthényi László, Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Rodler Csaba, Püspökmolnári polgármestere, valamint Seregi Miklós, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke.

Időpont:              2018. április 6. (péntek), 11.00

Helyszín:             Püspökmolnári, Kavicsbánya-tó

Megközelíthetőség: 9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 78. szám alatt lévő bolt mögötti útról

 

15:30
Bérbaltavár, gyümölcsöskert megáldása 2018.04.06 15:30

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond a bérbaltavári önkormányzat gyümölcsöskertjének megáldása alkalmából a III. Roma Családi Találkozón.

Időpont:             2018. április 6. (péntek), 15.30

Helyszín:            Bérbaltavár Önkormányzat udvara
                            9831 Bérbaltavár, Arany János u. 17.

10:00
Rönök, Záportározó építési program nyitórendezvénye 2018.04.18 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond a Záportározó építési program - Vas és Zala megye című projekt nyitórendezvényén, Rönökön.

Az eseményen szintén részt vesz Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese, Ágh Péter, Cseresnyés Péter és Vígh László országgyűlési képviselők, valamint Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott.

Időpont:             2018. április 18. (szerda), 10.00

Helyszín:             Művelődési Ház

9954 Rönök, Alkotmány u 95. 


Névtelen
feltöltés alatt

10:00
Csehimindszent, zártkerti program zárórendezvénye 2018.04.27 10:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője részt vesz a "Szőlőhegyek gazdagsága", a Vasi Hegyhát szőlőhegyi mintaprogramjának kiterjesztése Csehimindszentre elnevezésű, zártkerti program zárórendezvényén, amelyen a megvalósítási terület bejárására és a további fejlesztésekről szóló fórumra is sor kerül.

Időpont:              2018. április 27. (péntek), 10.00

Helyszín:                 9834 Csehimindszent, Bükkföldi hegy

(Csehit Csehimindszenttel összekötő aszfaltos úttól útjelző táblák segítik az eligazodást)

 Eső esetén: IKSZ/Művelődési Ház, Fő utca 45.

 

FM Sajtóiroda

 

13:30
Gyula, Gyulai Pálinkafesztivál 2018.04.28 13:30

V. Németh Zsolt államtitkár és országgyűlési képviselő köszöntő beszéddel készül a Gyulai Pálinkafesztiválra, ahol megrendezik a Brinnate - 2018 Pálinka és Párlat Versenyt is. A verseny után díjkiosztókra kerül sor.

Időpont: 2018. Április 28 13:30

Helyszín: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

11:00
Jeli arborétum szezonnyitó ünnepsége 2018.05.04 11:00

V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelősállamtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédet mond a Jeli arborétum 2018-as szezonnyitó ünnepségén.

Időpont:              2018. május 4. (péntek), 11.00

Helyszín:             Jeli arborétum, GPS: É: 47° 04' 20"; K: 16° 53' 52"

(A 8-as főútról Kámnál a táblával jelzett helyen és irányba        kell letérni a 3,6 km-es szilárd burkolatú útra.)

FM Sajtóiroda

 

08:00
Rum, általános iskola
 Rumban, az általános iskolában (Béke u. 20) civil szervezetek által megvalósított iskolai fejlesztések átadója.

10:00
Csákánydoroszló, Általános iskola
Csákánydoroszlóban, a Vasút utca 31 szám alatti Általános Iskola bővítésének átadása.

13:00
Győrvár, iskola átadás
 

14:45
Szentgotthárd
Szentgotthárd, Kossuth u. 57 sz. alatti új Sportcsarnok megnyitója.

18:00
Vasvár, tűzoltóautó átadás
Vasvár, Nagy Gáspár Művelődési Központnál helyi Tűzoltó Egyesület- tűzoltóautó átadása.

14:00
Emlékhely és kiállítás megyitó
Gróf Sigray Antal Emlékhely és kiállítás megyitója (Kossuth u. 105).

11:00
Körmend
Megyei ünnepség

18:00
Csákánydoroszló
1956-os ünnepség

12:15
Rábagyarmat
Helyszín: Sportöltöző

10:00
Körmend
1956-os ünnepség

18:00
Vasvár
1956-os ünnepség

14:00
Vasszentmihály
Egészségház

16:00
Rábagyarmat
Óvoda

15:00
Nagymizdó
Zártkerti út és gépek átadása

18:00
Vasvár, könyvbemutató
Vasi –Hegyhát növény és állatvilágáról megjelent könyv bemutatója

15:30
Ják - út és gép- átadás.
 

13:00
Szőce - gép és falubusz átadás
 

15:00
Felsőmarác - Értéktár, Faluház
       

18:00
Körmend - néptánc verseny
     

16:00
Vasvár
Kolostor

13:00
Borgáta
Borgáta, utak

14:00
Kemestaródfa
Idősek köszöntése

10:00
Vashosszúfalu
Temető

15:00
Molnaszecsőd
Ádventi ünnepség

09:00
Kemenespálfa
Értéktár

11:00
Kisunyom
Ovosi rendelő

16:00
Csörötnek
Advent

14:00
Andrásfa
Ádventi köszöntő.

15:00
Vasvár - Baptista Új Esély Központ megnyitója
   

14:30
Szentgotthárd - Időutazó Múzeum megnyitója
             

10:00
Hegyháthodász - Hódfesztivál megnyitója
     

16:30
Körmend - Dr. Batthyány-Strattmann László emléknap
     

14:00
Nádasd - Bölcsőde átadó
   

16:00
Katafa - Út átadás
       

15:00
Szentgotthárd - M80 bekötőút átadása
             

09:00
Borgága - gyümölcsoltó nap megnyitó
           

16:00
Sorokpolány - Nőnap
       

14:00
Szentpéterfa - 100 éves ünnep
         

17:00
Magyarnádalja - Petőfi emlékmű
   

11:00
Szilvágy - Tündérkerti találkozó
     

15:00
Körmend - koszorúzás
             

18:30
Vasvár - Nemzeti Ünnep
   

10:30
Vasszécseny - Iskola
   

16:00
Ikervár - József poháráldás
     

15:00
Körmend - Boldog Batthyány-Strattmann László emléknap
         

10:00
Szombathely - Rosarium
         

15:00
Felsőjánosfa - Termelői Piac
             

11:00
Sótony - Csapadékvíz
       

13:00
Tanakajd - kisbusz átadás
       

08:30
Vashosszúfalu - Közösségi ház átadó
         

10:00
Püspökmolnári - Gróf Festetics György emlék-konferencia
         

14:30
Oszkóban a Művelődési Ház - Elszármazottak Találkozója
             

09:00
Kám - Jeli arborétum megnyitó
   

13:30
Táplánszentkereszt - csapadékvíz elvezető átadó
     

15:30
Katafa - Értékek napja
             

19:00
Vasvár - Színházi olimpia
       

09:00
Jánosháza - Honismereti rendezvény
       

15:00
Petőmihályfa - Kemenceavató
           

15:00
Pankasz - Orvosi rendelő átadó
       

17:00
Hegyhátszentmárton
   

09:30
Vasvári tűzoltóság köszöntése
   

14:30
Rönök - színpad, út átadás
 

16:30
Meggyeskovácsi
Falunap

15:30
Borgáta
Borgáta - Köcsk út átadása

18:30
Bajánsenye - falusi élet
      

20:00
Őrimagyarosd - Szeparé
 

09:00
Őriszentpéter - Őrségi vásár
                                                     

11:00
Szőce - Hungarikum rendezvény
   

14:00
Kám - 140 éves tűzoltóság köszöntése
                           

13:00
Nagytilaj - Út átadás
                                 

15:00
Hegyhátsál - Falubusz átadás
                                       

15:00
Molnaszecsődi Falunap - Kármentő zenekarral
     

17:30
Pecöl falunap
     

10:00
Tanakajdon mise + köszöntő
       

14:00
Kercaszomor könyvbemutató
         

11:00
Őrimagyarósdi Falunap
 

15:00
Olaszfai ünnep, Kármentő
             

14:00
Magyarszecsőd falunap
         

10:00
Halogy- falubusz és játszótér átadó
         

18:00
Rábatöttös - Hungarikum kiadvány bemutatása
           

13:00
Magyarlak - Óvoda átadása
       

14:30
Gasztony -falunap Kármentő Zenekarral
       

17:30
Jánosháza - Városnap
         

14:00
Hegyhátsál Varsányi Kripta avatás
             

14:00
Nemeskeresztúr
         

16:00
Gencsapáti
     

09:30
Vasszécseny
         

09:45
Körmend - Vadásznap
           

16:30
Hegyháthodász
                 

11:00
Nagytilaj
           

15:00
Szentpéterfa
         

14:00
Táplánszentkereszt
           

17:00
Kondorfa
       

10:00
Magyarlak
       

16:00
Oszkó
               

11:00
Rábagyarmat
     

14:00
Nemeskeresztúr
       

16:00
Gencsapáti
           

10:00
Ikervár